Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza dzieła literackiego - literatura oświecenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-PS1-1ADLO Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Analiza dzieła literackiego - literatura oświecenia
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii polskiej - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z głównymi konwencjami i gatunkami utworów oświeceniowych, w powiązaniu z programowymi ideami literatury tej epoki, jej dynamiką i geografią literacką, a także zapoznanie go z przykładowymi interpretacjami i ich typami. Zostanie on wdrożony w podstawy pracy nad analizą budowy i funkcjonalną interpretacją tekstu oświeceniowego, w trybie zespołowym oraz indywidualnym

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot realizuje założenia i cele określone w ramach modułu 9: "Historia literatury oświecenia".

Pełny opis:

Profil ogólnoakademicki.

Forma studiów: stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach M_9.

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, literaturoznawstwo.

Rok studiów /semestr: I rok studiów licencjackich, semestr II.

Wymagania wstępne: przedmioty historyczno- i teoretycznoliterackie realizowane w toku studiów (w cyklu poprzedzającym).

Liczba godzin: 15 (konwersatorium).

Metody dydaktyczne: heureza, dyskusja, praca w grupach (zadanie praktyczne), prezentacja ustna i pisemna, konsultacje indywidualne.

Punkty ECTS: 2.

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w zajęciach – 15 godz.

- praca indywidualna obejmująca przygotowanie do zajęć - 15 x 4 godz. tygodniowo = 60 godz.

Wskaźniki ilościowe nakładu pracy studenta:

- zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela: 15 godz. / 0,5 ECTS.

- zajęcia o charakterze praktycznym: 60 godz. / 1,5 ECTS.

Literatura:

Zob. sylabus szczegółowy.

Efekty uczenia się:

KA6_WG1 KA6_WG2 KA6_UW1 KA6_KKO2 KA6_UK1 KA6_UUO1

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ustne: aktywność na zajęciach (ocenianie ciągłe). Test pisemny z lektur omawianych podczas ćwiczeń.

Student ma prawo do jednej nieobecności w ciągu semestru. Każdą następną trzeba zaliczyć indywidualnie na dyżurze (ustnie).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.