Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy neurologopedii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-SPL-2PNE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy neurologopedii
Jednostka: PS Logopedyczne
Grupy: Studia Podyplomowe Logopedyczne - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Pełny opis:

1. Podstawowe wiadomości na temat związku budowy i funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego człowieka: przegląd koncepcji wyjaśniających zależności mózg-zachowanie, funkcjonalne okolice kory mózgowej, integracja funkcjonalna o.u.n.

2. Podstawowe informacje na temat funkcjonowania behawioralnego (poznawczego i emocjonalnego) człowieka w normie i patologii: pojęcie funkcji poznawczych, przyczyny dysfunkcji poznawczo-emocjonalnych, przejawy zaburzeń funkcjonowania behawioralnego.

3. Podstawowe zagadnienia z zakresu zaburzeń mowy i języka jako konsekwencji uszkodzenia i dysfunkcji układu nerwowego: obraz kliniczny, klasyfikacje, metody badania, zasady rehabilitacji.

4. Podstawowe informacje na temat neuroplastyczności.

Literatura:

Wykaz lektur i innych materiałów obowiązujących do zaliczenia przedmiotu.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy słuchacz:

1) charakteryzuje się podstawową znajomością terminów, pojęć i mechanizmów wyjaśniających zależności mózg-zachowanie w kontekście funkcjonowania behawioralnego ze szczególnym uwzględnieniem mowy i języka.

2) zna na poziomie podstawowym zjawiska i mechanizmy zaburzeń mowy i języka będące konsekwencją nieprawidłowego funkcjonowania układu nerwowego.

3) zna założenia podstawowych metod badania i interpretacji zaburzeń mowy i języka u pacjentów neurologicznych.

4) zna na poziomie podstawowym podstawowe mechanizmy neuroplastyczności i rozumie potrzebę wykorzystania tej wiedzy w pracy logopedy.

5) rozumie potrzebę znajomości mechanizmów powstawania zaburzeń mowy i języka u chorych neurologicznych.

W zakresie umiejętności słuchacz:

1) umie posługiwać się podstawową terminologią z zakresu neurologopedii. .

2) umie odszukać potrzebne informacje z zakresu neurologopedii w podręcznikach, słownikach i innych źródłach, opracować je samodzielnie bądź w zespole i przedstawić w wybranej przez siebie formie.

3) umie wykorzystać wiedzę z zakresu neurologopedii do budowania warsztatu logopedy (np.metod badania, ćwiczeń, gier i zabaw potrzebnych w diagnozie i terapii).

W zakresie postaw społecznych słuchacz:

1) rozumie zasady pracy w zespole interdyscyplinarnym.

Sposoby weryfikacji: ocena aktywności w trakcie zajęć; ocena zadań wykonywanych na zajęciach

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem wykładu i konsultacji.

Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Halicka
Prowadzący grup: Dorota Halicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.