Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Antropologia historyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-HS2-2GAH Kod Erasmus / ISCED: 08.352 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Antropologia historyczna
Jednostka: Instytut Historii i Nauk Politycznych
Grupy: 2L stac.II st.studia historyczne - przedmioty specjalnościowe
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Założenia (opisowo):

Student potrafi posługiwać się narzędziami typowymi dla analizy antropologicznej z uwzględnieniem specyfiki antropologii historycznej.


Skrócony opis:

Zajęcia wprowadzające studentów w warsztat antropologii i łączącej badania historyczne z teoriami antropologicznymi.

Pełny opis:

Zajęcia są poświęcone różnym aspektom analizy rzeczywistości społecznej, obecnej i minionej, tak, jak badają ją antropolodzy kulturowi - kwestiom tożsamości, komunikacji, religijności itd. Narzędzia typowe dla antropologa są przykładam do źródeł historycznych z próbą ocenienia ich przydatności i adekwatności. Istotny jest aspekt teoretyczny obecny w antropologii jak i użyteczność danych teorii w badaniach danej epoki i danego typu źrodła.

Literatura:

P. Burke, Historia kulturowa, Kraków 2012;

Antropologia antyku greckiego. Zagadnienia i wybór tekstów, opr. W. Lengauer, L. Trzcionkowski, Warszawa 2011;

G. Althoff, Potęga rytuału, Warszawa

J.-C. Schmitt, Gesty w średniowieczu, Warszawa

J. Banaszkiewicz, Polskie dzieje bajeczne mistrza Wincentego Kadłubka, Warszawa 1998,

A. Barnard, Antropologia, tł. S. Szymański, Warszawa 2004

M. Mauss, Socjologia i antropologia, tł. M. Król i in., Warszawa 2001.

A. van Gennep, Obrzędy przejścia, tł. B. Biały, wstęp J. Tokarska-Bakir, Warszawa 2006;

James Clifford, Kłopoty z kulturą, tł. E. Dżurak i in., Warszawa 2000

Edward W. Said, Orientalizm, Warszawa 1991

Eric W. Rothenbuler, Komunikacja rytualna. Od rozmowy codziennej do ceremonii medialnej, tł. J. Barański, Kraków 2003

F. Bowie, Antropologia religii, tł. K. Pawluś, Kraków 2008

Victor W. Turner, Liminalność i communitas (w:) Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej. Kontynuacje, wyd. M. Kempny, E. Nowicka, Warszawa 2004, s. 240-266.

Antropologia pamięci. Zagadnienia i wybór tekstów, opr. zbiorowe, Warszawa 2018

P. Connerton, Jak społeczeństwa pamiętają, tł. M. Napiórkowski, Warszawa 2012.

P. Nora, Między pamięcią a przeszłością,

E. Soja, Thirdspace,

E. Rybicka, Geopoetyka, Kraków.

Efekty uczenia się:

Student potrafi posługiwać się narzędziami typowymi dla analizy antropologicznej z uwzględnieniem specyfiki antropologii historycznej.

Metody i kryteria oceniania:

wykład z prezentacją, dyskusja nad zagadnieniami, praca w grupie

czynny udział w zajęciach + zaliczenie pisemne - oceniana jest wiedza i umiejętność zastosowania omawianych teorii w badaniach historycznych

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Mojsik
Prowadzący grup: Tomasz Mojsik, Olimpia Skieterska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia wprowadzające studentów w warsztat antropologii i łączącej badania historyczne z teoriami antropologicznymi.

Pełny opis:

Zajęcia są poświęcone różnym aspektom analizy rzeczywistości społecznej, obecnej i minionej, tak, jak badają ją antropolodzy kulturowi - kwestiom tożsamości, komunikacji, religijności itd. Narzędzia typowe dla antropologa są przykładam do źródeł historycznych z próbą ocenienia ich przydatności i adekwatności. Istotny jest aspekt teoretyczny obecny w antropologii jak i użyteczność danych teorii w badaniach danej epoki i danego typu źrodła.

Literatura:

P. Burke, Historia kulturowa, Kraków 2012;

Antropologia antyku greckiego. Zagadnienia i wybór tekstów, opr. W. Lengauer, L. Trzcionkowski, Warszawa 2011;

G. Althoff, Potęga rytuału, Warszawa

J.-C. Schmitt, Gesty w średniowieczu, Warszawa

J. Banaszkiewicz, Polskie dzieje bajeczne mistrza Wincentego Kadłubka, Warszawa 1998,

A. Barnard, Antropologia, tł. S. Szymański, Warszawa 2004

M. Mauss, Socjologia i antropologia, tł. M. Król i in., Warszawa 2001.

A. van Gennep, Obrzędy przejścia, tł. B. Biały, wstęp J. Tokarska-Bakir, Warszawa 2006;

James Clifford, Kłopoty z kulturą, tł. E. Dżurak i in., Warszawa 2000

Edward W. Said, Orientalizm, Warszawa 1991

Eric W. Rothenbuler, Komunikacja rytualna. Od rozmowy codziennej do ceremonii medialnej, tł. J. Barański, Kraków 2003

F. Bowie, Antropologia religii, tł. K. Pawluś, Kraków 2008

Victor W. Turner, Liminalność i communitas (w:) Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej. Kontynuacje, wyd. M. Kempny, E. Nowicka, Warszawa 2004, s. 240-266.

Antropologia pamięci. Zagadnienia i wybór tekstów, opr. zbiorowe, Warszawa 2018

P. Connerton, Jak społeczeństwa pamiętają, tł. M. Napiórkowski, Warszawa 2012.

P. Nora, Między pamięcią a przeszłością,

E. Soja, Thirdspace,

E. Rybicka, Geopoetyka, Kraków.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.