Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język francuski - doskonalenie: komunikacja językowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-FP1-3JFD Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język francuski - doskonalenie: komunikacja językowa
Jednostka: Instytut Neofilologii
Grupy: 3L stac. studia I stopnia f. francuskiej od podstaw - przedmioty fakultatywne rozszerzające
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne rozszerzające

Wymagania (lista przedmiotów):

Praktyczna nauka języka francuskiego (PNJF) 0400-FP1-2PNF

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Elementy translatoryki

Pełny opis:

Wybrane problemy przekładowe, wynikające z rozbieżności językowych i kulturowych. Doskonalenie umiejętności samodzielnego tłumaczenia wyrażeń idiomatycznych, zdań i krótkich tekstów. Stosowanie podstawowych technik tłumaczeniowych. Analizowanie i korygowanie wykonanego tłumaczenia.

Literatura:

Le Nouveau Petit Robert, Dictionnaire de la langue française, 2001, Dictionnaires Le Robert.

Zaręba L., 2000, Słownik idiomatyczny francusko-polski, Universitas.

Kochan B., Zaręba L., 2004, Idiomy polsko-francuskie, PWN.

Wielki słownik polsko-francuski, t. 1-5, 2003, Wiedza Powszechna.

Wilczyńska W., Rabiller B., 2010, Francuski słownik pułapek językowych, Wiedza Powszechna.

Bańko M., 2003, Mały słownik wyrazów kłopotliwych, PWN.

Materiały własne prowadzącej.

Efekty uczenia się:

Student:

- potrafi przetłumaczyć pisemnie prosty tekst, także obejmujący słownictwo specjalistyczne,

- rozumie trudności i specyfikę pracy tłumacza i radzi sobie z nimi,

- potrafi zredagować tłumaczenie tekstu w języku polskim i francuskim, poprawne pod względem językowym i stylistycznym,

- rozpoznaje rejestry językowe tekstu wyjściowego i potrafi je oddać w tekście docelowym.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie:

- pisemnego tłumaczenia,

- dyskusji na zajęciach (analiza i korekta wykonanych tłumaczeń),

- obecności (dozwolone 2 nieobecności, przekroczenie tego limitu kwalifikuje do niezaliczenia przedmiotu).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.