Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język, władza, ideologia (fakultet)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-FS1-2JWI Kod Erasmus / ISCED: 08.153 / (0223) Filozofia i etyka
Nazwa przedmiotu: Język, władza, ideologia (fakultet)
Jednostka: Instytut Socjologii i Kognitywistyki
Grupy: 3L stac. I. st. studia filozofii i etyki - przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Podstawowa orientacja w zakresie terminologii filozoficznej oraz problematyki nowożytnej filozofii społecznej

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Pełny opis:

Celem zajęć jest:

- pogłębione zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami klasycznej filozofii społecznej oraz ich współczesnymi interpretacjami.

- analiza pojęć językoznawstwa pod kątem ich przydatności do opisu oddziaływania stosunków władzy społecznej lub politycznej w strukturach języka

- refleksja nad znaczeniem odkryć Freuda we współczesnych teoriach ideologii

- określenie różnic i związków między oddziaływaniem ideologii w dyskursie społecznym, politycznym i technokratycznym oraz w kulturze (reklama, media, public relations)

Literatura:

1. H. Arendt, Kondycja ludzka

2. T. Hobbes, Lewiatan

3. J.J. Rousseau, Umowa społeczna

4. Kant, Co to jest oświecenie? oraz Pomysły na ujęcie historii powszechnej w aspekcie światowym

5. S. Avineri, Hegla teoria nowoczesnego państwa

6. J. Habermas, Teoria i praktyka

7. K. Marks, 18 brumaire’a Ludwika Bonaparte

8. M. Foucault, Narodziny biopolityki

9. L. Althusser, Ideologie i ideologiczne aparaty państwa

10. R Barthes, Mit dziś

11. P. Bourdieu, Zaproszenie do socjologii refleksyjnej

12. G. Debord, Rozważania o społeczeństwie spektaklu

13. T. Eagleton, Ideology. An Introduction

14. S. Žižek, Wzniosły obiekt ideologii

Efekty uczenia się:

Student:

wie, na czym polegają związki między filozofią i etyką a prawem oraz ideami politycznymi i teoriami naukowymi (K_W15)

zna podstawy współczesnej psychologii humanistycznej (K_W20)

wie, na czym polegało historycznie i na czym może polegać dzisiaj praktyczne znaczenie filozofii (K_W21)

dostrzega filozoficzny wymiar różnych wytworów kultury (utworów literackich, dzieł sztuki, dzieł religijnych) (K_U06)

dostrzega moralny aspekt badań naukowych i rozumie problemy moralne związane z rozwojem cywilizacji naukowo-technicznej (K_U07)

zna techniki analityczne stosowane we współczesnych naukach humanistyczno-społecznych i potrafi się nimi posługiwać (K_09)

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest

- rzeczywiste uczestnictwo w zajęciach

- indywidualne konsultacje

- przedstawienie referatu lub pracy pisemnej dotyczącej tematyki związanej z przedmiotem zajęć

- ocenianie ciągłe

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.