Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Konwersatorium "Społeczna historia literatury. Wybór zagadnień"

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-PS2-1KON25 Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Konwersatorium "Społeczna historia literatury. Wybór zagadnień"
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: 2L stac. II st. studia filologii polskiej - wykłady monograficzne
Filologia polska 1 rok sem.letni 2 stopień
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z koncepcją społecznej historii literatury oraz przykładami, jak ją uprawiać, stosując do analizy i interpretacji kategorii wypracowane w dziedzinie nauk społecznych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Tematy zajęć skupiają się w dwóch blokach. Pierwszy odnosi się do wybranych tekstów literackich dających się interpretować z zastosowaniem refleksji uprawianej w ramach socjologii miasta. Drugi dotyczy socjologii konkretnych środowisk i ich literackich reprezentacji.

Pełny opis:

Podczas zajęć zostaną zrealizowane następujące tematy:

1. W kręgu literackiej socjologii miasta. Londyn –

Joseph Conrad, Tajny agent, przeł. A. Glinczanka lub The Secret Agent (dowolne wydanie)

2. W kręgu literackiej socjologii miasta. Nowy Jork – dwie odsłony: globalna metropolia i getto –

Edward Redliński, Szczuropolacy (później pt. Szczurojorczycy), Warszawa 1994

3. Literacka etnografia miejska – fenomen „miasteczka” –

Szolem Alejchem, Kasrylewka, przeł. M. Friedman, Wrocław 1991, https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/alejchem-kasrylewka.html

4. Portret środowiska: elita –

Choderlos de Laclos, Niebezpieczne związki, przeł. T. Żeleński-Boy, Warszawa 1960 (lub inne wydanie), powieść kilkakrotnie filmowana, polecam ekranizację w reż. Stephena Frearsa z 1988 r.

5. Portret środowiska: wykluczeni –

Michał Witkowski, Lubiewo, Warszawa 2005 (lub inne wydanie)

Literatura:

Lektury obowiązkowe:

Z. Bauman, Życie na przemiał, przeł. T. Kunz, Kraków 2004 (tu: Na początku był projekt, albo o odpadach przy zaprowadzaniu ładu)

K. Czekaj, Socjologia szkoły chicagowskiej i jej recepcja w Polsce, Katowice 2007 (tu: rozdz. 2), http://www.academia.edu/3054264/Krzysztof_Czekaj_Socjologia_Szko%C5%82y_Chicagowskiej_i_jej_recepcja_w_Polsce

Norbert Elias, O procesie cywilizacji. Analizy socjo- i psychogenetyczne, przeł. T. Zabłudowski i K. Markiewicz, Warszawa 2011, s. 495-574

Erving Goffman, Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości, przeł. J. Tokarska-Bakir, A. Dzierżyńska Gdańsk 2007 (rozdz. I: Piętno a tożsamość społeczna)

Ch. Wright Mills, Wyobraźnia socjologiczna, red. J. Mucha, Warszawa 2007 (rozdz. Obietnica)

Y. Petrovsky-Stehrn, Sztetl. Rozwój i upadek żydowskich miasteczek na Kresach Wschodnich, przeł. J. Gilewicz, 2014 (rozdz. Rosja odkrywa swój sztetl)

G. Simmel, Most i drzwi. Wybór esejów, przeł. M. Łukasiewicz, Warszawa 2006 (rozdz. Mentalność mieszkańców wielkich miast)

T. Voblen, Teoria klasy próżniaczej, przeł. J. Frentzel-Zagórska, Warszawa 1978 lub późniejsze wydania (tu: rozdz. Próżnowanie na pokaz; Konsumpcja na pokaz)

Lektury uzupełniające:

A. Gromkowska-Melosik, Kobieta epoki wiktoriańskiej. Tożsamość ciało i medykalizacja, Kraków 2013 (rozdz. Wiktoriańskie represje: determinizm biologiczny i intelektualne poddaństwo kobiet)

M. Hendrykowski, „Manhattan” Woodego Allena. Poetyka introdukcji, „Images” 2013, t. 12, nr 21,https://pl.scribd.com/document/261484661/Marek-Hendrykowski-Manhattan-Woody-Ego-Allena-Poetyka-Introdukcji [dla chętnych]

M. M. Kamiński, Gry więzienne. Tragikomiczny świat polskiego więzienia, Warszawa 2006 (rozdz V: Bajera)

M. Skwara, Liryki „homoseksualne” Whitmana w kulturze i literaturze polskiej (problemy translatologiczne i interpretacyjne), „Teksty Drugie” 2007, nr 3, http://rcin.org.pl/Content/51152/WA248_67277_P-I-2524_skwara-liryki.pdf

Efekty uczenia się:

Wiedza: student poznaje koncepcję społecznej historii literatury oraz wybrane zagadnienia z dziedziny nauk społecznych

Umiejętności: student uczy się wykorzystywać socjologiczne instrumentarium w analizie i interpretacji tekstów literackich.

Kompetencje: student kształci kompetencje komunikacyjne z zastosowaniem języka nauk społecznych.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenianie ciągłe, obecność na zajęciach (2 nieobecności dozwolone, kolejne wymagają zaliczenia podczas konsultacji), uczestnictwo w dyskusji (premiowane są dłuższe, spójne wypowiedzi z nawiązaniem do lektur przewidzianych programem), ocena pozytywna z testu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 14 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Dąbrowicz
Prowadzący grup: Elżbieta Dąbrowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.