Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie etap 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-PS2-1SEMM18 Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie etap 1
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: 2L stac. II st. studia filologii polskiej - przedmioty obowiązkowe
Filologia polska 1 rok sem.letni 2 stopień
Punkty ECTS i inne: 8.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Wymagania:

Student ma predyspozycje i przygotowanie do prowadzenia pracy naukowej (w stosunkowo wąskim zakresie) pod kierunkiem profesora (w wyjątkowych sytuacjach pod kierunkiem doktora z uprawnieniami do prowadzenia seminariów magisterskich);

- student po pierwszym roku studiów ma już opracowany konspekt pracy i zebraną bibliografię;

- student po drugim roku studiów ma ukończoną rozprawę, zaakceptowaną przez promotora.

Pełny opis:

Ogólny tytuł: JĘZYK I STYL TEKSTU – WCZORAJ I DZIŚ.

Szczegółowe rozważania mogą dotyczyć między innymi takich zagadnień, jak:

1. Polszczyzna północnokresowa (dawna i współczesna).

2. Język mieszkańców regionu.

3. Reportaż literacki – język i styl. Mistrzowie reportażu.

4. Język i styl literatury pięknej. Wybrani twórcy. Wybrane utwory.

5. Język i styl tekstów naukowych, użytkowych, tekstów rozrywkowych itp.

6. Język i styl współczesnej prasy.

7. Onomastyka literacka.

8. Wartościowanie w języku i tekście.

9. Świadomość językowa i lingwistyczna artystów słowa.

Założenia i cele:

Opracowanie dysertacji na wybrany przez studenta temat.

Literatura:

Literatura w zależności od tematyki podjętej przez magistrantów.

Efekty uczenia się:

- Ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej literaturoznawstwa, zna kryteria kategoryzacji i chronologicznych podziałów przyjętych w dziedzinie nauk humanistycznych

- Zna i rozumie zaawansowane metody analizy, interpretacji i wartościowania komunikatów właściwych dla tradycji badawczej w zakresie literaturoznawstwa i językoznawstwa.

- Zna pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego oraz dostrzega konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej

- Formułuje krytyczne sądy na podstawie samodzielnie zebranych i zanalizowanych źródeł informacji, oraz potrafi ukierunkować innych w tym zakresie.

- Analizuje i kontekstowo interpretuje tekst (artystyczny i fuzytowy) z uwzględnienie aspektów: kulturowego, pragmatycznego, poznawczego, aksjologicznego, kompozycyjnego i stylistycznego, uwzględniając nowe osiągnięcia w zakresie literaturoznawstwa i językoznawstwa.

- Potrafi sformułować syntetyczną wypowiedź pisemną i ustną z wykorzystaniem własnych poglądów, poglądów innych autorów z użyciem argumentacji i specjalistycznej terminologii.

- Potrafi wykorzystać istotne źródła w indywidualnej pracy analityczno- interpretacyjnej.

- Posiada umiejętność porozumiewania się z niespecjalistami i przedstawicielami nauk pokrewnych z wykorzystaniem metod interdyscyplinarnych także z wykorzystaniem języka obcego

- Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.

- Potrafi określić priorytety służące realizacji zadania.

- Dostrzega konieczność postępowania zgodnie z zasadami etyki badawczej i edytorskiej.

Metody i kryteria oceniania:

Po pierwszym roku studiów: oceniany jest stopień zaangażowania w zbieranie materiałów i pisanie pracy, udział w dyskusjach; aktywność na zajęciach, systematyczność pracy; przyjęcie koncepcji pracy;

Po drugim roku studiów – wzmożone tempo pracy nad rozprawą; praca dyplomowa zaakceptowana przez promotora i złożona w Dziekanacie (po uzyskaniu wszystkich zaliczeń i zdaniu egzaminów obowiązujących w programie studiów II st.); egzamin magisterski zgodnie z obowiązującym regulaminem studiów.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin, 2 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Sokólska
Prowadzący grup: Urszula Sokólska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.