Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologia informacyjna w warsztacie historyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-HS1-1TINN Kod Erasmus / ISCED: 11.351 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologia informacyjna w warsztacie historyka
Jednostka: Instytut Historii i Nauk Politycznych
Grupy: 3L stac.I st.studia historyczne - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kształcenia ogólnego
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Umiejętność obsługi komputera.


Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Zapoznanie się z możliwościami edytora tekstu MS Word, arkusza kalkulacyjnego MS Excel i MS PowerPoint.

Zapoznanie z możliwościami oprogramowania dostępnego w chmurze.

Wyszukiwanie informacji w internecie i ich samodzielna analiza.

Zastosowanie możliwości powyższych programów w praktyce.

Pełny opis:

MS Word

Edycja dokumentów: wyszukiwanie fragmentów tekstu, powtarzanie ostatnio wykonanych czynności, formatowanie tekstu (czcionka, symbole, wyrównywanie, odstępy, podziały…), numerowanie, obiekty graficzne.

Praca z tekstem: listy punktowane i numerowane (wypunktowanie, numerowanie elementów, style wypunktowania, usuwanie wypunktowania i numerów…), kolumny, nagłówki i stopki (tworzenie, ustawianie, usuwanie), podpisy, przypisy, autopodsumowanie.

Style i szablony: style (typy, tworzenie, modyfikacja, usuwanie…), szablony (- | | -).

Tabele: tworzenie tabel (sposoby tworzenia, wypełnianie…), edytowanie i formatowanie tabel (edycja, formatowanie, właściwości tabel…), pasek narzędzi Tabele i krawędzie, obramowanie i cieniowanie tabel.

Konspekty, spisy treści i indeksy: czym jest konspekt?, tworzenie i modyfikowanie konspektów (poziomy), tworzenie spisu treści, tworzenie spis ilustracji, tworzenie indeksu.

Edycja programu: opcje edycji dokumentu, zakładki , sprawdzanie pisowni, szybkie wstawianie tekstu, zmiana wielkości liter, edytor równań, korespondencja seryjna.

MS Excel

Edycja arkuszy: zawartość komórki (wstawianie i usuwanie, kopiowanie), serie danych i opcja Autowypełnianie, kopiowanie formuł, przenoszenie komórek, wycofywanie, powtarzanie i ponawianie operacji.

Funkcje: budowa funkcji, argumenty funkcji, wprowadzanie funkcji, funkcje matematyczne i trygonometryczne, statystyczne, finansowe, logiczne, wyszukiwania i adresu, informacyjne, daty i czasu, tekstowe.

Formatowanie komórek: formatowanie liczb, czcionek, obramowania i cieniowanie, style, formatowanie warunkowe, szerokość kolumn i wysokość wierszy, Autodopasowanie, Autoformatowanie, usuwanie formatowania z komórek.

Wykresy oraz obiekty graficzne: pasek narzędzi rysowania, rysowanie i wstawianie obrazów, kreator wykresów, dane a wykres, serie danych i punkty, elementy wykresu, typy i opcje wykresów, tytuły, osie, linie siatki, legenda, etykiety danych, tabela danych, formatowanie elementów wykresu.

Narzędzia przydatne do edycji: polecenie Autofiltr, filtry zaawansowane, sortowanie, blokowanie, szukaj wyniku, solver.

MS PowerPoint

Tworzenie Prezentacji: projektowanie, przejścia, animacje, wstawianie dźwięków, plików wideo i obrazów.

MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji: przejścia, animacje, dodawanie plików audio, wideo i obrazów.

Oprogramowanie w chmurze:

Praca z dokumentami i narzędziami google, microsoft, prezi dostępnymi online.

Literatura:

Microsoft Office Word 2010 krok po kroku, Autor: Microsoft Press

Microsoft Office Excel 2010 krok po kroku, Autor: Microsoft Press

Word 2010 PL Poradnik dla nieinformatyków, Autor: Bogdan Krzymowski

Excel 2010 PL Poradnik dla nieinformatyków, Autor: Bogdan Krzymowski

Zachęcam do korzystania z pomocy technicznej:

Będąc w programie (Word, Excel) naciskamy F1 – jest to Pomoc techniczna producenta – http://office.microsoft.com/pl-pl/ – pytania i odpowiedzi na rozmaite problemy dotyczące całego pakietu MS.

