Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy foniatrii i audiologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-SPL-1PFON Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy foniatrii i audiologii
Jednostka: PS Logopedyczne
Grupy: Studia Podyplomowe Logopedyczne - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Pełny opis:

1. Anatomia, fizjologia i patofizjologia układu nerwowego, narządów głosu i mowy oraz słuchu i równowagi

- Anatomia układu oddechowego – nos, jama ustna, gardło, krtań, dolne drogi oddechowe

- Anatomia obwodowego i ośrodkowego narządu mowy (ośrodkowy narząd mowy ruchowy i czuciowy).

- Anatomia narządu słuchu – ucho zewnętrzne, środkowe, wewnętrzne, nerw słuchowy, ośrodkowa część narządu słuchu

- Teorie tworzenia głosu i mowy. Mowa i jej cechy

- Badanie foniatryczne: metody subiektywne i obiektywne

- Badanie audiologiczne - Techniki badania słuchu.

2. Audiologia

- Rodzaje niedosłuchów: przewodzeniowy, odbiorczy, centralny, jednostronny; pre- i postlingwalny i jego znaczenie w procesie rozwoju mowy.

- Przyczyny niedosłuchu i głuchoty.

- Klasyfikacje ubytków słuchu – analiza audiogramów. Protezowanie.

- Czynniki determinujące kształtowanie mowy u dzieci z wadą słuchu.

3. Foniatria

- Schorzenia narządu fonacyjnego: dysfonie organiczne, czynnościowe, zawodowe, dziecięce.

- Prawidłowa emisja głosu

- Metody rehabilitacyjne

4. Rozwój mowy i języka dziecka.

- Etapy rozwoju mowy dziecka.

- Czynniki determinujące rozwój mowy i języka.

- Zaburzenia rozwoju mowy i wady wymowy.

- Porównanie rozwoju mowy dziecka słyszącego z niedosłyszącym

5. Przyczyny i skutki niewydolności pierścienia gardłowego. Nosowanie otwarte, zamknięte, mieszane.

6. Diagnostyka i leczenie jąkania.

Literatura:

1. A. Pruszewicz, A. Obrębowski. Audiologia kliniczna – zarys. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, 2010

2. A. Pruszewicz Foniatria kliniczna PZWL, 1992

3. M. Śliwińska-Kowalska Audiologia kliniczna Mediton, 2005

4. A. Obrębowski Narząd głosu i jego znaczenie w komunikacji społecznej. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, 2008

5. A. Szkiełkowska, E. Kazanecka Emisja głosu IFPS, 2011

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy słuchacz:

1. zna anatomię i fizjologię narządu głosu i mowy oraz słuchu i równowagi

2. zna metody badania audiologicznego i foniatrycznego

3. zna etapy rozwoju mowy oraz przyczyny zaburzające prawidłowy rozwój

4. zna zasady prawidłowej emisji głosu

5. zna terminologię medyczna użyteczna w pracy zawodowej

6. zna zasady współpracy z audiologiem i foniatrą

W zakresie umiejętności słuchacz:

1. potrafi wstępnie rozpoznać niedosłuch

2. potrafi zinterpretować badanie słuchu

3. potrafi określić rozwój mowy i jej zaburzenia w zależności od wieku

4. potrafi zastosować metody rehabilitacyjne w określonych zaburzeniach głosu i mowy

W zakresie postaw społecznych słuchacz:

1. jest przygotowany merytorycznie do pracy z osobami w różnym wieku.

2. potrafi nawiązać dobry kontakt z pacjentem i jego opiekunami oraz lekarzem audiologiem i foniatrą

Sposób weryfikacji efektów kształcenia: ocena studenta w czasie zajęć, egzamin pisemny

Metody i kryteria oceniania:

Metoda podawcza i poglądowa

Możliwa wizyta w Klinice Laryngologii Dziecięcej (badanie foniatryczne, audiologiczne)

Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.