Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski 4

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-FS1-2JAN4 Kod Erasmus / ISCED: 09.152 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język angielski 4
Jednostka: Instytut Socjologii i Kognitywistyki
Grupy: 3L stac. I st. studia filozofii i etyki-przedmioty lektoratowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty

Skrócony opis:

Założeniem lektoratu z języka obcego jest przygotowanie studentów do samodzielnego i skutecznego komunikowania się w jęz. obcym (wraz z podstawową terminologią filozoficzną) na poziomie językowym B2 według Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego

Pełny opis:

Lektorat jęz.angielskiego filozofia i etyka II r studia stacjonarne 1 stopnia, semestr IV

Przedmiot obowiązkowy zakończony egzaminem ( pisemny i ustny) po semestrze IV.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

- wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela ( ćwiczenia , konsultacje oraz egzamin ) 37,5 godz. punkty ECTS 1,5

- samodzielna praca studenta ( przygotowanie do zajęć, zaliczenie lub egzamin) 12,5 godz. punkty ECTS 0,5

Literatura:

Podręczniki podstawowe:

1. English File upper - intermediate , 3rd Edition, Clive Oxenden, Christina Latham - Koening, OUP, 2014

Podręczniki pomocnicze

1. Advanced Language Practice, Michael Vince.

Heineman, 1994.

2. The Heineman ELT English WORDBUILDER, Guy

Wellman, Macmillan, 1996

3. Grammar nad Vocabulary for Cambridge Advanced

and Proficiency, Longman 1999

4. A Practical English Grammar Exercises 1,2, A.J.Thomson

A.V.Martinet, OUP,1991.

5. English Advanced Vocabulary and Structure Practice, M.

Matasek, Altravox Press, 1997.

6. Grammarway 3i4, Jenny Dooley, V. Evans, Express

Publishing, 2008.

7.English Grammar in Use, R. Murphy, Cambridge UP, 1990

8. Successful Writing Upper - intermediate V.Evans, Express

Publishing, 2004.

9. Academic Writing S. Bailey, Routledge,2006

Materiały Specjalistyczne

1. American Life and Institutions,D.K.Stevenson, Ernst

Klett Verlag,1991

2. HIstory of British philosophy

- British empiricism

- Roger Bacon

- John Duns Scotus

- Sir Thomas More

- Thomas Hobbes

- John Locke

- George Berkeley

- John Stuart Mill

- David Hume

- Adam Smith

- Bertrand Russel

- Modern Existentialism

- Bertrand Russel

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu studiów absolwent:

- zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i praw autorskiego

- potrafi wyszukiwać, analizować i krytycznie oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem źródeł elektronicznych i pisanych

- posiada podstawowe umiejętności badawcze, taki jak formułowanie i analiza problemów filozoficznych, dobór metod i narzędzi, opracowanie i prezentacja wyników

- potrafi samodzielnie przygotować prace pisemną z zakresu dziedziny filozofii

( częściowo także w języku obcym)

- zna jeden język obcy ( wraz z podstawowa terminologią filozoficzną) na poziomie B2 Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego .

Metody i kryteria oceniania:

egzamin ( pisemny i ustny)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Waluk
Prowadzący grup: Joanna Waluk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.