Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Drugi język obcy nowożytny-rosyjski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-FP1-2LENR Kod Erasmus / ISCED: 09.004 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Drugi język obcy nowożytny-rosyjski
Jednostka: Instytut Neofilologii
Grupy: 3L stac. studia I stopnia f. francuskiej od podstaw - przedm. lektoraty
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty

Założenia (opisowo):

Celem lektoratu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym z zastosowaniem pojęć z zakresu filologii.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem lektoratu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym z zastosowaniem pojęć z zakresu filologii.

Pełny opis:

Drugi język obcy nowożytny - rosyjski

Jednostka: Wydział Filologiczny

Kierunek: Filologia francuska

Studia pierwszego stopnia

Profil ogólnoakademicki

Studia stacjonarne

Kod przedmiotu: 0400-FP1-2LENR

Moduł 3. Drugi język obcy nowożytny.

II rok/ III i IV semestr studiów

Student powinien zaliczyć pierwszą część przedmiotu, oznaczoną kodem 0400-FP1-1LENR.

Liczba godzin: 60

Forma prowadzenia zajęć: ćwiczenia

5 pkt ECTS

Ogólny nakład pracy studenta: 125 godz. w tym: udział w ćwiczeniach: 60 godz.; przygotowanie do zajęć, egzaminu: 61 godz.; udział w konsultacjach: 2 godz.; udział w egzaminie: 2 godz.

Nakład pracy studenta wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela - 64 h = 2,6 pkt ECTS

Nakład pracy studenta o charakterze praktycznym - 61 h = 2,4 pkt ECTS

Efekty uczenia się:

K_W02: Zna podstawową terminologię nauk filologicznych.

K_U12: Potrafi przygotować i przedstawić wystąpienia ustne i prezentacje z wykorzystaniem technik multimedialnych na tematy życia codziennego i tematy popularnonaukowe w wybranym języku obcym.

K_U13: Ma umiejętność merytorycznej argumentacji i formułowania wniosków i samodzielnych sądów w języku obcym.

K_U14: Potrafi tłumaczyć ustnie i pisemnie proste teksty (również specjalistyczne).

K_K01: Rozumie i realizuje potrzebę ustawicznego uczenia się.

Metody i kryteria oceniania:

Praktyczne ćwiczenia rozwijają wszystkie sprawności językowe: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie. Wiedza sprawdzana jest w formie testów pisemnych, wypowiedzi pisemnych oraz ustnych.

Formy zaliczenia przedmiotu: egzamin ustny i pisemny po IV semestrze.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.