Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język niemiecki 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-FS1-1JNI2 Kod Erasmus / ISCED: 09.151 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język niemiecki 2
Jednostka: Instytut Socjologii i Kognitywistyki
Grupy: 3L stac. I st. studia filozofii i etyki-przedmioty lektoratowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Forma zajęć: ćwiczenia

Liczba godzin: 120

Liczba semestrów: 2

Rok studiów: 1, semestr 2

Poziom zaawansowania: A2

Pełny opis:

Celem lektoratu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem niemieckim w sytuacjach codziennej komunikacji na poziomie elementarnym A2.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Motive A2, Kompaktkurs DaF, Hueber

Literatura uzupełniająca:

Wechselspiel, Dreke.M./Lind W., Langenscheidt

Efekty uczenia się:

Wiedza: Zna słownictwo, zakres gramatyczny, normy i rytuały na poziomie komunikacji A2

Umiejętności: Posługuje się językiem niemieckim na poziomie elementarnym A2 w sytuacjach codziennej komunikacji

Kompetencje społeczne: Potrafi współdziałać i pracować w grupie.

Metody i kryteria oceniania:

Metody: praktyczne ćwiczenia kształcące sprawności: mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania ze zrozumieniem , pisania

Kryteria oceniania: oceny cząstkowe z komunikacji ustnej i pisemnej, aktywny udział w zajęciach, obecność na zajęciach (minimum 26 godzin w semestrze), zaliczenie nieobecności, kolokwia cząstkowe (min 50% punktów)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Poskrobko
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty
obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu rozwijanie podstawowych umiejętności językowych mówienia, słuchania,czytania i pisania w codziennej komunikacji na poziomie B1, a także w kontekście zawodowym, obejmującym m.in. wybrane zagadnienia z zakresu historii i historii filozofii.

Pełny opis:

profil studiów: ogólnoakademickie

forma studiów:stacjonarne

rodzaj przedmiotu:lektorat języka niemieckiego:przedmioty kształcenia ogólnego (MK_1)

dziedzina i dyscyplina nauki: językoznawstwo stosowane,języki specjalistyczne.

wymagania wstępne:brak

rok studiów : 1, semestr 2

Liczba godzin dydaktycznych: 30 - ćwiczenia

Punkty ETCS:2

bilans nakładu pracy studenta:

udział w ćwiczeniach: 30 godz.

nakład pracy studenta związany z zajęciami :

konsultacje : 4 godz.

przygotowanie do zajęć:26 godz

Literatura:

Literatura podstawowa:

W.Krenn, H.Puchta - Motive B1, Kursbuch, Arbeitsbuch,Deutsch als Fremdsprache,Hueber Verlag

literatura uzupełniająca:

R-M.Dallapiazza, Tangram aktuell 3,edycja polska,B.1.1.,Hueber Verlag

M.Perlmann-Baume,Susanne Schwalb,EM neu,Brueckenkurs,Hauptkurs,Abschlusskurs ,Deutsch als Fremdsprache,Kursbuch und Arbeitsbuch ,Hueber

Stanisław Bęza, Eine kleine Landeskunde deutschsprachiger Länder, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.