Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Aplikacje grantowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-DS3-1APG Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Aplikacje grantowe
Jednostka: Wydział Historyczno-Socjologiczny
Grupy: 4L stac. studia III stopnia - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom studiów doktoranckich wiedzy na temat funkcjonującego w Polsce systemu grantów badawczych oraz przygotowanie ich do sporządzenia własnych wniosków grantowych (NCN i badania młodych naukowców).

Skrócony opis:

Zajęcia polegają na omawianiu przepisów prawnych, prezentowaniu danych pochodzących z poprzednich konkursów oraz dyskusji nad projektami studentów.

Pełny opis:

Zajęcia polegają na omawianiu przepisów prawnych, prezentowaniu danych pochodzących z poprzednich konkursów oraz dyskusji nad projektami studentów. Analiza projektów przygotowanych przez samych studentów odbywa się podczas dobrowolnych konsultacji.

Literatura:

Regulacje prawne opracowane przez NCN i UwB.

Efekty uczenia się:

SD_WK02 – Student zdobywa wiedzę na temat systemu finansowania badań naukowych.

SD_UO01 – Student potrafi samodzielne przygotować opis projektu badawczego.

SD_KO02 – Absolwent jest gotów do podejmowania starań o finansowanie projektów badawczych.

Metody i kryteria oceniania:

Ostateczna ocena zajęć oparta jest na ocenie wniosków przygotowanych na zakończenie zajęć przez doktorantów:

a) grantu dla młodych naukowców

b) grantu NCN

Ostateczna ocena to średnia z obydwu ocen. Przy ocenianiu projektów pod uwagę brana jest ich zgodność z przepisami i wymogami konkursu oraz wartość merytoryczna i wkład włożony w ich przygotowanie.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.