Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wykład monograficzny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-FP1-3MON1 Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wykład monograficzny
Jednostka: Instytut Neofilologii
Grupy: 3L stac. studia I stopnia f. francuskiej od podstaw - przedm. wykłady monograficzne
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Założenia (opisowo):

Zajęcia służą wzbogaceniu wiedzy studentów z zakresu historii sztuki i literatury francuskiej pierwszej połowy XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem związków łączących obie dziedziny.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Związki sztuki i literatury w XX-wiecznej Francji – wybrane zagadnienia

Pełny opis:

Zagadnienia omawiane w czasie zajęć:

1. Horacy i pojęcie „ut pictura poesis”

2. Gotthold Ephraim Lessing i jego teoria sztuki zawarta w „Laokoonie…”

3. Historia sztuki – dzieje dyscypliny naukowej (Johann Joachim Winckelmann; John Ruskin; Hippolyte Taine; Erwin Panofsky)

4. Krytyka sztuki – „krytyka ekspertów” i „krytyka poetów”

5. Rozwój „krytyki poetów” we Francji (Denis Diderot; Charles Baudelaire; Guillaume Apollinaire)

6. Artystyczne dzielnice Paryża – Montmartre i Montparnasse

7. Sylwetki i twórczość wybranych artystów – Amadeo Modigliani, Pablo Picasso, Henri Rousseau, Man Ray

8. Dadaizm i nadrealizm

9. Kubizm w malarstwie i poezji

10. Guillaume Apollinaire jako krytyk sztuki i poeta

11. Jean Cocteau – twórca wszechstronny (krytyka sztuki; inspiracje plastyczne w poezji i filmie)

12. Blaise Cendrars wobec sztuk plastycznych (Marc Chagall, Sonia i Robert Delaunay)

13. Jean Tardieu - dramaturg i poeta wobec sztuk plastycznych

Efekty uczenia się:

Student/ka:

- ma uporządkowaną wiedzę na temat awangardowych kierunków w sztuce i literaturze pierwszej połowy XX wieku;

- zna najważniejszych twórców, ich dzieła i specyfikę twórczości;

- potrafi wykazać zależności między twórczością plastyczną i literacką wybranych artystów;

- zna podstawy teoretyczne komparatystyki.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność obowiązkowa (do dwóch nieobecności nieusprawiedliwionych w semestrze).

Warunki zaliczenia:

- referat wygłoszony na zajęciach;

- pozytywna ocena z kolokwium pisemnego.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.