Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy surdologopedii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-SPL-2PSU Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy surdologopedii
Jednostka: PS Logopedyczne
Grupy: Studia Podyplomowe Logopedyczne - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Pełny opis:

1. Uszkodzenia słuchu

• fizjologia słuchu,

• diagnoza uszkodzeń słuchu

• klasyfikacje

• sprzęt techniczny w rehabilitacji

2. Skutki uszkodzeń słuchu.

3. Sposoby komunikowania się niesłyszących.

4. Przegląd metod rehabilitacji /metody oralne, migowe, komunikacja totalna, trening słuchowy/

5. Rehabilitacja niemowląt - metoda werbotonalna - zajęcia prowadzone metodą warsztatową

6. Rehabilitacja dzieci w wieku przedszkolnym - przegląd ćwiczeń wykorzystywanych podczas symulacji rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym

7. Rehabilitacja po wszczepie implantu ślimakowego , trening słuchowy

8. Metoda wczesnego czytania - przygotowanie do wczesnego czytania oraz rozwijanie języka przez wczesne czytanie

9. Diagnoza umiejętności językowych i komunikacyjnych dziecka z uszkodzonym słuchem.

10. Rehabilitacja dzieci z uszkodzonym słuchem w młodszym wieku szkolnym

11. Rehabilitacja młodzieży z uszkodzonym słuchem (uczniowie starszych klas szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich) – potrzeby młodzież z uszkodzonym słuchem, rozwijanie umiejętności językowych.

Literatura:

1. Jadwiga Cieszyńska: „Od słowa przeczytanego do wypowiedzianego” Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2001

2. Jagoda Cieszyńska: „ Metody wywoływania głosek” Kraków 2003,

3. Jagoda Cieszyńska, Marta Korendo: „Wczesna interwencja terapeutyczna – stymulacja rozwoju dziecka od noworodka do 6 roku życia”, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków 2007,

4. Yvone Csanyi: „Słuchowo – werbalne wychowanie dzieci z uszkodzonym narządem słuchu”, WSiP 1994,

5. Armin Lowe: „Wychowanie słuchowe”, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 1995

6. Aniela Korzon: „Totalna komunikacja”, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2001,

7. Krakowiak K. Sękowska I.: „Mówimy z fonogestami. Przewodnik dla rodziców i przyjaciół dzieci i młodzieży z uszkodzonym słuchem”, WSiP ,Warszawa, 1996

8. Ewa Kulczycka: „Wychowanie słuchowo-werbalne dzieci z wadą słuchu w wieku przedszkolnym”, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2004

9. Prillwitz S.: „Język, komunikacja i zdolności poznawcze niesłyszących”, WSiP, Warszawa 1996.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy słuchacz:

1) zna terminy i pojęcia związane z surdologopedią

2) ma wiedzę na temat skutków uszkodzeń słuchu , oraz metod rehabilitacji stosowanych na poszczególnych etapach rozwoju człowieka

3) zna zagadnienia z zakresu komunikowania z osobami z uszkodzonym słuchem oraz ich rodzinami

4) zna możliwości zmniejszania bariery komunikacyjnej i językowej między osobami niesłyszącymi a słyszącymi

5) zna zasady i normy etyczne związane z wykonywaniem zawodu logopedy

W zakresie umiejętności słuchacz:

1) umie posługiwać się terminologią z zakresu surdologopedii,

2) umie diagnozować stan poziomu języka osoby z uszkodzonym słuchem,

3) potrafi projektować proces terapii

4) umie odszukać informacje na temat rozwijania języka

W zakresie postaw społecznych słuchacz:

1) rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego.

2) Umie nawiązać kontakt z osobami z uszkodzonym słuchem oraz ich opiekunami

3) szanuje godność osoby niepełnosprawnej, jej możliwości, potrzeby i ograniczenia

Sposób weryfikacji efektów kształcenia: ocena aktywności w trakcie zajęć; ocena zadań wykonywanych na zajęciach

Metody i kryteria oceniania:

wykład, pokaz, metoda warsztatowa

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Chomaniuk
Prowadzący grup: Joanna Chomaniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.