Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Filozofia umysłu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-KS1-1FUM Kod Erasmus / ISCED: 08.151 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Filozofia umysłu
Jednostka: Instytut Socjologii i Kognitywistyki
Grupy: 3L stac. studia I stopnia kognitywistyka - przedm. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Głównym tematem zajęć będzie natura stanów psychicznych. Omówimy poglądy dualistyczne, behawioryzm (logiczny), monizm materialistyczny, według którego stany umysłowe (psychiczne) to stany mózgu. Podejmiemy zagadnienie tego, jak należy scharakteryzować relację między stanami psychiki a stanami mózgu. Omówione zostaną też dwa stanowiska, które traktują racjonalność jako konstytutywną dla naszej psychiki w ogóle: nastawienie intencjonalne Dennetta i anomalny monizm Davidsona. Poruszymy też problem różnicy między potocznym a naukowym podejściem do psychologii, a także problem poznania innych umysłów. Podjęte zostaną zagadnienia natury percepcji oraz świadomości, a także tego, czy neuronauka rozwiązuje problem wolnej woli i na czym wolność polega.

Pełny opis:

Głównym tematem zajęć będzie natura stanów psychicznych. Omówimy poglądy dualistyczne, behawioryzm (logiczny), monizm materialistyczny, według którego stany umysłowe (psychiczne) to stany mózgu. Podejmiemy zagadnienie tego, jak należy scharakteryzować relację między stanami psychiki a stanami mózgu. Omówione zostaną też dwa stanowiska, które traktują racjonalność jako konstytutywną dla naszej psychiki w ogóle: nastawienie intencjonalne Dennetta i anomalny monizm Davidsona. Poruszymy też problem różnicy między potocznym a naukowym podejściem do psychologii, a także problem poznania innych umysłów. Podjęte zostaną zagadnienia natury percepcji oraz świadomości, a także tego, czy neuronauka rozwiązuje problem wolnej woli i na czym wolność polega.

Literatura:

Lektury

1) Dualizm psychofizyczny:

a. Marcin Iwanicki - Dualizm psychofizyczny. Odmiany, argumenty, zarzuty, [w:] Przewodnik po filozofii umysłu

b. Kartezjusz, Medytacje o pierwszej filozofii, Medytacja II i VI.

Literatura dodatkowa:

c. Brie Gertler, In Defense of Mind Body Dualism

d. Raymond Smullyan, Nieszczęsny dualista.

2) Behawioryzm:

a. Gilbert Ryle, Mit Kartezjański, [w:] Czym jest umysł

b. Hilary Putnam, Brains and Behavior

3) Teoria identyczności. Redukcjonizm:

a. Smart, Doznania a procesy umysłowe, [w:] Filozofia umysłu

b. U. T. Place, Is consciousness a brain process?

4) Funkcjonalizm:

a. Hilary Putnam, The Nature of Mental States

b. Jerry Fodor, Nauki szczegółowe (albo: niejednorodność nauki jako hipoteza robocza), [w:] Analityczna metafizyka umysłu. Najnowsze kontrowersje

Literatura dodatkowa:

c. Jerry Fodor, Czym nie są stany psychiczne?, [w:] Filozofia umysłu

d. Peter Machamer, Lindley Darden, Carl F. Craver, Myślenie w kategoriach mechanizmów

5) Antyredukcjonizm. Monizm anomalny

a. Donald Davidson, Zdarzenia mentalne, [w:] Filozofia umysłu

b. Jaegwon Kim, Mit nieredukcyjnego materializmu, [w:] Analityczna metafizyka umysłu. Najnowsze kontrowersje

Literatura dodatkowa:

c. Donald Davidson, Myślące maszyny, [w:] Analityczna metafizyka umysłu. Najnowsze kontrowersje

6) Sztuczna inteligencja:

a. Alan Turing, Maszyna licząca a inteligencja, [w:] Filozofia umysłu

b. John Searle, Umysły, mózgi i programy, [w:] Filozofia umysłu

7) Komputacjonizm:

a. David Chalmers, Świadomy umysł, r. IX

8) Świadomość:

a. Thomas Nagel, Jak to jest być nietoperzem?

b. Colin McGinn, Czy możemy rozwiązać problem umysł-ciało? (Argument z luki wyjaśniającej)

Literatura dodatkowa:

c. Paul Churchland, The Rediscovery of Light

9) Qualia:

a. Frank Jackson, Czego nie widziała Maria? (Argument z wiedzy)

b. Daniel Dennett, Słodkie sny (fragmenty)

10) Intencjonalność

a. Franz Brentano, Psychologia z empirycznego punktu widzenia, ks. 2., r.1.

b. Jerry Fodor, Psychosemantics, ch. 4.

11) Nastawienia sądzeniowe:

a. Daniel Dennett, Naprawdę przekonani

b. Paul Churchland, Eliminative Materialism and the Propositional Attitudes

Literatura dodatkowa:

c. Daniel Dennett, Rzeczywiste wzorce

12) Internalizm i eksternalizm treści umysłowej

a. Hilary Putnam, Mózgi w naczyniu

b. Andy Clark, David Chalmers, Umysł rozszerzony

13) Teleosemantyka:

a. Ruth Millikan, Reprezentacje dwugłowce

b. Ruth Millikan, Funkcja właściwa

Literatura dodatkowa

M. Miłkowski, R. Poczobut (red.), Przewodnik po filozofii umysłu.

Z. Chlewiński (red.), Modele umysłu

M. Miłkowski, R. Poczobut (red.), Analityczna metafizyka umysłu

Lektury pomocnicze, podręczniki do Filozofii umysłu:

J. Bremer „Wprowadzenie do filozofii umysłu”,

D. Casacuberta „Umysł. Czym jest i jak działa?”

J. Kim „Philosophy of Mind”

Efekty uczenia się:

nabyta wiedza

- zna podstawowe pojęcia i stanowiska w obrębie współczesnej filozofii umysłu [K_W01, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W08, K_W13]

- zna historyczny rodowód współczesnych stanowisk naukowych [K_W03, K_W04, K_W13]

nabyte umiejętności: wykład

- umie podać argumenty za i przeciw podstawowym stanowiskom w obrębie współczesnej filozofii umysłu [K_U01, K_U05, K_U06,

- rozumie meta-naukowe implikacje podstawowych stanowisk filozofii umysłu w szczególności dla miejsca psychologii wśród innych nauk [K_U01, K_U03, K_U09, K_U10, K_U17]

Nabyte umiejętności: ćwiczenia

- potrafi interpretować tekst filozoficzny [K_U01, K_U05]

- potrafi zwięźle przedstawić problem na piśmie wraz z argumentacją na rzecz jego rozwiązania [ K_U02, K_U05, K_U06, K_K08, K_U19, K_U22]

nabyte kompetencje społeczne: wykład

- umie uważnie słuchać [K_K10]

- umie śledzić tok myślenia innych osób [K_K02]

- jest otwarty na dyskusję i nowe propozycje rozwiązań problemów [K_K01]

nabyte kompetencje społeczne: ćwiczenia

-Potrafi pracować w grupie.

-Potrafi jasno i precyzyjnie mówić o abstrakcyjnych zagadnieniach. [K_K07, K_K08, K_K09]

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium 40%, obecność 10%, aktywność 10%, esej zaliczeniowy 40%

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.