Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologia informacyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-HS2-1TIN Kod Erasmus / ISCED: 08.351 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologia informacyjna
Jednostka: Instytut Historii i Nauk Politycznych
Grupy: 2L stac.II st.studia historyczne - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kształcenia ogólnego
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Dobra znajomość i umiejętność posługiwania się systemem Windows, programami pakietu MSOffice/OpenOffice/LibreOffice.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest uporządkowanie i pogłębienie nabytej wcześniej przez studentów wiedzy na temat systemów komputerowych i pakietów oprogramowania oraz ich praktycznego zastosowania w zakresie przydatnym

studentów (wspomaganie procesu nauczania). Dodatkowym celem jest przygotowanie studentów do świadomego i bezpiecznego posługiwania się komputerem, jego oprogramowaniem oraz wykorzystania technologii

informacyjnej i komunikacyjnej w nowych dziedzinach.

Ponadto wypracowanie umiejętności doboru odpowiednich narzędzi informatycznych do określonych zadań oraz przygotowanie

studentów do świadomego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym.

Pełny opis:

Nowe aplikacje przydatne w gromadzeniu, przetwarzaniu i analizie danych, ze szczególnym uwzględnieniem aplikacji na urządzenia mobilne.

Tworzenie map z danymi w arkuszu kalkulacyjnym.

Blogger jako narzędzie do udostępniania informacji.

Otwarte zasoby internetowe.

Wyszukiwarki internetowe.

Cyfrowe biblioteki i archiwa.

Literatura:

1. Jaronicki A., ABC MS Office 2010 PL, Helion, Gliwice 2010.

2. Schwartz S., Po prostu Office 2010 PL, Helion, Gliwice 2011.

3. Walkenbach J., Excel 2010 PL. Biblia, Helion, Gliwice 2011.

4. http://www.excelszkolenie.pl/index.htm

5. Andy Wibbels, Prowadź blog! Przewodnik dla małych firm.

6. Tomek Tomczyk (Kominek), Blog. Pisz, kreuj, zarabiaj.

7. http://mlodytechnik.pl/m-technik/28457-testujemy-aplikacje-dla-ucznia-i-studenta

8. http://warsztathistoryka.uni.lodz.pl/podstrony/technologie.html

9. Nielsen Jakob , Budiu Raluca, Funkcjonalność aplikacji mobilnych.

Efekty uczenia się:

Zna podstawy technik informatycznych oraz zasady pracy z edytorami tekstu, arkuszami kalkulacyjnymi i programami graficznymi.

Tworzy bazy danych oraz korzysta z internetowych baz danych.

Obsługuje komputer w zakresie edycji tekstu, grafiki, analizy statystycznej, gromadzenia i wyszukiwania danych oraz przygotowania prezentacji.

Wykorzystuje narzędzia informatyczne do opracowywania i przedstawiania wyników swojej pracy.

Wykorzystuje technologie informacyjne do wyszukiwania potrzebnych informacji oraz do samodzielnego i twórczego rozwiązywania problemów.

Posiada nawyk korzystania z technologii informacyjnych do wyszukiwania i selekcjonowania informacji.

Wyciąga i formułuje wnioski będą wynikiem analizy uzyskanych informacji oraz potrafi je zaprezentować z wykorzystaniem narzędzi technologii informatycznej.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład;

Praca z projektem.

Ćwiczenia laboratoryjne indywidualne i grupowe z wykorzystaniem technik multimedialnych

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.