Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona własności intelektualnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-FP1-3OWI Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona własności intelektualnej
Jednostka: Instytut Neofilologii
Grupy: 3L stac. studia I stopnia f. francuskiej od podstaw - przedm. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi informacjami z zakresu prawa autorskiego oraz wybranymi aspektami prawa własności przemysłowej.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Własność intelektualna. Prawo autorskie i prawa pokrewne. Własność przemysłowa.

Pełny opis:

- profil ogólnoakademicki, studia stacjonarne, przedmiot obowiązkowy, przedmiot kształcenia ogólnego, nauki humanistyczne informatologia i bibliologia, , I rok I stopnia, I semestr, 5 godz., wykład, metody podające. Wykład z prezentacjami multimedialnymi, 5 godzin, 1 ECTS (20 godzin= 5 godz. zajęć; 2 godz. konsultacji 13 godzin zapoznanie się z treścią ustaw, przygotowanie się do zajęć i testu)

nakład pracy studenta zw. z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału studenta: - 7 godzin (0,25 pkt ECTS)

o charakterze praktycznym: -

Literatura:

1. Ustawy i rozporządzenia (dostępne na stronach internetowych: http://isap.sejm.gov.pl/ i http://www.rcl.gov.pl/ )

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83, tekst ujednolicony)

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508) (tekst jednolity - Dz.U. 2013 poz. 1410)

2. Literatura podstawowa

Prawo własności intelektualnej, pod red. J. Sieńczyło-Chlabicz, Warszawa 2013.

Prawo autorskie i prawa pokrewne, wprow. Janusz Barta, Ryszard Markiewicz, Warszawa 2014.

P. Kostański, Ł. Żelechowski, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2014

3. Literatura uzupełniająca

Prawo własności przemysłowej, pod red. R. Skubisz, Warszawa 2012 (seria: System prawa prywatnego, t. 14b)

B. Szczepańska, Poradnik prawa autorskiego, Sadurki 2013 [dostęp on-line: http://moodle.ebib.pl/pluginfile.php/329/mod_resource/content/1/Poradnik%20prawa%20autorskiego.pdf ]

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, pod red. E. Ferenc-Szydełko, Warszawa 2014.

Efekty uczenia się:

Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu własności intelektualnej i ochrony prawa autorskiego. (test) K_W12, K_K05

Posiada umiejętność stosowania przepisów prawa dotyczących ochrony własności intelektualnej w tworzonych przez siebie pracach. (test) K_W12, K_K05

Dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą, poszukuje optymalnych rozwiązań, postępuje zgodnie z zasadami etyki. Jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych. (test) K_W12, K_K05

Metody i kryteria oceniania:

Wykład z prezentacjami multimedialnymi

Zaliczenie: test

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Zimnoch
Prowadzący grup: Katarzyna Zimnoch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.