Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Opracowanie rzeczowe dokumentów UKD

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-SPI-2UKD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Opracowanie rzeczowe dokumentów UKD
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: Studia Podyplomowe Animacji Czytelnictwa, Informacji Naukowej i Bibliotekarstwa - przedm. obowiązk.
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Podstawowa wiedza bibliotekarska.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie do teoretycznych podstaw Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej. Studenci poznają podstawowe pojęcia oraz zasady klasyfikowania. Znaczenie UKD jako jiw. Interpretacja treści dokumentów na podstawie symboli UKD. Ćwiczenia w klasyfikowaniu dokumentów.

Pełny opis:

Studia Podyplomowe Animacji Czytelnictwa, Informacji Naukowej i Bibliotekarstwa; profil ogólnouniwersytecki, przedmiot obowiązkowy, drugi semestr, 10 godz. ćwiczeń, 1 ECTS;

bilans nakładu pracy:

Udział w zajęciach (ćwiczeniach) – 10 h

Przygotowanie się do zajęć (ćwiczeń) – 10 h

Wskaźniki ilosciowe:

Nakład pracy słuchacza związany z zajęciami (Liczba godzin Punkty ECTS)

Wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 10 h 0,5

Niewymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 10 h 0,5

W tym, o charakterze praktycznym 2 h

Efekty uczenia się:

Słuchacz ma podstawową wiedzę z zakresu: bibliologii, bibliotekarstwa, informatologii oraz opracowania rzeczowego dokumentów– W

Ma wiedzę na temat powstania i rozwoju Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej - W

Potrafi tworzyć poprawne opisy bibliograficzne i rzeczowe dokumentów oraz redagować spisy bibliograficzne – U

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i traktuje ją jako warunek powodzenia na rynku pracy, uzupełniania i aktualizacji swojego wykształcenia oraz kompetencji zawodowych – K

Ma świadomość interdyscyplinarnego charakteru studiowanej dziedziny oraz jej relacji z innymi dyscyplinami i dziedzinami wiedzy – K

Sposoby weryfikacji: ocenianie ciągłe, zaliczenie na ocenę

Odniesienie do efektów SPACINiB:

SP7_WG03, SP7_UW02, SP7_UW03, SP7_KR01

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie (ocena)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.