Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kultura Francji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-FP1-3KFR Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kultura Francji
Jednostka: Instytut Neofilologii
Grupy: 3L stac. studia I stopnia f. francuskiej od podstaw - przedm. specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Wymagania (lista przedmiotów):

Wiedza o Francji i krajach frankofońskich 0400-FP1-3FCF

Założenia (lista przedmiotów):

Wiedza o Francji i krajach frankofońskich 0400-FP1-3FCF

Założenia (opisowo):

Studenci posiadają wiedzę na temat podstawowych zagadnień dotyczących społeczno-politycznego życia we Francji. Zaliczyli przedmiot „Wiedza o Francji i krajach frankofońskich 1”.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia odbywają się w ramach bloku specjalizacyjnego. Ich celem jest pogłębienie wiedzy studentów na tematy związane ze zjawiskami o charakterze społecznym i kulturalnym. Poprzez analizę biografii wybranych postaci odgrywających znaczną rolę w publicznym życiu kraju zajęcia stanowią próbę umiejscowienia kultury w życiu społecznym jednostek oraz próbę określenia stopnia oddziaływania kultury francuskiej na kulturę europejską i światową.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Status przedmiotu – fakultatywny,

Dziedzina i dyscyplina nauki: MK_7: Przedmioty specjalizacyjne do wyboru

Rok studiów/semestr: III rok, semestr 5

Wymagania wstępne: Studenci posiadają wiedzę na temat podstawowych zagadnień dotyczących społeczno-politycznego życia we Francji

Liczba godzin: 30 godzin, konwersatorium

Metody dydaktyczne: Formy interaktywne, dyskusje, forma ustna (referat)/

Punkty ECTS: 3/30 godzin uczestniczenie w zajęciach, 25 godzin przygotowanie się do zajęć, 25 godzin przygotowanie referatu i do zaliczenia, 4 godziny udział w konsultacjach, 2 godziny udział w zaliczeniu (razem 86)/

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami : Liczba godzin Punkty

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 36 1,5

o charakterze praktycznym 0 0

Literatura:

Jerzy Płażewski, Historia filmu francuskiego, Warszawa : Editions Spotkania, 1992

Fragmenty z literatury kobiecej dostarczone przez prowadzącego

Materiały audiowizualne (filmy/reportaże)

Artykuły dostarczone przez prowadzącego

Efekty uczenia się:

K_W14, K_W14, K_W05, K_U05, K_UO1, K_U12, K_U07, K_U13, K_K10

Metody i kryteria oceniania:

Dopuszczalne dwie nieobecności + dwie usprawiedliwione zwolnieniem lekarskim i zaliczone na konsultacjach

2 x prezentacja

Test zaliczony na minimum 60%

Aktywność

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.