Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia prowadzenia operacji dezinformacyjnych i inspiracyjnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-HS1-2DEZ Kod Erasmus / ISCED: 08.352 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia prowadzenia operacji dezinformacyjnych i inspiracyjnych
Jednostka: Wydział Historyczno-Socjologiczny
Grupy: 3L stac.I st.studia historyczne - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać podstawowe wiadomości na temat bezpieczeństwa cyfrowego, zasad funkcjonowania mediów społecznościowych oraz znać pojęcia takie jak - fake news, dezinformacja, troll. Wskazana znajomość działania mediów społecznościowych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć zaprezentowanie historii i współczesności operacji dezinformacyjnych prowadzonych przez państwa na całym świecie z uwzględnieniem głównych graczy: Rosji, Chin i USA. Zaprezentowane także zostaną sposoby analizy otwartych źródeł informacji oraz fake newsów a także weryfikacja informacji umieszczanych w mediach społecznościowych.

Pełny opis:

W trakcie cyklu zajęć omówione zostaną najważniejsze aspekty związane z działania dezinformacyjnymi dziś i w przeszłości. Przedstawione zostaną główne koncepcje działań dezinformacyjnych i inspiracyjnych - od Sun Zi, poprzez świat starożytny aż do współczesności. Studenci poznają m.in. sowiecką i rosyjską szkołę wojny dezinformacyjnej (maskirowka).

W ramach ćwiczeń praktycznych uczestnicy zajęć poznają sposoby budowy przekazu dezinformacyjnego, sposoby rozpoznawania fałszywego przekazu, podstawy walki informacyjnej. W ramach case study prześledzimy przekaz budowany w mediach społecznościowych, bańki informacyjne, fake newsy i różne formy postprawdy.

Studenci analizować będą aktualne przekazy dezinformacyjne ucząc się jak rozpoznawać boty, ukryte przekazy i przenoszenie się do rożnych baniek informacyjnych w celu wersyfikacji informacji. Celem zajęć jest wykształcenie praktycznych umiejętności bronienia się przed zmanipulowaniem w wyniku odbioru kierowanego przekazu dezinformacyjnego.

Literatura:

K. Liedel, T. Serafin, Otwarte źródła informacji w działalności wywiadowczej, Difin, Warszawa 2011

I.M. Pacepa, R.J. Rychlak, Dezinformacja, Helion, Warszawa 2015

T. Aleksandrowicz, Podstawy walki informacyjnej, Warszawa 2016

R. Ratajzyk, Nowoczesne wojny informacyjne, Difin, Warszawa 2016

O. Thomson, Historia propagandy, Warszawa 2001

M. Szpitalak, Motywacyjne mechanizmy efektu dezinformacji, WUJ, Kraków 2012

Sun Zi, Sztuka wojny (dowolne wydanie)

M. D'Ancona, Postprawda, Warszawa 2018

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1) Posiada wiedzę na temat zagrożeń cyberbezpieczeństwa we współczesnym świecie

2) Posiada wiedzę na temat roli i znaczenia dezinformacji jako narzędzie prowadzenia operacji inspiracyjnych

3) Posiada wiedzę jak budowany jest przekaz dezinformacyjny i do kogo jest kierowany.

Umiejętności:

1) Potrafi wskazać fake newsy, zmanipulowane informacje oraz fałszywe konta.

2) Potrafi zweryfikować przekaz będąc świadomym istnienia baniek informacyjnych.

3) Potrafi wskazać jakimi narzędziami posłużono się tworząc przekaz dezinformacyjny..

Kompetencje społeczne:

1) Potrafi na podstawie dostępnych danych dokonać analizy formy i kierunku działań inspiracyjnych.

2) Potrafi wskazać cele oraz ukryte działania krajów w obszarze cyberbezpieczeństwa.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest uczestnictwo w co najmniej 75% zajęć. Zaliczenie przedmiotu odbywa się w formie egzaminu ustnego w oparciu o notatki, literaturę przedmiotu oraz materiały i prezentacje multimedialne z zajęć umieszczone pod koniec semestru na wskazanej stronie internetowej. Opuszczenie 50% zajęć oznacza definitywne skreślenie z listy.

Formy oceny pracy studenta:

• udział w zajęciach – 60 % całości oceny końcowej

• egzamin ustny – 40% całości oceny końcowej

W przypadku zajęć online warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest udział w co najmniej 75% zajęć. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest egzamin pisemny w postaci pracy zadanej przez prowadzącego na wybrany temat lub test na platformie Blackboard. Forma zaliczenia będzie ustalana każdorazowo ze studentami.

Formy oceny pracy studenta:

• udział w zajęciach – 60 % całości oceny końcowej

• praca pisemna/test – 40% całości oceny końcowej

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Daniel Boćkowski
Prowadzący grup: Daniel Boćkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.