Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Filozofia wyzwolenia i międzykulturowa (fakultet)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-FS1-2FWM Kod Erasmus / ISCED: 09.151 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Filozofia wyzwolenia i międzykulturowa (fakultet)
Jednostka: Wydział Historyczno-Socjologiczny
Grupy: 3L stac. I. st. studia filozofii i etyki - przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Na zajęciach studenci poznają nurty filozofii pozaeuropejskiej, głównie latynoamerykańskiej, ale w pryzmacie ustaleń nauk kognitywistycznych z Europy i Stanów Zjednoczonych. Filozofia wyzwolenia i międzykulturowa jest wyrazem aspiracji emancypacyjnych filozofów, przedstawicieli nauk społecznych, polityków, literatów w stosunku do dominacji kultury, ekonomii i polityki Zachodu. Domagają się oni dialogu kultur i w sferze polityki międzynarodowej na równych warunkach. Także sprawiedliwości w podziale światowego bogactwa, ochrony przyrody, ginących ludów. Kryterium sensowności dialogu ma być dążenie do stworzenia możliwość przeżycia i prawa do twórczego rozwoju życia całego gatunku ludzkiego. Czy ich postulaty mają realne szanse realizacji potrzeba ich weryfikacji w świetle dzisiejszej wiedzy o komunikacji, zakorzenieniu moralności w ewolucji, w świetle gwałtownego rozwoju biotechnologii, społeczeństw informacyjnych.

Skrócony opis:

Konfrontacja myśli hiszpańskiej i latynoamerykańskiej z paradygmatem neoliberalnym w sferze ekonomiczno-politycznej i eurocentrycznym w filozofii.

Pełny opis:

Ewolucyjne źródła moralności i języka mówionego. Systemowe błędy w myśleniu wobec mitu ludzkiej racjonalności i obiektywizmu w poznaniu. Kształtowanie się władzy w światowym społeczeństwie informacyjnym. Webera ideologia rozdziału racjonalności formalnej od materialnej. Zalążki ideologii totalitarnej w zachodniej filozofii (Eleaci, Platon, Hobbes, Locke, Hegel, Marks, Nietzsche, Lenin, Popper). Krytyka antropologicznego dualizmu w tradycji greckiej i prezentacja semickiego antropologicznego monizmu. Krytyka zachodniej tradycji formalnej etyki w dziełach E. Dussela. Krytyka zachodniej antropologii późnego kapitalizmu u F. Hinkelammerta. Filozofia dialogu międzykulturowego F. Ferneta Betancourta. Latynoamerykańska teologia ekofeministyczna.

Literatura:

Literatura

Beck U., Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Warszawa 2002 i 2004.

Bergoglio J., Skórka A., W niebie i na ziemi, Kraków 2013.

Boff L., Church: Charism and Power, New York 1985.

Castells M., Himanen P., Społeczeństwo informacyjne i państwo dobrobytu, Warszawa 2009.

Castells M., Władza Komunikacji, Warszawa 2013.

Dussel E., Philosophy of liberation, Internet.

Dussel E., Etica de la liberacion en la edad de la globalizacion y de exclusion, Madrid 2006.

Forgas P. J., Williams K. D., Wheeler L., Umysł społeczny. Poznawcze i motywacyjne aspekty zachowań interpersonalnych, Gdańsk 2005.

Gaj R., Ortega, Warszawa 2007, Po co wracamy do filozofii, Warszawa 1992.

Gaj. R., Utopia teologii wyzwolenia a Kościół Franciszka, Białystok 2019.

Gardenfors P., Jak homo stał się sapiens, Warszawa 2011.

Habermas J., Teoria działania komunikacyjnego, Warszawa 2002.

Harari Y. N., 21 Lekcji na XXI wiek, Kraków 2018.

Heidt J., Prawy umysł, Sopot 2014.

Kahneman D., Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym, „Media Rodzina, 2011, 2012

Lakoff G., Johnson M., Metafory w naszym życiu, Warszawa 2010.

Löwy Michael, The War of Gods, New York 1996.

Rifkin J., Koniec pracy. Schyłek siły roboczej na świecie i początek ery postrynkowej, Wrocław 2001.

Steward J., Mosty zamiast murów, Warszawa 2002.

Gaj R., Ortega, Warszawa 2007, Po co wracamy do filozofii, Warszawa 1992.

Gaj R., Utopia teologii wyzwolenia a Kościół Franciszka, Białystok 2019.

Toffler A., Trzecia fala, Warszawa 1997;

Toffler A., Zmiana władzy. Wiedza, bogactwo i przemoc u progu XXI wieku, Poznań 2003

Unamuno M. de, O poczuciu tragiczności życia, fragmenty „Wydawnictwo Literackie Kraków-Wrocław”, 1984.

Wallerstein I., Koniec świata jaki znamy, Warszawa 2004.

Wallerstein I., Analiza systemów-światów. Wprowadzenie, Warszawa 2007.

Zea L., Filozofia dziejów Ameryki Łacińskiej, Warszawa 1993.

- różne pisma J. Ortegi y Gasseta z tomów Dehumanizacja sztuki i inne eseje, Warszawa 198, Bunt mas i inne pisma socjologiczne, Warszawa 1982,

Efekty uczenia się:

KA6_WG4 zna i rozumie główne kierunki i stanowiska filozofii współczesnej

KA6_WG5 zna i rozumie różne stanowiska we współczesnych sporach moralnych

KA6_WG15 wie, na czym polegają związki między filozofią i etyką a prawem oraz ideami politycznymi i ekonomicznymi

KA6_WG16 wie, na czym polegało historycznie i na czym może polegać dzisiaj praktyczne znaczenie filozofii

KA6_UW6 dostrzega filozoficzny wymiar różnych wytworów kultury (utworów literackich, dzieł sztuki, dzieł religijnych)

KA6_UW7 dostrzega moralny aspekt badań naukowych i rozumie problemy moralne związane z rozwojem cywilizacji

KA6_KK1 jest krytyczny i otwarty na nowe idee, gotów do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów

KA6_KO3 rozumie potrzebę śledzenia zdarzeń i zmian w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym

Metody i kryteria oceniania:

Ocena za aktywność w trakcie dyskusji nad literaturą, prezentacje.

1-2 nieobecność tolerowana, od 3: student indywidualnie uzupełnia omawiane zagadnienia.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Gaj
Prowadzący grup: Ryszard Gaj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.