Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawniczy język francuski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-FA1-3PRF Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawniczy język francuski
Jednostka: Instytut Neofilologii
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii jęz.francuskiego z angielskim - przedmioty obowiązkowe
Filologia francuska z ang. profil tłumaczeniowy 3 rok sem.letni 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia mają służyć wzbogaceniu wiedzy studentów z zakresu geografii Francji (np. ukształtowanie terenu, ludność, specyfika regionalna). Celem zajęć jest również zaznajomienie studentów z podstawowymi zagadnieniami charakteryzującymi współczesną Francję i jej mieszkańców (np. instytucje państwowe, problemy społeczne, tradycje, zwyczaje, imigracja i religia, życie kulturalne).

Pełny opis:

- Francja – podstawowe wiadomości dotyczące geografii, demografii (Francja metropolitarna i zamorska), rola symboli narodowych i kulturowych, tożsamość narodowa, wartości republikańskie (rozdział Kościoła od Państwa), rola Państwa

- Podział administracyjny: podział na regiony, charakterystyka poszczególnych regionów i ich specyfika kulturowa,

- Paryż – polityczna, gospodarcza i kulturalna stolica kraju

- Życie polityczne, demokracja parlamentarna i partie polityczne

-Życie kulturalne (język, muzyka, piosenka, kino, media)

-Rola gastronomii w kulturze Francji

-Praktyki życia codziennego, kalendarz świąt, rytuały i obyczaje

-Społeczeństwo konsumpcyjne – styl życia, charakterystyczne produkty

-Ważne postaci życia społeczno-kulturalnego

Literatura:

Bourgeois René et Eurin Simone, La France des régions, Préparation DELF, PUG, 2001.

Grand-Clément Odile, Civilisation en dialogues, CLE International, 2008 (niveau intermed.).

Mathieu J.-L., Mesplier A., Géographie de la France, Hachette.

Meyer Denis C., Clés pour la France en 80 icônes culturelles, HACHETTE 2010.

Spotkanie z cywilizacją francuską, Nouvelle approche de la civilisation française, Kraków, 1996.

Steele R., Civilisation progressive du français avec 300 activités, CLE International, VUEF, 2002.

Steele Ross, Tests d’évaluation. Civilisation progressive du français, CLE, 2004.

Artykuły prasowe, materiały audio (Le Français dans le Monde) i video (Hexagone), materiały audiowizualne (Arte, TV5, etc.)

Efekty uczenia się:

STUDENT/KA:

1. Zna podstawowe informacje na temat życia politycznego, społecznego i kulturalnego współczesnej Francji.

2. Ma podstawową wiedzę na temat głównych wartości uznawanych przez społeczeństwo (życie rodzinne, religia, publiczne autorytety).

3. Zna podstawowe informacje na temat geografii i ekonomii Francji.

4.Potrafi argumentować i formułować wnioski i samodzielne sądy.

5.Potrafi przeprowadzić analizę tekstu z zastosowaniem podstawowych metod uwzględniając przy tym kontekst społeczny-polityczny i kulturowy.

6.Ma świadomość różnorodności kulturowej i wykazuje wrażliwość na odmienność.

Metody i kryteria oceniania:

Konwersatorium, elementy dyskusji, prezentacje multimedialne, konsultacje.

Zaliczenie konwersatorium na podstawie obecności, aktywności na zajęciach i trzech pisemnych testów.

Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym.

Skala ocen:

60%-dst, 70%-dst plus, 80%-db, 85%-db plus, 90% bdb.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Koniecko
Prowadzący grup: Jerzy Koniecko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają charakter praktyczny (z naciskiem na ich charakter translatologiczny) i skierowane są do wszystkich studentów chcących mieć do czynienia w swojej pracy z prawem krajów francuskojęzycznych, tłumaczy wykonujących przekłady z zakresu języka /prawnego oraz osób wszystkich zainteresowanych prawem stosowanym w krajach francuskojęzycznych.

