Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Idee filozoficzno- religijne Wschodu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-FS2-2FRW Kod Erasmus / ISCED: 09.152 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Idee filozoficzno- religijne Wschodu
Jednostka: Wydział Historyczno-Socjologiczny
Grupy: 2L stac. II st. studia filozofii-przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Prezentacja idei filozoficzno-religijnych, które powstały na starożytnym Bliskim Wschodzie (w Egipcie, Sumerze, Babilonii, Ugarycie, Iranie oraz innych państwach regionu) a następnie - w tej czy innej postaci - pojawiły się w Biblii.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Prezentacja idei filozoficzno-religijnych, które powstały na starożytnym Bliskim Wschodzie (w Egipcie, Sumerze, Babilonii, Ugarycie, Iranie oraz innych państwach regionu) a następnie – w tej czy innej postaci – pojawiły się w Biblii. Bliskowschodnie idee filozoficzno-religijne zostaną podzielone na grupy tematyczne.

Pełny opis:

Prezentacja idei filozoficzno-religijnych, które powstały na starożytnym Bliskim Wschodzie (w Egipcie, Sumerze, Babilonii, Ugarycie, Iranie oraz innych państwach regionu) a następnie – w tej czy innej postaci – pojawiły się w Biblii. Bliskowschodnie idee filozoficzno-religijne zostaną podzielone na grupy tematyczne, np. atrybuty boga, triadyczny kosmos, stworzenie świata, ludzi i zwierząt, rola władcy (np. władca jako wybraniec boga), dwór boga, grzech, pokarm i napój dające nieśmiertelność, wskrzeszenie, zmartwychwstanie, zstąpienie do świata podziemnego, zstąpienie z nieba i wstąpienie do niego, synostwo boże.

Literatura:

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2009

Pyramid Texts, https://en.wikipedia.org/wiki/Pyramid_Texts

Szarzyńska K. (tł.), Mity sumeryjskie, Wydawnictwo Agade, Warszawa 2000

Toboła Ł., Cykl Baala z Ugarit, Enigma Press, Kraków 2008

Beyerlin W. (red.), Near Eastern Religious Texts Relating to the Old Testament, SCM Press, London 1978

Hallo W.W., Lawson Younger K. (red.), The Context of Scripture: Canonical Compositions, Monumental Inscriptions, and Archival Documents from the Biblical World, Vol. 1-3, Brill, Leiden 2003

Parrot A., Biblia i starożytny świat, IW PAX, Warszawa 1968

Tyloch W., Odkrycia w Ugarit a Stary Testament, PWN, Warszawa 1980

Carcenac Pujol C.-B., Pujol L., Jezus 3000 lat przed Chrystusem, Amber, Warszawa 2002

Kramer S.N., Historia zaczyna się w Sumerze, PWN, Warszawa 1961

Lipiński E., Studia z dziejów i kultury starożytnego Bliskiego Wschodu, Zakład Wydawniczy „Nomos”, Kraków 2012

Sieradzan J., Wokół interpretacji mitu raju, „Przegląd Religioznawczy”, 2006, nr 3, 3-28

Efekty uczenia się:

ma wiedzę dotyczącą historyczności i złożoności kultury oraz jej wytworów KA6_WK3

ma wiedzę o zasadach wyszukiwania informacji z różnych źródeł KA6_WK6

potrafi wyszukiwać, analizować, krytycznie oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem źródeł elektronicznych i pisanych KA6_UW1

potrafi samodzielnie przygotować krótką i dłuższą pracę pisemną z zakresu wybranej dziedziny filozofii, w szczególności z etyki KA6_UW8

jest krytyczny i otwarty na nowe idee, gotów do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów KA6_KK1

Metody i kryteria oceniania:

Praca egzaminacyjna na 5-10 stron związana z tematyką zajęć, dostarczona do końca semestru.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Sieradzan
Prowadzący grup: Jacek Sieradzan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Prezentacja idei filozoficzno-religijnych, które powstały na starożytnym Bliskim Wschodzie (w Egipcie, Sumerze, Babilonii, Ugarycie, Iranie oraz innych państwach regionu) a następnie – w tej czy innej postaci – pojawiły się w Biblii. Bliskowschodnie idee filozoficzno-religijne zostaną podzielone na grupy tematyczne.

Pełny opis:

Prezentacja idei filozoficzno-religijnych, które powstały na starożytnym Bliskim Wschodzie (w Egipcie, Sumerze, Babilonii, Ugarycie, Iranie oraz innych państwach regionu) a następnie – w tej czy innej postaci – pojawiły się w Biblii. Bliskowschodnie idee filozoficzno-religijne zostaną podzielone na grupy tematyczne, np. atrybuty boga, triadyczny kosmos, stworzenie świata, ludzi i zwierząt, rola władcy (np. władca jako wybraniec boga), dwór boga, grzech, pokarm i napój dające nieśmiertelność, wskrzeszenie, zmartwychwstanie, zstąpienie do świata podziemnego, zstąpienie z nieba i wstąpienie do niego, synostwo boże.

Literatura:

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2009

Pyramid Texts, https://en.wikipedia.org/wiki/Pyramid_Texts

Szarzyńska K. (tł.), Mity sumeryjskie, Wydawnictwo Agade, Warszawa 2000

Toboła Ł., Cykl Baala z Ugarit, Enigma Press, Kraków 2008

Beyerlin W. (red.), Near Eastern Religious Texts Relating to the Old Testament, SCM Press, London 1978

Hallo W.W., Lawson Younger K. (red.), The Context of Scripture: Canonical Compositions, Monumental Inscriptions, and Archival Documents from the Biblical World, Vol. 1-3, Brill, Leiden 2003

Parrot A., Biblia i starożytny świat, IW PAX, Warszawa 1968

Tyloch W., Odkrycia w Ugarit a Stary Testament, PWN, Warszawa 1980

Carcenac Pujol C.-B., Pujol L., Jezus 3000 lat przed Chrystusem, Amber, Warszawa 2002

Kramer S.N., Historia zaczyna się w Sumerze, PWN, Warszawa 1961

Lipiński E., Studia z dziejów i kultury starożytnego Bliskiego Wschodu, Zakład Wydawniczy „Nomos”, Kraków 2012

Sieradzan J., Wokół interpretacji mitu raju, „Przegląd Religioznawczy”, 2006, nr 3, 3-28

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.