Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia 1918-1945

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-HS1-3HIS Kod Erasmus / ISCED: 08.352 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Historia 1918-1945
Jednostka: Instytut Historii i Nauk Politycznych
Grupy: 3L stac.I st.studia historyczne - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do prawidłowego posługiwania się aparatem pojęciowym z zakresu historii Polski i powszechnej 1918-1945 oraz nabycie umiejętności wskazania podobieństw i różnic występujących w systemach totalitarnych, autorytarnych i demokratycznych. Celem zajęć jest również zapoznanie studentów z zagadnieniami ustrojowymi i politycznymi z zakresu historii Polski oraz przebiegiem zmian społeczno-politycznych w wybranych krajach świata. Ćwiczenia zakładają czynną aktywność studentów w czasie zajęć – pytania, dyskusja itp.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Pełny opis:

1. Zajęcia organizacyjne, omówienie programu, źródeł i literatury.

2. Faszyzm we Włoszech.

4. Ustrój Drugiej Rzeczypospolitej.

6. Działalność polityczna i wojskowa Józefa Piłsudskiego w latach 1918-1935.

8. Polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych po I wojnie światowej.

10. Polityka wewnętrzna Stanów Zjednoczonych po I wojnie światowej.

12. Działalność polityczna i wojskowa Józefa Stalina w latach 1918-1945.

14. Działalność polityczna i wojskowa Adolfa Hitlera 1918-1945.

16. Hiszpania w latach 1918-1945.

18. Wybrane zagadnienia polityki zagranicznej Drugiej Rzeczpospolitej.

20. Wrzesień 1939-stracona szansa czy nieuchronna klęska?

22. Sprawdzian wiadomości.

24. Mniejszości narodowe w II RP.

26. Polacy na frontach II wojny światowej.

28. Działania wojenne na froncie zachodnim w latach 1943-1945.

(e-learning) – naprzemiennie z zajęciami stacjonarnymi

3. MODUŁ I Faszyzm we Włoszech.

5. MODUŁ II Ustrój Drugiej Rzeczypospolitej.

7. MODUŁ III Działalność polityczna i wojskowa Józefa Piłsudskiego w latach 1918-1935.

9. MODUŁ IV Polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych po I wojnie światowej.

11. MODUŁ V Polityka wewnętrzna Stanów Zjednoczonych po I wojnie światowej.

13. MODUŁ VI Procesy polityczne i wojskowe w ZSRR w latach trzydziestych.

15. MODUŁ VII Polityka wewnętrzna III Rzeszy.

17. MODUŁ VIII Hiszpania w latach 1918-1945.

19. MODUŁ IX Wybrane zagadnienia polityki zagranicznej Drugiej Rzeczpospolitej.

21. MODUŁ X Wrzesień 1939-stracona szansa czy nieuchronna klęska?

23. MODUŁ XI Działania wojenne na froncie wschodnim w latach 1941-1945.

25. MODUŁ XII Kino polskie w II RP (1918-1939).

27. MODUŁ XIII II wojna światowa na Dalekim Wschodzie 1941-1945

29. MODUŁ XIV Polskie Państwo Podziemne.

30. MODUŁ XV Powstanie warszawskie.

Literatura:

Literatura podstawowa i uzupełniająca:

Wybór tekstów źródłowych z historii Polski i powszechnej 1918-1945, pod red. H. Parafianowicz, Białystok 2004,

P. Foro, Włochy faszystowskie, Kraków 2008.

D.M. Smith, Mussolini, Warszawa 1994.

J.A. Gierowski, Historia Włoch, Wrocław 1999.

J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 2001.

A. Garlicki, Józef Piłsudski 1867-1935, Warszawa 1988.

Z. Wójcik, Józef Piłsudski 1867-1935, Warszawa 2008.

K. Michałek, Na drodze ku potędze. Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki 1861-1945, Warszawa 1992.

Tenże, Amerykańskie stulecie. Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki 1900-2001, Warszawa 2004.

H. Parafianowicz, Polska w europejskiej polityce Stanów Zjednoczonych prezydenta Herberta C. Hoovera 1929-1933, Białystok 1991.

R. Conquest, Stalin, Warszawa 1996.

Tenże, Wielki terror, Warszawa 1997.

E. Radziński, Stalin, Warszawa 1996.

L. Bazylow, P.P. Wieczorkiewicz, Historia Rosji, wyd. IV uzup., Wrocław-Warszawa-Kraków 2005.

K. Grunberg, Adolf Hitler, Warszawa 1994.

I. Kershaw, Hitler: 1889-1936: t. 1, hybris, Poznań 2002.

Tenże, Hitler: 1936-1945: t.2, cz. 1-2, nemesis, Poznań 2003.

J. Krasuski, Historia Niemiec, Warszawa 2005.

H. Chałupczak, T. Browarek, Mniejszości narodowe w Polsce 1918-1995, Lublin 2000.

G. Orwell, Hołd dla Katalonii i inne teksty o hiszpańskiej wojnie domowej, wybór i oprac. P. Davisom, Warszawa 2006.

L. Mularska-Andziak, Franco, Londyn 1994.

T. Miłkowski, P. Machcewicz, Historia Hiszpanii, Wrocław 1998.

P. Skibiński, Państwo generała Franco. Ustrój Hiszpanii w latach 1936-1967, Kraków 2004.

P. Moa Rodriguez, Mity wojny domowej. Hiszpania 1936-1939, Warszawa 2007;

F. Romero Salvadó, Wojna domowa w Hiszpanii 1936-1939, Warszawa 2009.

A. Beevor, Walka o Hiszpanię 1936-1939. Pierwsze starcie totalitaryzmów, wydanie I, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 2009.

M. Kamiński, M. Zacharias, Polityka zagraniczna II Rzeczpospolitej, Warszawa 1987.

J. Krasuski, Między wojnami, Warszawa 1985.

P.P. Wieczorkiewicz, Łańcuch śmierci: czystka w Armii Czerwonej 1937-1939, Warszawa 2001.

W. Benz, Historia Trzeciej Rzeszy, Warszawa 2006.

R. Grunberger, Historia społeczna III Rzeszy, t. I-II, Warszawa 1987.

J. Wieliczka-Szarek, III Rzesza. Narodziny i zmierzch szaleństwa, Kraków 2008.

Cz. Grzelak, H. Stańczyk, Kampania polska 1939 roku, Warszawa 2006.

P.P. Wieczorkiewicz, Kampania 1939 roku, Warszawa 2001.

J. Biessonow, Tankista. Z Armią Czerwoną do Trzeciej Rzeszy, Warszawa-Gdańsk 2005.

L. Degrelle, Front wschodni 1941-1945, Kraków 2002.

W. Anders, Klęska Hitlera w Rosji 1941-1945, Londyn 1997.

R. Cross, Operacja „Cytadela”, Warszawa 2001.

G. Popow, O Wojnie Ojczyźnianej 1941-1945, Warszawa 2005.

A. Beevor, Berlin 1945, Kraków 2009.

S. Korboński, Polskie Państwo Podziemne. Przewodnik po Podziemiu z lat 1939-1945, Warszawa 2008.

Bez możliwości wyboru: Wojsko Polskie na froncie wschodnim 1943-1945, pod red. C. Grzelaka, H. Stańczyka, S. Zwolińskiego, Warszawa 1993.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę (test)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.