Studenci pracują nad dokumentami z zakresu prawa o dużej różnorodności, poznając przy tym i opracowując glosariusze terminologiczne oraz dokonując tłumaczeń:

- aktów prawnych i rozporządzeń w jęz. polskim i francuskim ,

- orzeczeń sądowych w jęz. polskim i francuskim

- umów i dokumentacji, itp.

Omawiane są także różnice między prawem francuskim a prawem polskim.

Pełny opis:

Zajęcia mają charakter praktyczny (z naciskiem na ich charakter translatologiczny) i skierowane są do wszystkich studentów chcących mieć do czynienia w swojej pracy z prawem krajów francuskojęzycznych, tłumaczy wykonujących przekłady z zakresu języka /prawnego oraz osób wszystkich zainteresowanych prawem stosowanym w krajach francuskojęzycznych.

Studenci pracują nad dokumentami z zakresu prawa o dużej różnorodności, poznając przy tym i opracowując glosariusze terminologiczne oraz dokonując tłumaczeń:

- aktów prawnych i rozporządzeń w jęz. polskim i francuskim ,

- orzeczeń sądowych w jęz. polskim i francuskim

- umów i dokumentacji,

- formularzy w obrębie prawa rodzinnego i cywilnego dla polskiego i francuskiego systemu prawnego.

Omawiane są także różnice między prawem francuskim a prawem polskim.

Zakres tematyczny kursu:

a) rozszerzenie kompetencji w pracy z klientem poprzez doskonalenie tłumaczeń dla języka pisanego i mówionego,

b) właściwy dobór terminologii oraz zachowacie odpowiedniego rejestru języka

c) ćwiczenia leksykalne, elementy gramatyki języka prawniczego

d) poszerzenie wiedzy w zakresie prawa francuskiego, z uwzględnieniem ewentualnych pytań i propozycji uczestników kursu ważnych z punktu widzenia ich codziennej praktyki

e) omówienie różnych etapów postępowania cywilnego i karnego w celu umożliwienia uczestnikom lepszej orientacji w przebiegu tych procedur oraz znalezienia właściwych odniesień dla systemu polskiego

W programie zajęć uwzględnione - w zależności od potrzeb członków grupy, m.in. :

- praca nad tekstami źródłowymi z wielu gałęzi prawa europejskiego, francuskiego oraz polskiego

- poznanie struktury organów wymiaru sprawiedliwości, ochrony prawnej, obsługa prawna

- analiza francuskich tekstów prawniczych: dokumenty legislacyjne, ustawowe, wyroki, kontrakty, listy, dokumenty handlowe

- prawo handlowe: status handlowca, prawo spółek handlowych, prawo konkurencji i konsumenta

- prawo pracy: relacje indywidualne (umowy o pracę, powstanie, egzekwowanie i rozwiązanie umowy o pracę) oraz relacje grupowe

- prawo bankowe i ubezpieczeniowe,

- prawo własności intelektualnej

- prawo rodzinne

- umowy, zobowiązania umowne i inne.

Literatura:

Michel Soignet. Le français juridique: Droit, Administration, Affaires.Paris: Hachette FLE, 2003.

Jean-Luc Penfornis. Le français du droit: Affaires, Europe, Administration, Justice, Travail, contrats.Paris: CLE International, 1998.

Elianne Damette, Françoise Dargirolle. Méthode de français juridique.Paris: Dalloz, 2015.

Claude Bassi, Anne-Marie Sainlos. Administration.com. Paris: CLE International, 2005.

Jean Michel Gallern, Francais langue juridique niveau avance (+ CD audio), Nowela, Paris, 2015.

Marta T. Bem, Małgorzata Gebler, Słownik terminologii prawniczej francusko-polski polsko-francuski, Beck, Warszawa, 2011

Betańska Ewa, Egzamin na tłumacza przysięgłego. Tłumaczenie odpisów aktów stanu cywilnego. Język francuski, Beck, Warszawa, 2018.

