Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia starożytna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-HS1-1HST Kod Erasmus / ISCED: 08.351 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia starożytna
Jednostka: Instytut Historii i Nauk Politycznych
Grupy: 3L stac.I st.studia historyczne - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 10.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wykład z historii starożytnej złożony jest dwóch wykładów historii starożytnej Grecji i Rzymu. Na wykładach prezentowana będzie historia Grecji i rzymu w porządku chronologiczno-przedmiotowym. Cwiczenia z historii starożytnej mają na celu zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami z historii starożytnej. Przy okazji poznawania historii starożytnej studenci zapoznają się z warsztatem pracy historyka starozytności.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Wykład z historii starożytnej będzie realizowany na wykładach z historii starożytnej Grecji (30 h) i Rzymu (30 h). Prezentowana na nich będzie historia Grecji i Rzymu w porządku chronologiczno-przedmiotowym. Na ćwiczeniach prezentowane będą poszczególne zagadnienia do dziejów antycznych

Pełny opis:

Wykład z historii starożytnej będzie realizowany na wykładach z histprii starożytnej Grecji (30 h) i Rzymu (30 h). Prezentowana na nich będzie historia Grecji i rzymu w porządku chronologiczno-przedmiotowym. Na ćwiczeniach prezentowane będą poszczególne zagadnienia do dziejów antycznych

Literatura:

do każdych zajęć będą wymagane inne lektury

Efekty uczenia się:

Posiada pogłębioną, rozszerzoną i uporządkowaną wiedzę historii starozytnej, Umiejętność analizy charakterystycznych dla antyku typu źródeł historycznych, Samodzielnie zdobywa i pogłębia wiedzę oraz doskonali umiejętności badawcze w sposób uporządkowany i systematyczny, wykorzystując nowoczesne techniki pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji. Potrafi przeprowadzić pogłębioną krytykę źródeł historycznych Tłumaczy, objaśnia i wykorzystuje w badaniach teksty źródłowe w jez. łacińskim, Wykazuje niezależność i samodzielność myśli, szanując jednocześnie prawo innych osób do wykazywania tych samych cech

Metody i kryteria oceniania:

Po ukończeniu kursu z historii starożytnej studenci będą zdawać egzamin pisemny (np. w formie testu). Warunkiem przystapienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń z historii starożytnej, oraz obecność na wykładach. Głównym kryterium oceny jest aktywność na zajęciach i sprawdziany z zajęć. Studenci winni zaliczyć też na ćwiczeniach kolokwium ze znajomości mapy świata antycznego.

Praktyki zawodowe:

nie przewiduje

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Kosiński, Tomasz Mojsik, Robert Suski
Prowadzący grup: Rafał Kosiński, Krzysztof Kossakowski, Tomasz Mojsik, Robert Suski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Wykład z historii starozytnej służy zapoznaniu się studentów z dziejami świata antycznego. Wykład podzielony jest na wykład z historii starozytnej Grecji i starożytnego Rzymu. Prezentowane na nim są kluczowe problemy dziejów antycznych. Na wykładach oprócz historii politycznej prezentowana jest historia kultury, obyczajów, społeczna.

Zajęcia z historii starożytnej podzielone są na te dotyczące dziejów antycznej Grecji i Rzymu. Na tych pierwszych prezentowane są wybrane zagadnienia dotyczące dziejów świata greckiego począwszy od świata homeryckiego po cesarstwo rzymskiego

Pełny opis:

Wykład z historii starozytnej służy zapoznaniu się studentów z dziejami świata antycznego. Wykład podzielony jest na wykład z historii starozytnej Grecji i starożytnego Rzymu. Prezentowane na nim są kluczowe problemy dziejów antycznych. Na wykładach oprócz historii politycznej prezentowana jest historia kultury, obyczajów, społeczna.

Zajęcia z historii starożytnej podzielone są na te dotyczące dziejów antycznej Grecji i Rzymu. Na tych pierwszych prezentowane są wybrane zagadnienia dotyczące dziejów świata greckiego począwszy od świata homeryckiego po cesarstwo rzymskiego

Literatura:

do każdych ćwiczeń obowiązują inne lektury

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.