Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztaty dziennikarskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-PS2-1WD Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Warsztaty dziennikarskie
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: 2L stac. II st. studia filologii polskiej - przedmioty specjalnościowe
Filologia polska 1 rok sem.letni 2 stopień
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Założenia (opisowo):

Zdobycie przez studenta umiejętności:

- organizowania pracy dziennikarza radiowego, telewizyjnego i prasowego;

- tworzenia scenariuszy i konspektów wypowiedzi prasowych, radiowych i telewizyjnych;

- działania w sytuacjach nietypowych, np. pod wpływem stresu;

- tworzenia własnych form wypowiedzi dziennikarskich.


Skrócony opis:

Charakterystyka warsztatu pracy dziennikarza oraz praktyczna nauka tworzenia głównych gatunków dziennikarskich: komentarz, felieton, wzmianka, notatka prasowa, informacja, wywiad.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, literaturoznawstwo

Rok studiów/semestr: 2018/2019, semestr letni

Wymagania wstępne: znajomość podstaw dziennikarstwa

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenie zajęć: 15, zajęcia warsztatowe połączone z prezentacją.

Metody dydaktyczne: dyskusja, warsztaty.

Punkty ECTS: 2.

Bilans nakładu pracy studenta: udział w ćwiczeniach: 15h; przygotowanie do zajęć: 15h; konsultacje - 3 h

Razem: 33 h

Wskaźniki ilościowe: zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela 7 godz. (2.0 ECTS), zajęcia praktyczne 8 godz. (2.0 ECTS).

Literatura:

Lektura podstawowa:

Biblia dziennikarstwa, red. A. Skworz, A. Niziołek, Kraków 2010.

PWN Leksykon Media. Red. E. Banaszkiewicz - Zygmunt. Warszawa 2000.

Encyklopedia wiedzy o prasie. Red. J. Maślanka. Wrocław 1976.

Popularna encyklopedia mass mediów. Red.J.Skrzypczak. Poznań 1999.

Boyd A., przeł. A. Sadza, Dziennikarstwo radiowo-telewizyjne: techniki tworzenia programów informacyjnych, Kraków 2006.

Dąbała J., Warsztatowo-aksjologiczne mechanizmy tworzenia telewizji, Lublin 2011.

Dziennikarstwo i świat-mediów. Wyd.3.zmien. Red. Z.Bauer i E.Chudziński. Kraków 2004.

Fras J., Dziennikarski warsztat językowy, Wrocław 2005.

Furman W., K. Wolny – Zmorzyński, Internetowe gatunki dziennikarskie, Warszawa 2010.

Gatunki dziennikarskie – rodowód, cechy, funkcje, w: O warsztacie dziennikarskim, pod red. J. Adamowskiego, Warszawa 2002.

Goban-Klas T., Komunikowanie i media masowe. Teorie prasy radia, telewizji i Internetu, Warszawa 1999.

Hennesy B., Tematy i sposoby ujęcia, w: Tegoż, Dziennikarstwo publicystyczne, Kraków 2009.

Jędrzejewski S., Radiofonia publiczna w Europie w erze cyfrowej, Kraków 2010.

Kafel M., Prasoznawstwo. Wstęp do problematyki. Warszawa 1966.

Kaczmarczyk M., Gatunki prasowe w praktyce, Sosnowiec 2006.

Taylor L.,Willis A., Medioznawstwo. Teksty,instytucje i odbiorcy. Kraków 2006.

Golka B.,Michalski B., Etyka dziennikarska a kwestie informacji masowej. Warszawa 1989.

Rivers W.,Mathews C., Etyka środków przekazu. Warszawa 1995.

Skarżyńska M., Język reportażu telewizyjnego : (na przykładzie Magazynu Ekspresu Reporterów TVP2, Warszawa 2011.

WojtakM., Analiza gatunków prasowych, Lublin 2008.

Billingham J.: Redagowanie tekstów. Warszawa 2006.

Wolny-Zmorzyński K.,Kaliszewski A.,Furman w: Gatunki dziennikarskie. Teoria, praktyka, język. Warszawa 2006.

Goban-Klas T., Public relations, czyli promocja reputacji. Warszawa 1997.

Efekty uczenia się:

KA7_WK1 KA7_WK2 KA7_WGK2 KA7_UWKOU2 KA7_UWKOU3 KA7_ UWKOU4 KA7_ KKO2 KA7_ KKO3 KA7_KO1 KA7_ KOR1 KA7_KOR2

Metody i kryteria oceniania:

Warsztaty grupowe połączone z pracami terenowymi. Zaliczenie na ocenę.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Kochanowski
Prowadzący grup: Marek Kochanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.