Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

GO - składnia języka francuskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-FP1-2GOSK Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: GO - składnia języka francuskiego
Jednostka: Instytut Neofilologii
Grupy: 3L stac. studia I stopnia f. francuskiej od podstaw - przedm. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zaliczony przedmiot: GO – Morfologia języka francuskiego.

Znajomość języka francuskiego na poziomie A2+.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Jednostki języka. Zdanie. Typy zdań. Dyslokacja i ekstrakcja elementów w zdaniu. Passivum.

Podstawowe funkcje składniowe. Analiza funkcji wyrazów w zdaniu.

Grupa nominalna, grupa werbalna.

Analiza zdań prostych według reguł przepisywania.

Zdanie złożone współrzędnie i podrzędnie.

Pełny opis:

Profil studiów ogólnoakademicki.

Forma studiów: stacjonarne.

Przedmiot obowiązkowy.

Dyscyplina nauki: Językoznawstwo.

Drugi rok studiów, semestr trzeci.

Wymagania wstępne: zaliczony przedmiot : GO-Morfologia języka francuskiego.

30 godzin konwersatorium.

Formy zaliczenia przedmiotu: egzamin.

2 ECTS

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w konwersatorium: 30 godzin

Udział w konsultacjach: 4 godziny

Przygotowanie do zajęć i egzaminu: 20 godzin

Razem: 54 godziny

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 34 godz. - 1,5 ECTS

- o charakterze praktycznym: 0

Literatura:

Dubois J., Dubois-Charlier F., Eléments de linguistique française : syntaxe, Larousse, Paris 1970.Paris, 2009.

Grévisse M., Cours d’analyse grammaticale, Duculot, Paris-Louvain-la-Neuve, 1968.

Kwapisz-Osadnik K., Repetytorium gramatyczne, Wydawnictwo LektorKlett, Poznań, 2003.

Przestaszewski L., "Gramatyka języka francuskiego".

Riegel M., Pellat J.-Ch., Rioul R. (1994), Grammaire méthodique du français, Paris : PUF.

Soutet O., Linguistique, P.U.F., 2005.

Efekty uczenia się:

1. Student zna podstawowe pojęcia z zakresu składni oraz metody analizy składniowej. K_W02, K_W03

2. Zna kategorie składniowe właściwe dla języka francuskiego oraz budowę zdania prostego i złożonego. K_W04

3. Potrafi rozpoznać i nazwać kategorię składniową elementów w zdaniu francuskim na poziomie zdania prostego i złożonego. K_U01, K_U04

4. Potrafi zanalizować zdanie pod względem jego budowy składniowej. K_U01, K_U04, K_U06

5. Potrafi dokonać rozbioru zdania prostego i złożonego. K_U01, K_U04

6. Potrafi wychwycić podobieństwa i różnice między językiem francuskim i polskim na poziomie budowy zdania. K_U06

Sposób weryfikacji efektów kształcenia: egzamin pisemny.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin po 3 semestrze

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Cholewa
Prowadzący grup: Joanna Cholewa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.