Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie etap 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-PS2-1SEMM20 Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie etap 1
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: 2L stac. II st. studia filologii polskiej - przedmioty obowiązkowe
Filologia polska 1 rok sem.letni 2 stopień
Punkty ECTS i inne: 8.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Podstawowym celem zajęć jest przygotowanie studenta do napisania pracy magisterskiej. Student poznaje założenia metodologiczne niezbędne do napisania pracy, opanowuje technikę pisania pracy naukowej, gromadzi literaturę, tworzy konspekt pracy, a następnie pisze pracę.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Podstawowym celem zajęć jest przygotowanie studenta do napisania pracy magisterskiej. Student poznaje założenia metodologiczne niezbędne do napisania pracy, opanowuje technikę pisania pracy naukowej, gromadzi literaturę, tworzy konspekt pracy, a następnie pisze pracę.

Pełny opis:

1. Poziom studiów: ogólnoakademicki.

2. forma studiów: stacjonarne.

3. Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia.

4. Rok II, semestr 3-4

5. Wymagania wstępne: W zakresie umiejętności ogólnych student powinien:

- posiadać opanowaną znajomość polszczyzny literackiej, terminologii humanistycznej;

- umieć posługiwać się aparatem pojęciowym najnowszych i klasycznych metod badania języka i literatury, np. strukturalizm, krytyka tematyczne, dekonstrukcja;

6. Liczba godzin: 60.

10. Metody dydaktyczne: heureza, dyskusja, analiza tekstów.

11. Zaliczenie zajęć: ocena wystawiana na podstawie złożonej przez studenta ostatecznej wersji pracy.

12. Punkty ECTS: 20.

Bilans nakładu pracy studenta: udział w zajęciach - 15; przygotowanie do zajęć - 30 h; przygotowanie pracy - 170 h; konsultacje - 5 h..

Wskaźniki ilościowe: bezpośredni udział nauczyciela i studentów - 20 h; o charakterze praktycznym - 200 h.

Literatura:

Culler J., Teoria literatury. Bardzo krótkiego wprowadzenie. Przeł. M. Bassaj, Warszawa 1998.

Czytane na nowo. Polska proza XX wieku a współczesne orientacje w badaniach literackich, red. M.Dąbrowki, H.Gosk, Warszawa 2004.

Kulturowa historia literatury, red. W. Bolecki, A. Łebkowska, Warszawa 2015.

Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. M.P. Markowski, R. Nycz. Kraków 2006.

Problemy odbioru i odbiorcy, red. J. Sławiński, T. Bujnicki, Wrocław1977.

Rorty T., Obiektywność, relatywizm i prawda. Pisma filozoficzne, tłum. J. Margański, Warszawa 1999.

Skrendo A., Recepcja literatury: przedmiot, zakresy. cele badań. komentarz do tytułu i "postscriptum", "Teksty Drugie" 2001, nr 5, s. 87-97.

Sławiński J., Próby teoretycznoliterackie, Kraków 2000.

Sienkiewicz polityczny, Sienkiewicz ideologiczny, red. M. Gloger i R. Koziołek, Warszawa 2016.

Kościewicz K., Preparowanie dziedzictwa. Pisma Kraszewskiego, Sienkiewicza, Żeromskiego i innych autorów pod cenzorskim nadzorem (1945-1955), Białystok 2019.

Seria wydawnicza "Badania Filologiczne nad Cenzurą PRL"; "Cenzura w PRL. Archiwalia".

Efekty uczenia się:

Student

- samodzielnie czyta i analizuje teksty literackie,

- potrafi analizować i oceniać argumenty obecne w dyskusji historycznoliterackiej,

- potrafi wykorzystać swoją wiedzę do badań literaturoznawczych,

- jest otwarty na rewizję swoich poglądów w świetle poznanych argumentów i stanowisk.

K_W01, K_W02, K_W03, K_W08, K_W11, K_W12 K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09 K_K02, K_K03

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę. Dopuszczalne 2 nieobecności w semestrze. Zaliczenie nieobecności przekraczających dopuszczalny limit w formie ustnej na konsultacjach.

Formy pomiaru/oceny pracy studenta:

• konspekt pracy magisterskiej;

• referowanie kolejnych fragmentów pracy magisterskiej;

• złożenie pracy magisterskiej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin, 2 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kościewicz
Prowadzący grup: Katarzyna Kościewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Podstawowym celem zajęć jest przygotowanie studenta do napisania pracy magisterskiej.

Pełny opis:

1. Poziom studiów: ogólnoakademicki.

2. forma studiów: stacjonarne.

3. Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia.

4. Rok II, semestr 3-4

5. Wymagania wstępne: W zakresie umiejętności ogólnych student powinien:

- posiadać opanowaną znajomość polszczyzny literackiej, terminologii humanistycznej;

- umieć posługiwać się aparatem pojęciowym najnowszych i klasycznych metod badania języka i literatury, np. strukturalizm, krytyka tematyczne, dekonstrukcja;

6. Liczba godzin: 60.

10. Metody dydaktyczne: heureza, dyskusja, analiza tekstów.

11. Zaliczenie zajęć: ocena wystawiana na podstawie złożonej przez studenta ostatecznej wersji pracy.

12. Punkty ECTS: 20.

Bilans nakładu pracy studenta: udział w zajęciach - 15; przygotowanie do zajęć - 30 h; przygotowanie pracy - 170 h; konsultacje - 5 h..

Wskaźniki ilościowe: bezpośredni udział nauczyciela i studentów - 20 h; o charakterze praktycznym - 200 h.

Literatura:

Culler J., Teoria literatury. Bardzo krótkiego wprowadzenie. Przeł. M. Bassaj, Warszawa 1998.

Czytane na nowo. Polska proza XX wieku a współczesne orientacje w badaniach literackich, red. M.Dąbrowki, H.Gosk, Warszawa 2004.

Kulturowa historia literatury, red. W. Bolecki, A. Łebkowska, Warszawa 2015.

Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. M.P. Markowski, R. Nycz. Kraków 2006.

Problemy odbioru i odbiorcy, red. J. Sławiński, T. Bujnicki, Wrocław1977.

Rorty T., Obiektywność, relatywizm i prawda. Pisma filozoficzne, tłum. J. Margański, Warszawa 1999.

Skrendo A., Recepcja literatury: przedmiot, zakresy. cele badań. komentarz do tytułu i "postscriptum", "Teksty Drugie" 2001, nr 5, s. 87-97.

Sławiński J., Próby teoretycznoliterackie, Kraków 2000.

Sienkiewicz polityczny, Sienkiewicz ideologiczny, red. M. Gloger i R. Koziołek, Warszawa 2016.

Kościewicz K., Preparowanie dziedzictwa. Pisma Kraszewskiego, Sienkiewicza, Żeromskiego i innych autorów pod cenzorskim nadzorem (1945-1955), Białystok 2019.

Seria wydawnicza "Badania Filologiczne nad Cenzurą PRL"; "Cenzura w PRL. Archiwalia".

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.