Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia wczesnego chrześcijaństwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-HS1-1HWC Kod Erasmus / ISCED: 08.351 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia wczesnego chrześcijaństwa
Jednostka: Instytut Historii i Nauk Politycznych
Grupy: 3L stac.I st.studia historyczne - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem kształcenia jest zdobycie przez studentów wiedzy z zakresu historii i funkcjonowania wczesnego Kościoła, od jego początków do końca wieku V. Student winien znać podstawowe pojęcia z dziedziny teologii, organizacji gminy chrześcijańskiej, oraz kultury Kościoła, w tym przede wszystkim literatury

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Pełny opis:

Źródła do historii Kościoła w starożytności

Literatura chrześcijańska od końca I do połowy II wieku

Świadectwa niechrześcijańskie i apologetyka

Gnoza i najstarsze herezje chrześcijańskie

Struktura i liturgia Kościoła judeochrześcijańskiego

Okres męczenników

Kształtowanie się geografii kościelnej

Formowanie się credo chrześcijańskiego, początki synodów i soborów

Kościół konstantyński, rola cesarz w Kościele

Pojawienie się ruchu monastycznego

Rozwój monastycyzmu w V wieku

Rola kobiety w Kościele

Wielkie schizmy i herezje IV wieku

Spory chrystologiczne wieku V

Literatura:

literatura podstawowa:

J. DANIÉLOU, H.-I. MARROU, Historia Kościoła, tom I, Od początków do roku 600, Warszawa 1984.

literatura uzupełniająca:

A. G. HAMMAN, Życie codzienne pierwszych chrześcijan (95-197), tłum. A. GURYN, U. SUDOLSKA, Warszawa 1990

J. N. D. KELLY, Początki doktryny chrześcijańskiej, tłum. J. MRUKÓWNA, Warszawa 1988.

M. SIMON, Cywilizacja wczesnego chrześcijaństwa, tłum. E. BĄKOWSKA, Warszawa 1992.

E.WIPSZYCKA, Kościół w świecie późnego antyku, Warszawa 1994.

R. KOSIŃSKI, “Religie świata rzymskiego w V stuleciu”, [w:] Świat rzymski w V wieku, praca zbiorowa pod redakcją R. KOSIŃSKIEGO i K. TWARDOWSKIEJ, Kraków 2010, s. 365-416.

Efekty uczenia się:

Uzyskanie wiedzy z zakresu historii i funkcjonowania wczesnego Kościoła, od jego początków do końca wieku V.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny w formie testowej

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.