Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztaty z wystąpien publicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-PS2-1WWP Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztaty z wystąpien publicznych
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: 2L stac. II st. studia filologii polskiej - przedmioty specjalnościowe
Filologia polska 1 rok sem.letni 2 stopień
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalnościowe

Założenia (opisowo):

1) Celem zajęć jest przygotowanie studentado pracy z różnymi grupami czytelników i autorów, zwłaszcza w zakresie wystąpień publicznych, pracy z nowymi mediami oraz współpracy z autorami i wydawnictwami. Na zajęciach będzie poruszana następująca tematyka:

2) Wystąpienia publiczne. Przygotowanie wystąpienia - jak mówić, aby osiągnąć cel? Autoprezentacja, znaczenie mowy ciała, negocjacje w kulturze. Skuteczna argumentacja. Jak prowadzić spotkania autorskie, panele, debaty, dyskusje o książkach. Formy współpracy z mediami. Podstawy konstrukcji wypowiedzi prasowej i informacyjnej. Jak skutecznie powadzić blog? Retoryka wywiadu. Instytucja kultury na portalach społecznościowych: Twitter, Instagram, Facebook. Dobre i złe praktyki.


Skrócony opis:

Zajęcia mają służyć udoskonaleniu wystąpień publicznych oraz różnych technik radzenia sobie ze stresem.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, literaturoznawstwo

Rok studiów/semestr: 2018/2019, semestr zimowy

Wymagania wstępne: Znajomość podstaw dziennikarstwa

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenie zajęć: 15, zajęcia warsztatowe połączone z prezentacją.

Metody dydaktyczne: dyskusja, warsztaty.

Punkty ECTS: 2.

Bilans nakładu pracy studenta: udział w ćwiczeniach: 15h; przygotowanie do zajęć: 15h; konsultacje - 3 h

Razem: 33 h

Wskaźniki ilościowe: zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela 7 godz. (2.0 ECTS), zajęcia praktyczne 8 godz. (2.0 ECTS)

Literatura:

1. Christopher Turk, Sztuka przemawiania, Wrocław 2003

2. J. Detz, Sztuk przemawiania, Gdańsk 2008

3. B. Blein, Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych, Warszawa 2010

4. B. Decker, Wystąpienia publiczne, Warszawa 2008

5. Wystąpienia publiczne i profesjonalna korespondencja czyli trudna sztuka budowania wizerunku, Poznań 2005

6. B. Gibbons, Przemawianie. Jak zostać mówcą doskonałym, Poznań 2007

7. A. Wajda, Poradnik mówcy, Warszawa 1994.

8. A. J. Rzędowscy, Mistrzowskie prezentacje slajdowy poradnik mówcy doskonałego, Warszawa 2010

9. Ł. Dąbrowski, Tajniki wystąpień publicznych 101 porad dla prezenterów, Warszawa 2012

10. J. Weissman, Skuteczny prezenter, Warszawa 2011

11. A. Beling, Sztuka wystąpień publicznych, Gdańsk 2010

12. B. Tracy, Mów i zwyciężaj. Jak perswazyjnie prezentować w każdej sytuacji, Warszawa 2010

13. D. Carnegie, Po szczeblach słowa. Jak stać się doskonałym mówcą i rozmówcą, Warszawa 2009

14. John C. Maxwell, Wszyscy się komunikują, NIEWIELU potrafi się porozumiewać

Sekrety technik komunikacji ludzi sukcesu, Warszawa 2010

15. W. Niedzicki, SZTUKA PREZENTACJI w nauce biznesie polityce, Warszawa 2010.

16. M. Orłoś, Jak występować publicznie i zabłysnąć.

Efekty uczenia się:

KA7_WK1 KA7_WK2 KA7_WGK2 KA7_UWKOU2 KA7_UWKOU3 KA7_ UWKOU4 KA7_ KKO2 KA7_ KKO3 KA7_KO1 KA7_ KOR1 KA7_KOR2

Metody i kryteria oceniania:

Metody: podające głównie w postaci prezentacji multimedialnych oraz aktywizujące, tzn. ćwiczenia praktyczne oraz ćwiczenia przed grupą.

Forma zaliczenia:

zaliczenie na ocenę, którego podstawą jest obecność (1 nieobecność jest dopuszczalna) oraz aktywność na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Kochanowski
Prowadzący grup: Marek Kochanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.