Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Estetyka (fakultet)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-FS2-2EST Kod Erasmus / ISCED: 09.151 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Estetyka (fakultet)
Jednostka: Wydział Historyczno-Socjologiczny
Grupy: 2L stac. II st. studia filozofii-przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie z podstawowymi problemami estetyki oraz z najważniejszymi stanowiskami występującymi w dziejach estetyki. Prezentacja dziejów estetyki powiązana będzie z uwzględnieniem zjawisk zachodzących w sztuce danego okresu.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone będą następującym kwestiom:

1. Etymologia i geneza terminu "estetyka". Rozumienie terminu "estetyka" od XVIII w. do dziś. Estetyka a inne formy refleksji nad sztuką.

2. Działy estetyki: a) teoria wartości estetycznych (wartości artystyczne a wartości estetyczne; piękno a inne wartości estetyczne), b) teoria piękna pozaartystycznego (kanony urody ludzkiej oraz piękno przyrody); c) teoria sztuki (gł. problem definicji sztuki, pojmowanie sztuki w dziejach); d) teoria twórczości (twórczość artystyczna a inne rodzaje twórczości; spory o racjonalność procesu twórczego, osobowość artysty, różnica między geniuszem a talentem); e) teoria przeżycia estetycznego.

3. Ewolucja zapatrywań na naturę i rolę piękna (m.in.: Wielka Teoria Piękna a współczesne rozumienie piękna).

Literatura:

M. Gołaszewska, Zarys estetyki, Kraków 1973;

W. Tatarkiewicz, Historia estetyki [kilka wydań]

W. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć, Warszawa 1975

Efekty uczenia się:

w zakresie wiedzy: K_W05, K_W06, K_W07;

w zakresie umiejętności: K_U01, K_U07;

w zakresie kompetencji społecznych: K_K02, K_K05

Metody i kryteria oceniania:

Studenci będą zapoznawać się proponowanymi tekstami dotyczącymi problematyki estetycznej i dziejów estetyki. Ocena ostateczna uzależniona będzie od znajomości tych lektur (egzekwowanej na bieżąco).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Józef Chwal
Prowadzący grup: Józef Chwal
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie z podstawowymi problemami estetyki oraz przybliżenie nowszych stanowisk w estetyce. Szczególny nacisk położony będzie na estetykę polską

Pełny opis:

Pierwsze 5 - 6 zajęć poświęconych będzie na ogólne wprowadzenie do problematyki estetycznej. Studenci zapoznają się z klasycznymi działami refleksji estetycznej (teorią wartości estetycznych, teorią piękna naturalnego, teorią twórczości, teorią dzieła sztuki i z teorią przeżycia estetycznego). Następne zajęcia będą poświęcone nowszym stanowiskom w estetyce, począwszy od pozytywizmu. Przedmiotem zajęć będą zarówno propozycje obce jak i polskie. W dziejach estetyki nowszej doniosły i oryginalny wkład estetyków polskich powinien być uwzględniony. Prezentacja nowych nurtów w estetyce będzie połączona z pokazywaniem burzliwych przemian w różnych dziedzinach sztuki tego czasu.

Literatura:

Z problematyki ogólnej:

M. Gołaszewska, Zarys estetyki, Kraków 1973

M. Gołaszewska, Estetyka, Kraków 1975

A. B. Stępień, Propedeutyka estetyki, Lublin 1986

Z dziejów estetyki najnowszej:

K. Wilkoszewska (red.), Estetyki filozoficzne XX wieku, Kraków 2000

Ponadto wykorzystane zostaną fragmenty pism następujących estetyków: H. Taine, H. Bergsona, C. G. Junga, J. Dewey'a, R. Ingardena, M. Wallisa, W. Tatarkiewicza i H. Elzenberga

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.