Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia po 1945r.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-HS1-3HPO Kod Erasmus / ISCED: 08.352 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia po 1945r.
Jednostka: Instytut Historii i Nauk Politycznych
Grupy: 3L stac.I st.studia historyczne - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zapoznanie z najważniejszymi wydarzeniami i procesami społeczno-politycznymi zachodzącymi w świecie i w Polsce po 1945 r.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - stacjonarne

Status przedmiotu - obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki humanistyczne, historia

Rok studiów III, semestr letni

Wymagania wstępne

Liczba godzin zajęć dydaktycznych - 60 godz. wykładu + 60 godz. konwersatorium

Metody dydaktyczne - wykład, dyskusja, analiza materiałów źródłowych

Punkty ECTS - 12

Bilans nakładu pracy studenta: udział w wykładach: 60 h, udział w ćwiczeniach: 60 h, przygotowanie do zajęć: 120 h, przygotowanie do egzaminu i obecność na nim: 60 h.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami - wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 120 godz., 4 pkt ECTS

- o charakterze praktycznym: 0 godz., 0 pkt

Literatura:

W. Roszkowski, Najnowsza historia Polski, T. 1-3, Warszawa 2003.

W. Roszkowski, Półwiecze. Historia polityczna świata po 1945 roku, Warszawa 2005.

J. Holzer, Europa zimnej wojny, Kraków 2012.

Najnowsza historia świata 1945-1995, T.1-3, pod red. A. Patka i in., Kraków 2007.

A. Paczkowski, Pół wieku dziejów Polski 1939-1989, Warszawa 2007.

Wielka historia świata, T. 12: W. Rojek, Od drugiej wojny światowej do XXI wieku, Kraków 2006.

Efekty uczenia się:

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_W12, K_W13, K_W17, K_W18, K_W21, K_U01, K_U02, K_U03, K_U05, K_U06, K_U08, K_U09, K_U14, K_U15, K_U16, K_U17, K_U19, K_U20, K_U22, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07, K_K08, K_K10, K_K11

Metody i kryteria oceniania:

ocena aktywności na zajęciach, zaliczenie ustne, egzamin ustny

Praktyki zawodowe:

-

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.