Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dziennikarskie źródła informacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-PS2-1DZI Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Dziennikarskie źródła informacji
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: 2L stac. II st. studia filologii polskiej - przedmioty specjalnościowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Założenia (opisowo):

Zapoznanie studenta z głównymi sposobami zdobywania informacji przydatnych do konstruowania różnych form wypowiedzi dziennikarskich. Charakterystyka podstawowych gatunków prasowych. Najważniejsze wyznaczniki strukturalne, poznawcze, pragmatyczne i stylistyczne, notatki, zapowiedzi, sylwetki, komentarza, felietonu, wywiadu i reportażu.

Skrócony opis:

Zapoznanie studenta z głównymi sposobami zdobywania informacji przydatnych do konstruowania różnych form wypowiedzi dziennikarskich.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, literaturoznawstwo

Rok studiów/semestr: 2018/2019, semestr zimowy

Wymagania wstępne: Znajomość podstaw dziennikarstwa

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenie zajęć: 15, zajęcia warsztatowe połączone z prezentacją.

Metody dydaktyczne: dyskusja, warsztaty.

Punkty ECTS: 1.

Bilans nakładu pracy studenta: udział w ćwiczeniach: 15h; przygotowanie do zajęć: 15h; konsultacje - 3 h

Razem: 33 h

Wskaźniki ilościowe: zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela 7 godz. (1.0 ECTS), zajęcia praktyczne 8 godz. (0.0 ECTS)

Literatura:

Lektura podstawowa:

PWN Leksykon Media. Red. E. Banaszkiewicz - Zygmunt. Warszawa 2000.

Encyklopedia wiedzy o prasie. Red. J. Maślanka. Wrocław 1976.

Popularna encyklopedia mass mediów. Red.J.Skrzypczak. Poznań 1999.

Dziennikarstwo i świat-mediów. Wyd.3.zmien. Red. Z.Bauer i E.Chudziński. Kraków 2004.

Gatunki dziennikarskie – rodowód, cechy, funkcje, w: O warsztacie dziennikarskim, pod red. J. Adamowskiego, Warszawa 2002.

Goban-Klas T.: Komunikowanie i media masowe. Teorie prasy radia, telewizji i internetu. Warszawa 1999.

Hennesy B., Tematy i sposoby ujęcia, w: Tegoż, Dziennikarstwo publicystyczne, Kraków 2009.

Kafel M.: Prasoznawstwo. Wstęp do problematyki. Warszawa 1966.

Kunczik M., Zipfel A., Wprowadzenie do nauki o dziennikarstwie i komunikowaniu. Warszawa 2000.

Magdoń A., Źródła informacji, w: Tegoż, Reporter i jego warsztat, Kraków 2000.

Taylor L.,Willis A.: Medioznawstwo. Teksty,instytucje i odbiorcy. Kraków 2006.

Golka B.,Michalski B., Etyka dziennikarska a kwestie informacji masowej. Warszawa 1989.

Rivers W.,Mathews C., Etyka środków przekazu. Warszawa 1995.

Sobczak J., Prawo prasowe. Podręcznik akademicki. Warszawa 2000.

Billingham J., Redagowanie tekstów. Warszawa 2006.

Garlicki B.: Metodyka dziennikarska. Krak6w 1974.

Wolny-Zmorzyński K.,Kaliszewski A.,Furman w: Gatunki dziennikarskie. Teoria, praktyka, język. Warszawa 2006.

Goban-Klas T., Public relations, czyli promocja reputacji. Warszawa 1997.

Efekty uczenia się:

KA7_WK1 KA7_WK2 KA7_WGK2 KA7_UWKOU2 KA7_UWKOU3 KA7_ UWKOU4 KA7_ KKO2 KA7_ KKO3 KA7_KO1 KA7_ KOR1 KA7_KOR2

Metody i kryteria oceniania:

Warsztaty grupowe połączone z pracami terenowymi. Zaliczenie na ocenę.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.