Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teorie doświadczenia religijnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-FS2-2TDR Kod Erasmus / ISCED: 09.152 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teorie doświadczenia religijnego
Jednostka: Wydział Historyczno-Socjologiczny
Grupy: 2L stac. II st. studia filozofii-przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest analiza opisów doświadczenia religijnego oraz sposób ich interpretacji w rozważaniach teoretycznych.

Skrócony opis:

Analiza struktury i treści doświadczenia religijnego w odmiennych kontekstach filozoficznych, teologicznych, religioznawczych oraz neuronaukowych.

Pełny opis:

Analiza opisów doświadczenia religijnego w tekstach z różnych kontekstów kulturowych, a także interpretacja tych opisów w pracach wybranych filozofów i neuronaukowców.

Literatura:

1. Beauregard M, O’Leary D., Duchowy mózg. Neuronaukowa argumentacja za istnieniem duszy, tłum. Z. Kasprzyk, Kraków 2011, s. 79-166.

2. Bhagavadgita, czyli Pieśń Pana, tłum. J. Sachse, Wrocław 1988.

3. Biblia to jest Pismo święte Starego i Nowego Testamentu. Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa 1990.

4. Chmura niewiedzy, tłum. P. Rostworowski, Kraków 2003

5. Dawkins R., Bóg urojony, tłum. P. Szwajcer, Warszawa 2007, rozdział: Korzenie religii.

6. Jan od Krzyża, Dzieła, tłum. B. Smyrak, wydanie IV, przejrzane i poprawione, Wydawnictwo OO. Karmelitów Bosych, Kraków 1986.

7. Juliana z Norwich, Objawienia Bożej Miłości, przeł. A. Gomola. Poznań 2007

8. Kowalska F., Dzienniczek. Miłosierdzie Boże w duszy mojej, Warszawa 1979.

9. Leeuw G. van der, Fenomenologia religii, tłum. J. Prokopiuk, Książka i Wiedza, Warszawa 1978.

10. Long J., Perry P., Co cię czeka po śmierci? Naukowe dowody na istnienie życia po życiu, tłum. M. Rydzewska, Białystok 2011, s. 6-56.

11. Mistrz Eckhart, Kazania, tłum. W. Szymona, W drodze, Poznań 1986.

12. Nietzsche F., Antychrześcijanin. Przekleństwo chrześcijaństwa, tłum. G. Sowiński, Kraków 1999.

13. Otto R., Świętość : elementy irracjonalne w pojęciu bóstwa i ich stosunek do elementów racjonalnych, przeł. Bogdan Kupis. Warszawa 1999.

14. Pseudo-Dionizy Areopagita, Teologia mistyczna, w: Tenże, Pisma teologiczne, tom 1, tłum. M. Dzielska, Kraków 1997, s. 161-170.

15. Spór o uczciwość wobec Boga. Wybór tekstów, Warszawa 1966.

16. Ścieżka prawdy = Dhammapadam : podstawy moralności buddyjskiej, z palijskiego przeł. Stanisław Fr. Michalski, Łodź 1948.

17. Tao-te-king czyli Księga drogi i cnoty, Literatura na świecie 1/186.

18. U. Ranke-Heinemann, Nie i Amen, tłum. K. Toeplitz, Gdynia 1994

19. 19. Dżalaloddin Rumi, Anioł upojony. Opowieści mistyczne, tłum. I. Nowicka, Warszawa 2009.

Efekty uczenia się:

student ma pogłębioną wiedzę o znaczeniu filozofii dla kształtowania i rozumienia kultury, w tym religii (opcjonalnie) K_W08

rozumie złożone wzajemne zależności między kształtowaniem się idei filozoficznych a zmianami w nauce, kulturze i społeczeństwie K_W16

potrafi wykorzystać wiedzę filozoficzną i metodologiczną w diagnozowaniu i krytycznym interpretowaniu zjawisk społecznych, kulturalnych, religijnych K_U03

jest krytyczny, otwarty na nowe idee oraz gotów do zmiany poglądów w świetle dostępnych danych i argumentów K_K09

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa jest wypadkową dwóch ocen: oceny uwzględniającej stopień aktywności studenta na zajęciach (polegających na omawianiu i dyskusji nad zadaną lekturą) oraz oceny z testu końcowego. W przypadku znaczącej aktywności na zajęciach student jest zwolniony z testu końcowego.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Kaźmierczak
Prowadzący grup: Zbigniew Kaźmierczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Analiza struktury i treści doświadczenia religijnego w odmiennych kontekstach filozoficznych, teologicznych, religioznawczych oraz neuronaukowych.

Pełny opis:

Analiza opisów doświadczenia religijnego w tekstach z różnych kontekstów kulturowych, a także interpretacja tych opisów w pracach wybranych filozofów i neuronaukowców.

Literatura:

1. Beauregard M, O’Leary D., Duchowy mózg. Neuronaukowa argumentacja za istnieniem duszy, tłum. Z. Kasprzyk, Kraków 2011, s. 79-166.

2. Bhagavadgita, czyli Pieśń Pana, tłum. J. Sachse, Wrocław 1988.

3. Biblia to jest Pismo święte Starego i Nowego Testamentu. Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa 1990.

4. Chmura niewiedzy, tłum. P. Rostworowski, Kraków 2003

5. Dawkins R., Bóg urojony, tłum. P. Szwajcer, Warszawa 2007, rozdział: Korzenie religii.

6. Jan od Krzyża, Dzieła, tłum. B. Smyrak, wydanie IV, przejrzane i poprawione, Wydawnictwo OO. Karmelitów Bosych, Kraków 1986.

7. Juliana z Norwich, Objawienia Bożej Miłości, przeł. A. Gomola. Poznań

2007

8. L. Kołakowski, Jeśli Boga nie ma.... O Bogu, Diable, Grzechu i innych zmartwieniach tak zwanej filozofii religii, Londyn 1987.

8. Kowalska F., Dzienniczek. Miłosierdzie Boże w duszy mojej, Warszawa 1979.

9. Leeuw G. van der, Fenomenologia religii, tłum. J. Prokopiuk, Książka i Wiedza, Warszawa 1978.

10. Long J., Perry P., Co cię czeka po śmierci? Naukowe dowody na istnienie życia po życiu, tłum. M. Rydzewska, Białystok 2011, s. 6-56.

11. Mistrz Eckhart, Kazania, tłum. W. Szymona, W drodze, Poznań 1986.

12. Nietzsche F., Antychrześcijanin. Przekleństwo chrześcijaństwa, tłum. G. Sowiński, Kraków 1999.

13. Otto R., Świętość : elementy irracjonalne w pojęciu bóstwa i ich stosunek do elementów racjonalnych, przeł. Bogdan Kupis. Warszawa 1999.

14. Pseudo-Dionizy Areopagita, Teologia mistyczna, w: Tenże, Pisma teologiczne, tom 1, tłum. M. Dzielska, Kraków 1997, s. 161-170.

15. Spór o uczciwość wobec Boga. Wybór tekstów, Warszawa 1966.

16. Ścieżka prawdy = Dhammapadam : podstawy moralności buddyjskiej, z palijskiego przeł. Stanisław Fr. Michalski, Łodź 1948.

17. Tao-te-king czyli Księga drogi i cnoty, Literatura na świecie 1/186.

18. U. Ranke-Heinemann, Nie i Amen, tłum. K. Toeplitz, Gdynia 1994.

19. Dżalaloddin Rumi, Anioł upojony. Opowieści mistyczne, tłum. I. Nowicka, Warszawa 2009.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.