Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy oligofrenologopedii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-SPL-2POL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy oligofrenologopedii
Jednostka: PS Logopedyczne
Grupy: Studia Podyplomowe Logopedyczne - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Pełny opis:

1. Przedmiot oligofrenologopedii.

2. Charakterystyka upośledzenia umysłowego

a) możliwości rozwojowe dzieci w różnym stopniu upośledzenia,

b) zaburzenia poszczególnych funkcji a trudności w uczeniu się w lekkim stopniu upośledzenia

3. Mowa osób upośledzonych umysłowo

4. Zasady pracy terapeutycznej,

5.Metody terapeutyczne pracy z dziećmi upośledzonymi umysłowo wykorzystywane w logopedii.

-Metoda M.Ch. Knillów

-Metoda Integracji Sensorycznej

-Metoda Weroniki Sherborne

-Stymulacja polisensoryczna

-Metoda terapeutyczno- stymulacyjna Rozwój Mowy Dziecka

6.Diagnoza logopedyczna – upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim.

7.Podstawy metody ustno- twarzowej terapii regulacyjnej wg koncepcji Castillo- Moralesa

8.Terapia logopedyczna dziecka z Zespołem Downa

Literatura:

Wyczesany J., Pedagogika upośledzonych umysłowo – Wybrane Zagadnienia, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 1998

-Doroszewska: Pedagogika specjalna. Wrocław 1981, Ossolineum,

-Harring U..Schiefelbush R.: Metody pedagogiki specjalnej. Warszawa .1973, PWN.

-Hulek A.: Pedagogika rewalidacyjna. Warszawa 1977, PWN.

-Lipkowski O.: Pedagogika specjalna. Warszawa 1978, PWN,

-Sękowska Z.: Pedagogika specjalna. Warszawa 1982, PWN.

-G. Jastrzębowska:Podstawy teorii i diagnozy logopedycznej, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 1998

-Kościelak R., Psychologiczne podstawy rewalidacji upośledzonych umysłowo, PWN, Warszawa 1989

-Błachnio K., Vademecum logopedyczne, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1992

-Mrugalska K., „Ruch i muzyka w służbie mowy”. W: Logopedia 1991 nr 18

-Polkowska J., Praca rewalidacyjna z dziećmi upośledzonymi umysłowo w szkole życia”, WSiP, Warszawa 1994

-M. Kościelska: „Upośledzenie umysłowe a rozwój społeczny”, PWN, Warszawa 1984, s. 262

-J. Głodkowska, „Poznanie ucznia szkoły specjalnej”, WSiP, Warszawa 1999,

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy

Zna terminologię używaną w oligofrenologopedii;

Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu oligofrenologopedii Ma podstawową wiedzę z zakresu komunikowania interpersonalnego, ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń komunikacji językowej i społecznej.

Ma wiedzę na temat zasad i norm etycznych oraz etyki zawodowej.

W zakresie umiejętności

Potrafi samodzielnie opracować i przedstawić diagnozę dziecka z upośledzeniem umysłowym oraz opracować program terapii logopedycznej z takim dzieckiem.

Potrafi używać języka specjalistycznego z zakresu logopedii oraz lingwistycznych, medycznych, psychologicznych i pedagogicznych podstaw logopedii.

W zakresie kompetencji społecznych

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia.

Umie nawiązać kontakt z osobami z dysfunkcjami natury fizjologicznej, neurologicznej i psychologicznej oraz ich opiekunami.

Sposoby weryfikacji: ocena przygotowania do zajęć, ocena aktywności w trakcie zajęć (ocenianie ciągłe)

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem wykładu, filmów, prezentacji multimedialnych,

Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Gawryluk
Prowadzący grup: Anna Gawryluk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.