Bolesław Cieślik, Egzamin na tłumacza przysięgłego. Komentarz, teksty egzaminacyjne, dokumenty - j. angielski, niemiecki, francuski, rosyjski i hiszpański, Beck, Warszawa, 2014.

Magdalena Zinserling, Kodeks pracy. Code du Travail, Beck, Warszawa, 2012.

c Ustawa o podatku od towarów i usług. Loi sur la taxe sur la valeur ajoutée, Beck, Warszawa, 2011.

Wanda Śniegucka, Wzory umów i pism z CD Modèles de contrats et de documents. Wydanie polsko-francuskie. Tom 13, Beck, Warszawa, 2011.

Alexandre rychel, Kodeks spółek handlowych. Code des societes commerciales, Beck, Warszawa, 2010.

Biernacka, Agnieszka,“Tłumacz w rozprawie sądowej”. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej Uniwersytet Warszawski, 2014.

Bissardon S. (2013) Guide du langage juridique. Paris: LexisNexis.

Caron M. (red.) (2014) 100 fiches pour comprendre le droit. Paris: Bréal.

Cornu G. (2005) Vocabulaire juridique. Paris: Quadrige/PUF.

Douchy-Oudot M. (2005) Procédure civile. L’action en justice, le procès, les voies de recours. Paris: Gualino éditeur.

Gile D. (2005) La traduction. La comprendre, l’apprendre. Paris: Presses Universitaires de France.

Guillien R., Vincent J. (2003) Lexique des termes juridiques. Paris: Dalloz.

Kierzkowska D. (2011), Kodeks tłumacza przysięgłego z komentarzem 2011.

Pieńkos J. (1995) Francusko-polski leksykon prawo-ekonomia-handel. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Koniecko
Prowadzący grup: Jerzy Koniecko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają charakter praktyczny (z naciskiem na ich charakter translatologiczny) i skierowane są do wszystkich studentów chcących mieć do czynienia w swojej pracy z prawem krajów francuskojęzycznych, tłumaczy wykonujących przekłady z zakresu języka /prawnego oraz osób wszystkich zainteresowanych prawem stosowanym w krajach francuskojęzycznych.

Studenci pracują nad dokumentami z zakresu prawa o dużej różnorodności, poznając przy tym i opracowując glosariusze terminologiczne oraz dokonując tłumaczeń:

- aktów prawnych i rozporządzeń w jęz. polskim i francuskim ,

- orzeczeń sądowych w jęz. polskim i francuskim

- umów i dokumentacji, itp.

Omawiane są także różnice między prawem francuskim a prawem polskim.

Pełny opis:

Zajęcia mają charakter praktyczny (z naciskiem na ich charakter translatologiczny) i skierowane są do wszystkich studentów chcących mieć do czynienia w swojej pracy z prawem krajów francuskojęzycznych, tłumaczy wykonujących przekłady z zakresu języka /prawnego oraz osób wszystkich zainteresowanych prawem stosowanym w krajach francuskojęzycznych.

Studenci pracują nad dokumentami z zakresu prawa o dużej różnorodności, poznając przy tym i opracowując glosariusze terminologiczne oraz dokonując tłumaczeń:

- aktów prawnych i rozporządzeń w jęz. polskim i francuskim ,

- orzeczeń sądowych w jęz. polskim i francuskim

- umów i dokumentacji,

- formularzy w obrębie prawa rodzinnego i cywilnego dla polskiego i francuskiego systemu prawnego.

Omawiane są także różnice między prawem francuskim a prawem polskim.

