Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarys historii Francji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-FA1-2ZHP Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarys historii Francji
Jednostka: Instytut Neofilologii
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii jęz.francuskiego z angielskim - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student posiada wiedzę na temat historii Francji (szkoła średnia). Ma poziom językowy A2+/B1.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przedstawienie dziejów Francji w historycznym ujęciu, przedstawienie zmian w sztuce (literatura, architektura, rzeźba, malarstwo) oraz technice, wskazanie na ich kontekst społeczny i polityczny, omówienie wybranych zagadnień związanych z kształtowaniem się państwowości (symbole) i rolą Francji w Europie.

Pełny opis:

Profil: Ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Status przedmiotu – obowiązkowy, MK_5: Blok literaturoznawczy i kulturoznawczy. Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne.

Rok studiów /semestr: II rok, 3 semestr.

Wymagania wstępne: Student posiada wiedzę wstępną nabytą podczas lekcji historii w szkole średniej. Posiada znajomość języka francuskiego na poziomie A2+/B1.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 wykładu.

Metody dydaktyczne:wykład interaktywny, dyskusje dydaktyczne, prezentacja multimedialna, konsultacje.

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta: 30 godzin uczestniczenie w wykładzie, 23 godziny na dokończenie i opracowanie materiału w domu, 4 godziny konsultacje, 15 godzin na przygotowanie do egzaminu, 4 godziny udział w egzaminie.

Razem: 76.

Wskaźniki ilościowe: Nakład pracy studenta związany z zajęciami: wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 38 godzin, ( 1,5 ECTS)

o charakterze praktycznym: 0.

Literatura:

Baszkiewicz Jan, Historia Francji, Wrocław 2008.

Baszkiewicz Jan, Nowy człowiek, nowy naród, nowy świat: mitologia i rzeczywistość rewolucji francuskiej. Warszawa, 1993.

Bordonove Georges, Ludwik XIV, Warszawa 2006.

Bordonove Georges, Joanna d'Arc, Warszawa 2003.

Cisek Andrzej, Kłamstwo Bastylii: szkice o wydarzeniach i ludziach Wielkiej Rewolucji Francuskiej. Gdańsk 2006.

Cronin Vincent, Napoleon, Warszawa 1999.

Duby Georges, Czasy katedr: sztuka i społeczeństwo, 980-1420, Warszawa 1997.

Hall Aleksander, Charles de Gaulle. Warszawa 2002.

Kowalski J., Loba A. I M., Prokop J., Dzieje kultury francuskiej, Warszawa 2005.

Labrune G., Toutain P., L’histoire de France, Nathan 1986.

Lefebvre Georges [et alea], Historia Francji, od 1774 do czasów współczesnych, t. 2, Warszawa 1969.

Mathiex Jean, Histoire de France, 1996.

Magdziarz, Wojciech Stanisław, Ludwik XIV, Wrocław 2004.

Mollat M., Średniowieczny rodowód Francji nowożytnej: XIV-XV wiek, Warszawa 1982.

Prost Antoine, Zarys historii Francji w XX wieku, Kraków 1997.

Shennan J.H., Burbonowie. Dzieje dynastii, Warszawa, 2009.

Spotkanie z cywilizacją francuską, Nouvelle approche de la civilisation française, Kraków, 1996.

Steele Ross, Civilisation progressive du français avec 300 activités, CLE International, VUEF, 2002.

Williams Charles, Charles de Gaulle: ostatni wielki Francuz. Warszawa 2007.

Efekty uczenia się:

KA6_UW3, KA6_UW4, KA6_UW6, KA6_UW8, KA6_UK3, KA6_UK4, KA6_UO1, KA6_UU1.

Metody i kryteria oceniania:

-Wykład interaktywny, elementy dyskusji,konsultacje.

Student może wykorzystać dwie nieusprawiedliwione nieobecności.

Wykład kończy się egzaminem pisemnym.Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie 60% z ogółu punktów.

Skala ocen:dst-60%, dst plus-70%, db-80%, db plus-85%, bdb-90%.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kamecka
Prowadzący grup: Małgorzata Kamecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Tak jak w opisie ogólnym.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.