Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język francuski specjalistyczny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-FP1-3JFS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język francuski specjalistyczny
Jednostka: Instytut Neofilologii
Grupy: 3L stac. studia I stopnia f. francuskiej od podstaw - przedm. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze specjalistycznym językiem z dziedzin takich jak: ekonomia, prawo, turystyka

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Treści programowe obejmują zapoznanie się i poszerzenie bazy

słownictwa specjalistycznego (prawo, ekonomia, turystyka, zdrowie) oraz kształtowanie umiejętności zastosowania go w praktyce (tłumaczenia).

Pełny opis:

Podczas zajęć student zapoznaje się ze słownictwem specjalistycznym z dziedzin takich jak prawo, ekonomia, turystyka,ochrona zdrowia. Praca opiera się na tekstach źródłowych ( np. kodeks pracy), artykułach prasowych, nagraniach (audycje radiowe). Ważnym elementem zajęć są ćwiczenia tłumaczeniowe tekstów dotyczących w/w dziedzin .

Literatura:

" Le francais du droit" - J.L. Penfornis, Cle International 2000

"Francais. com" , J.-L. Penfornis, Cle International, 2002

Le francais du tourisme" Michel Soignet , Hachette2003

artykuły prasowe, materiały własne

Efekty uczenia się:

1.student zna terminologię z dziedzin omawianych na zajęciach i umie się nią posłużyć

2.ma pogłębioną świadomość kompleksowej natury języka i kontekstowej zmienności znaczeń

3. jest w stanie przetłumaczyć teksty wymagające znajomości terminologii specjalistycznej

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia są prowadzony w formie ćwiczeń praktycznych :praca w grupach i parach. Indywidualne prezentacje oraz wypowiedzi pisemne i ustne.

Zaliczenie przedmiotu ma formę pisemną i obejmuje:

- dwa kolokwia

-indywidualne prezentacje oraz wypowiedzi pisemne i ustne.

Warunkiem zaliczenia są przynajmniej dostateczne oceny z w. wym. prac, regularne uczęszczanie na zajęcia, systematyczne przygotowywanie się do zajęć, oraz aktywność na zajęciach.

dodatkowe wskazane przez nauczyciela.

Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Koniecko
Prowadzący grup: Jerzy Koniecko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Treści programowe obejmują zapoznanie się i poszerzenie bazy

słownictwa specjalistycznego (prawo, ekonomia, turystyka, zdrowie) oraz kształtowanie umiejętności zastosowania go w praktyce (tłumaczenia).

Pełny opis:

Podczas zajęć student zapoznaje się ze słownictwem specjalistycznym z dziedzin takich jak prawo, ekonomia, turystyka,ochrona zdrowia. Praca opiera się na tekstach źródłowych ( np. kodeks pracy), artykułach prasowych, nagraniach (audycje radiowe). Ważnym elementem zajęć są ćwiczenia tłumaczeniowe tekstów dotyczących w/w dziedzin .

Literatura:

" Le francais du droit" - J.L. Penfornis, Cle International 2000

"Francais. com" , J.-L. Penfornis, Cle International, 2002

Le francais du tourisme" Michel Soignet , Hachette2003

artykuły prasowe, materiały własne

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.