Zakres tematyczny kursu:

a) rozszerzenie kompetencji w pracy z klientem poprzez doskonalenie tłumaczeń dla języka pisanego i mówionego,

b) właściwy dobór terminologii oraz zachowacie odpowiedniego rejestru języka

c) ćwiczenia leksykalne, elementy gramatyki języka prawniczego

d) poszerzenie wiedzy w zakresie prawa francuskiego, z uwzględnieniem ewentualnych pytań i propozycji uczestników kursu ważnych z punktu widzenia ich codziennej praktyki

e) omówienie różnych etapów postępowania cywilnego i karnego w celu umożliwienia uczestnikom lepszej orientacji w przebiegu tych procedur oraz znalezienia właściwych odniesień dla systemu polskiego

W programie zajęć uwzględnione - w zależności od potrzeb członków grupy, m.in. :

- praca nad tekstami źródłowymi z wielu gałęzi prawa europejskiego, francuskiego oraz polskiego

- poznanie struktury organów wymiaru sprawiedliwości, ochrony prawnej, obsługa prawna

- analiza francuskich tekstów prawniczych: dokumenty legislacyjne, ustawowe, wyroki, kontrakty, listy, dokumenty handlowe

- prawo handlowe: status handlowca, prawo spółek handlowych, prawo konkurencji i konsumenta

- prawo pracy: relacje indywidualne (umowy o pracę, powstanie, egzekwowanie i rozwiązanie umowy o pracę) oraz relacje grupowe

- prawo bankowe i ubezpieczeniowe,

- prawo własności intelektualnej

- prawo rodzinne

- umowy, zobowiązania umowne i inne.

Literatura:

Michel Soignet. Le français juridique: Droit, Administration, Affaires.Paris: Hachette FLE, 2003.

Jean-Luc Penfornis. Le français du droit: Affaires, Europe, Administration, Justice, Travail, contrats.Paris: CLE International, 1998.

Elianne Damette, Françoise Dargirolle. Méthode de français juridique.Paris: Dalloz, 2015.

Claude Bassi, Anne-Marie Sainlos. Administration.com. Paris: CLE International, 2005.

Jean Michel Gallern, Francais langue juridique niveau avance (+ CD audio), Nowela, Paris, 2015.

Marta T. Bem, Małgorzata Gebler, Słownik terminologii prawniczej francusko-polski polsko-francuski, Beck, Warszawa, 2011

Betańska Ewa, Egzamin na tłumacza przysięgłego. Tłumaczenie odpisów aktów stanu cywilnego. Język francuski, Beck, Warszawa, 2018.

Bolesław Cieślik, Egzamin na tłumacza przysięgłego. Komentarz, teksty egzaminacyjne, dokumenty - j. angielski, niemiecki, francuski, rosyjski i hiszpański, Beck, Warszawa, 2014.

Magdalena Zinserling, Kodeks pracy. Code du Travail, Beck, Warszawa, 2012.

c Ustawa o podatku od towarów i usług. Loi sur la taxe sur la valeur ajoutée, Beck, Warszawa, 2011.

Wanda Śniegucka, Wzory umów i pism z CD Modèles de contrats et de documents. Wydanie polsko-francuskie. Tom 13, Beck, Warszawa, 2011.

Alexandre rychel, Kodeks spółek handlowych. Code des societes commerciales, Beck, Warszawa, 2010.

Biernacka, Agnieszka,“Tłumacz w rozprawie sądowej”. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej Uniwersytet Warszawski, 2014.

Bissardon S. (2013) Guide du langage juridique. Paris: LexisNexis.

Caron M. (red.) (2014) 100 fiches pour comprendre le droit. Paris: Bréal.

Cornu G. (2005) Vocabulaire juridique. Paris: Quadrige/PUF.

Douchy-Oudot M. (2005) Procédure civile. L’action en justice, le procès, les voies de recours. Paris: Gualino éditeur.

Gile D. (2005) La traduction. La comprendre, l’apprendre. Paris: Presses Universitaires de France.

Guillien R., Vincent J. (2003) Lexique des termes juridiques. Paris: Dalloz.

Kierzkowska D. (2011), Kodeks tłumacza przysięgłego z komentarzem 2011.

Pieńkos J. (1995) Francusko-polski leksykon prawo-ekonomia-handel. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.