Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Natura umysłu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-FS2-1NUM Kod Erasmus / ISCED: 09.152 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Natura umysłu
Jednostka: Instytut Socjologii i Kognitywistyki
Grupy: 2L stac. II st. studia filozofii-przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Warunkiem udziału w zajęciach są wiedza i umiejętności zdobyte na dowolnych studiach licencjackich, a zwłaszcza na filozofii i etyce oraz kognitywistyce i komunikacji.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie do współczesnych dyskusji na temat natury umysłu prowadzonych w kontekście kognitywistyki i filozofii umysłu. W ramach zajęć dyskutowane będą takie zagadnienia, jak relacje psychofizyczne, natura świadomości, zależność między mózgiem a umysłem, reprezentacje poznawcze, umysły sztuczne i hybrydowe.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: filozofia

Rok studiów/semestr: rok I, semestr II

Wymagania wstępne: wiedza i umiejętności z zakresu studiów I stopnia

Liczba godzi: wykład - 15, ćwiczenia 15

Metody dydaktyczne: wykład w formie prezentacji mutlimedialnej z elementami dyskusji, ćwiczenia z elementami konwersatorium, prezentacje studentów na podstawie wskazanych lektur

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta: a) udział w zajęciach - 30h, b) przygotowanie do ćwiczeń - 30h, c) lektury - 30h, d) przygotowanie do egzaminu - 30h, e) konsultacje - 5h

Wskaźniki ilościowe: a) zajęcia z udziałem prowadzącego - 30h, 1.5 ECTS, b) zajęcia o charakterze praktycznym - 95h, 3.5 ECTS.

Literatura:

1. Przewodnik po filozofii umysłu, pod red. R. Poczobuta i M. Miłkowskiego, Kraków: Wydawnictwo WAM, 2012.

2. Analityczna metafizyka umysłu. Najnowsze kontrowersje, pod red. M. Miłkowskiego i R. Poczobuta, Warszawa: Wyd. IFiS PAN, 2008.

3. Przewodnik po kognitywistyce, pod red. J. Bremera, Kraków: WAM, 2016.

4. David Eagleman, Mózg - opowieść o nas, Poznań: Zysk i S-ka, 2018.

5. Kaja Nordrgen, Mózg - Twój niezastąpiony narząd rządzi, Warszawa: Marginesy, 2018.

6. Christof Koch, Neurobiologia na tropie świadomości, Warszawa: Wyd. UW, 2015

7. Paul M. Churchland, Mechanizmy rozumu, siedlisko duszy. Filozoficzna podróż w głąb mózgu, Warszawa, Aletheia, 2002.

8. Chris Frith, Od mózgu do umysłu. Jak powstaje nasz wewnętrzny świat?, Warszawa: Wyd. Uw, 2011.

9. Michael Gazzaniga, Istota człowieczeństwa. Co sprawia, że jesteśmy wyjątkowi? Sopot: Smak Słowa. 2011.

Efekty uczenia się:

E1. Zna wybrane teorie na temat natury umysłu - filozoficzne i kognitywistyczne

E2. Ma wiedzę na temat relacji umysł-mózg, umysł-ciało, umysł-środowisko

E3. Umie przedstawić najważniejsze teorie umysłu ze wskazaniem ich komponentu naukowego i filozoficznego.

E4. Potrafi przeprowadzić analizę krytyczną teorii umysłu znanych z historii filozofii w świetle współczesnych badan naukowych.

E5. Jest otwarty na nowe trendy w nauce w filozofii oraz przygotowany do samodzielnego uczenia się przez całe życie.

E6. Cechuje go postawa krytyczna i analityczna w dyskusjach naukowych, filozoficznych i światopoglądowych

Metody i kryteria oceniania:

Wykład - egzamin pisemny

Ćwiczenia - zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Poczobut
Prowadzący grup: Robert Poczobut
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.