Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zajęcia warsztatowe z języka rosyjskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-HS2-1ZWJR Kod Erasmus / ISCED: 08.351 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Zajęcia warsztatowe z języka rosyjskiego
Jednostka: Instytut Historii i Nauk Politycznych
Grupy: 2L stac.II st.studia historyczne - przedmioty lektoratowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty

Skrócony opis:

Głównym zadaniem przedmiotu jest nabycie przez studentów umiejętności tłumaczenia oraz analizowania i rozumienia tekstów źródłowych, literatury naukowej, materiałów prasowych dotyczących dziejów Rosji. Nabyte umiejętności powinny wpłynąć na dokładniejsze zapoznanie się zarówno z historią tego kraju, jak i jego kulturą. Ważnym założeniem przedmiotu jest też poprawienie kompetencji językowych studentów (formułowanie wypowiedzi w języku rosyjskim).

Pełny opis:

Zajęcia przeznaczone będą na tłumaczenie oraz analizowanie tekstów naukowych dotyczących dziejów Rosji oraz dziejów Wielkiego Księstwa Litewskiego (historiografia rosyjskojęzyczna). Ponadto część zajęć przeznaczonych będzie na zaznajomienie się z artykułami prasowymi, wybranymi samodzielnie przez studentów oraz z materiałami fonograficznymi i filmowymi.

Literatura:

Rosyjskojęzyczna literatura naukowa dotycząca dziejów Rosji i Wielkiego Księstwa Litewskiego, materiały pochodzące z Internetu (np. teksty prasowe), materiały przygotowane samodzielnie przez studentów, materiały filmowe i fonograficzne.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student:

K_W05 zna zagadnienia historii powszechnej na poziomie zaawansowanym w zakresie przynajmniej jednej epoki historycznej związanej ze specjalizacją badawczą i potrafi sformułować wypowiedz w j. rosyjskim

K_W09 rozumie relacje i zależności między przeszłością a teraźniejszością oraz wpływ na świadomość i tożsamość współczesnych ludzi i społeczeństw, potrafi

sformułować wypowiedz w j. rosyjskim

K_U01 potrafi samodzielnie zdobywać i pogłębiać wiedzę oraz doskonalić umiejętności badawcze w sposób uporządkowany i systematyczny, wykorzystując nowoczesne techniki pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji,

K_U10 analizować i interpretować i prezentować zebrane materiały w przejrzystej, usystematyzowanej formie,

K_U13 wykorzystując zdobyte kompetencje i doświadczenia badawcze formułuje w sposób krytyczny i uzasadnia własne opinie dotyczące ważnych zagadnień społecznych, politycznych itd.,

K_U18 potrafi komunikować się w języku rosyjskim z zastosowaniem profesjonalnej terminologii właściwej dla nauk historycznych i pokrewnych,

K_U22 posiada umiejętności pisania prostych tekstów fachowych w języku rosyjskim

K_K02 potrafi uznać i szanować odmienne od własnych teorie i poglądy oraz prowadzić polemikę z nimi w sposób etyczny i kulturalny,

K_K03 dąży do obiektywizmu w podejściu do przekazu historycznego, potrafi wykazać się odpowiedzialnością i odwagą cywilną w sprzeciwianiu się instrumentalizacji wiedzy historycznej przez grupy narodowe, społeczne, polityczne,

K_K04 potrafi docenić rolę nauk historycznych i pokrewnych dla kształtowania tożsamości na poziomie lokalnym, regionalnym i narodowym,

K_K06 potrafi docenić i szanować, jak też jest gotów promować tradycje, dziedzictwo historyczne i kulturowe Polski, swojego regionu i Europy.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uczestnictwo w zajęciach (dozwolona jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność w semestrze), aktywność w przygotowaniu niezbędnych materiałów, wykazanie się kompetencjami językowymi.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.