Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Doskonalenie językowe B

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-FP1-2DJ6 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Doskonalenie językowe B
Jednostka: Instytut Neofilologii
Grupy: 3L stac. studia I stopnia f. francuskiej od podstaw - przedm. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość języka francuskiego na poziomie A2, zdany egzamin PNJF 1.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

W zależności od wybranego przedmiotu zajęcia mają na celu:

- Pisanie twórcze - doskonalenie umiejętności pisania w języku francuskim, umiejętności pracy ze słownikami, poszerzanie słownictwa, rozwijanie kreatywności

- Gramatyka tekstowa - utrwalanie wiedzy z zakresu gramatyki języka francuskiego, doskonalenie umiejętności zastosowania środków służących budowaniu spójnego i logicznego tekstu

- Mówienie-konwersacja - doskonalenie umiejętności wyrażania opinii, nawiązywania i podtrzymania rozmowy w języku francuskim na tematy życia codziennego i życia społecznego

- Fonetyka sytuacyjna - doskonalenie umiejętności wymowy francuskich dźwięków oraz poprawne stosowanie akcentu i intonacji w zależności od sytuacji komunikacyjnej i rejestru językowego.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: do wyboru (MK_3)

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne

Rok studiów/semestr: II / 3

Wymagania wstępne: znajomość języka francuskiego na poziomie A2, zdany egzamin PNJF 1

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 15 godz. (ćwiczenia)

Metody dydaktyczne: podające, problemowe, praktyczne, bezpośrednia, gramatyczno-tłumaczeniowa, kognitywna

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w zajęciach - 15 godz.

- przygotowanie do zajęć - 30 godz.

- udział w konsultacjach - 5 godz.

- przygotowanie do zaliczenia - 5 godz.

Razem - 55 godz.

Wskaźniki ilościowe:

- zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela - 20 godz. = 0,75 ECTS

- zajęcia o charakterze praktycznym - 55 godz. = 2 ECTS

Literatura:

Conversations pratiques de l'oral, Cidalia Martins, Jean-Jacques Mabilat, Didier

Photos-Expressions, Francis Yaiche, Hachette

Efekty uczenia się:

K_W04, K_W07, K_W09, K_W10, K_W13, K_U04, K_U06, K_U09, K_U13, K_K02, K_K03, K_K07, K_K10

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Aleturowicz
Prowadzący grup: Magdalena Aleturowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.