Tutoriale dostępne w internecie.

Efekty uczenia się:

Zna podstawy technik informatycznych oraz zasady pracy z edytorami tekstu, arkuszami kalkulacyjnymi i programami graficznymi.

Tworzy bazy danych oraz korzysta z internetowych baz danych.

Obsługuje komputer w zakresie edycji tekstu, grafiki, analizy statystycznej, gromadzenia i wyszukiwania danych oraz przygotowania prezentacji.

Wykorzystuje narzędzia informatyczne do opracowywania i przedstawiania wyników swojej pracy.

Wykorzystuje technologie informacyjne do wyszukiwania potrzebnych informacji oraz do samodzielnego i twórczego rozwiązywania problemów.

Posiada nawyk korzystania z technologii informacyjnych do wyszukiwania i selekcjonowania informacji.

Wyciąga i formułuje wnioski będą wynikiem analizy uzyskanych informacji oraz potrafi je zaprezentować z wykorzystaniem narzędzi technologii informatycznej.

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium

Wejściówki rozpoczynające większość zajęć, służące poprawie systematyczności oraz umożliwiające podniesienie oceny z kolokwium zaliczeniowego.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Przeździecki
Prowadzący grup: Mirosław Przeździecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

kształcenia ogólnego
obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Podstawowa znajomość obsługi komputera i Pakietu MS OFFICE 2007/2010 lub LibreOffice / OpenOffice, korzystania z zasobów internetowych

Pełny opis:

Nauczenie studentów umiejętności w zakresie poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną, a także do stosowania źródeł informacji oraz środków i narzędzi, takich jak systemy komputerowe i pakiety oprogramowania w rozwiązywaniu problemów oraz we wspomaganiu uczenia się. Głównym celem zajęć jest przygotowanie studentów do posługiwania się technologią informacyjną w zakresie korzystania z komputerów i komunikacji oraz do stosowania tej technologii w poznawaniu innych dziedzin.

Literatura:

1.Filiciak M., Ptaszek G., Komunikowanie (się) w mediach elektronicznych. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.

2.Levinson P., Nowe nowe media, WAM, Kraków 2010, s. 35-97 (blogowanie), 98-132 (YouTube), 174-187 (MySpace), 189-204 (Facebook), 207-218 (Twitter), 236-256 (podcast, videocast)

3.Batorski, D., Korzystanie z Internetu – przemiany i konsekwencje dla użytkowników. [w:] Łukasz Jonak i inni (red.). Re: Internet – społeczne aspekty medium. Polskie konteksty i interpretacje. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006, s. 119-152.

4. Murray Katherine: Microsoft Word 2010 PL. Praktyczne podejście Gliwice 2011, Wydawnictwo Helion

5. Paweł Wimmer: Akademickie narzędzia Microsoft Word. e-book 2012

6. Cox Joyce: Microsoft Word 2010. Krok po kroku. Gliwice 2012, Wydawnictwo RM

7. Frye Curtis: Microsoft Excel 2010 krok po kroku Gliwice 2012, Wydawnictwo RM

8. Walkenbach John: Excel 2010 PL. Formuły. Gliwice 2011, Wydawnictwo Helion

9. Roland Zimek: PowerPoint 2010 PL.

10. Sokół M. Sokół R: Internet. Jak surfować bezpiecznie Gliwice 2005, Wydawnictwo Helion

11. Andrew Edney: PowerPoint 2010 PL. Seria praktyk2005, Wydawnictwo Helion 2011

11. Microsoft - http://www.microsoft.com/

12. Excel - http://www.excelszkolenie.pl/Excel%202007/index.htm

13.Word - http://www.komputerswiat.pl/poradniki/programy/word/

14. PowerPoint - http://www.komputerswiat.pl/poradniki/programy/powerpoint/

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.