Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia starożytna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-HS1-1HST Kod Erasmus / ISCED: 08.351 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia starożytna
Jednostka: Instytut Historii i Nauk Politycznych
Grupy: 3L stac.I st.studia historyczne - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wykład z historii starożytnej złożony jest dwóch wykładów historii starożytnej Grecji i Rzymu. Na wykładach prezentowana będzie historia Grecji i rzymu w porządku chronologiczno-przedmiotowym. Cwiczenia z historii starożytnej mają na celu zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami z historii starożytnej. Przy okazji poznawania historii starożytnej studenci zapoznają się z warsztatem pracy historyka starozytności.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Wykład z historii starożytnej będzie realizowany na wykładach z historii starożytnej Grecji (30 h) i Rzymu (30 h). Prezentowana na nich będzie historia Grecji i Rzymu w porządku chronologiczno-przedmiotowym. Na ćwiczeniach prezentowane będą poszczególne zagadnienia do dziejów antycznych

Pełny opis:

Wykład z historii starożytnej będzie realizowany na wykładach z histprii starożytnej Grecji (30 h) i Rzymu (30 h). Prezentowana na nich będzie historia Grecji i rzymu w porządku chronologiczno-przedmiotowym. Na ćwiczeniach prezentowane będą poszczególne zagadnienia do dziejów antycznych

Literatura:

do każdych zajęć będą wymagane inne lektury

Efekty uczenia się:

Posiada pogłębioną, rozszerzoną i uporządkowaną wiedzę historii starozytnej, Umiejętność analizy charakterystycznych dla antyku typu źródeł historycznych, Samodzielnie zdobywa i pogłębia wiedzę oraz doskonali umiejętności badawcze w sposób uporządkowany i systematyczny, wykorzystując nowoczesne techniki pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji. Potrafi przeprowadzić pogłębioną krytykę źródeł historycznych Tłumaczy, objaśnia i wykorzystuje w badaniach teksty źródłowe w jez. łacińskim, Wykazuje niezależność i samodzielność myśli, szanując jednocześnie prawo innych osób do wykazywania tych samych cech

Metody i kryteria oceniania:

Po ukończeniu kursu z historii starożytnej studenci będą zdawać egzamin pisemny (np. w formie testu). Warunkiem przystapienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń z historii starożytnej, oraz obecność na wykładach. Głównym kryterium oceny jest aktywność na zajęciach i sprawdziany z zajęć. Studenci winni zaliczyć też na ćwiczeniach kolokwium ze znajomości mapy świata antycznego.

Praktyki zawodowe:

nie przewiduje

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.