Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Opracowanie rzeczowe dokumentów JHP

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-SPI-2JPH Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Opracowanie rzeczowe dokumentów JHP
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: Studia Podyplomowe Animacji Czytelnictwa, Informacji Naukowej i Bibliotekarstwa - przedm. obowiązk.
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Podstawowa wiedza bibliotekarska.

Skrócony opis:

Celem jest poznanie zasad opracowania rzeczowego dokumentów na podstawie JHP, w tym: zasad budowy JHP jako JIW, opanowanie umiejętności interpretacji i tworzenia charakterystyk treściowych dokumentów w JHP BN i JHP KABA zgodnie z przyjętą metodyką. Umiejętność posługiwania się słownikiem/kartoteką JHP

Pełny opis:

Studia Podyplomowe Animacji Czytelnictwa, Informacji Naukowej i Bibliotekarstwa; profil ogólnouniwersytecki, przedmiot obowiązkowy, drugi semestr, 5 godz. ćwiczeń, 10 godz. laboratorium; 2 ECTS;

bilans nakładu pracy:

Udział w zajęciach – 15 godz.

Przygotowanie do zajęć – 25 godz

Wskaźniki ilosciowe:

Nakład pracy słuchacza związany z zajęciami (Liczba godzin Punkty ECTS)

Wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 15 h 1

Niewymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 15 h 1

O charakterze praktycznym 10 h -1

Literatura:

Język haseł przedmiotowych KABA : zasady tworzenia słownictwa. Praca zb. pod red. T. Głowackiej. Warszawa : SBP 2000 (s. 9-50).

Sadowska J., Język haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej : studium analityczno-porównawcze. Warszawa : BN 2003

Bibliotekarstwo. Praca zb. pod red. Anny Tokarskiej. Warszawa 2013, rozdział o JHP BN i JHP KABA.

Efekty uczenia się:

Słuchacz poznaje ogólne zasady słownictwa i gramatyki JHP na podstawie JHP BN, JHP KABA, LCSH oraz zastosowania w systemach informacyjno-wyszukiwawczych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.