Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Cisza i milczenie w aspekcie kognitywistycznym i religioznawczym (fakultet)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-KS1-2CMK Kod Erasmus / ISCED: 14.952 / (0228) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami humanistycznymi
Nazwa przedmiotu: Cisza i milczenie w aspekcie kognitywistycznym i religioznawczym (fakultet)
Jednostka: Wydział Historyczno-Socjologiczny
Grupy: 3L stac. studia I stopnia kognitywistyka - przedm. fakultatywne
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest posiadanie elementarnej wiedzy z historii filozofii, religii oraz podstawowej wiedzy należącej do obszaru religioznawstwa religioznawczego.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z fenomenem milczenia i ciszy w religii, kulturze i neuronauce.

Pełny opis:

Na zajęciach będą przedstawione fenomeny milczenia i ciszy w dziejach religii, kultury oraz w neuronauce. Przedstawione będą semiotyczne znaczenia milczenia i ciszy w kontekście pragmatycznym, semantycznym i syntaktycznym. Omawiana będzie obecność tych fenomenów w szczególności w mistyce i duchowości Wschodu i Zachodu. Wskazywane będą związki między milczeniem a pracą umysłu i mózgu. Zajęcia będą również okazją do przećwiczenia różnych form kultywowania milczenia.

Literatura:

1. S. Cain, Ciszej proszę... : siła introwersji w

świecie, który nie może przestać gadać, tłum. J. Z. Korpanty, Warszawa 2012.

2. Dąmbska, Znaki i myśli : wybór pism z semiotyki, teorii nauki i historii filozofii, Warszawa 1975.

3. Literatura wobec niewyrażalnego, red. W. Bolecki, E. Kuźma, Warszawa 1998

4. D. MacCulloch, Silence. Christian History, London 2014.

5. E. T. Olearczyk, Pedagogia ciszy, Kraków 2010.

6. M. Przełęcki, O rozumności i dobroci. Propozycje i morały, Warszawa 2002.

7. Semantyka milczenia t. 1-2, red. K. Handke, Warszawa 1999, 2002.

8. U. Schnabel, Sztuka leniuchowania. O szczęściu nicnierobienia, tłum. V. Grotowicz, Warszawa 2014.

9. K. Stachewicz, Milczenie wobec dobra i zła. W stronę etyki sygetycznej i apofatycznej, Poznań 2012.

10. Thich Nhat Hanh, Cisza. Siła spokoju w świecie pełnym zgiełku, tłum. J. P. Listwan, Warszawa 2016.

11. E. Wąchocka, Milczenie w dwudziestowiecznym dramacie, Kraków 2005.

12. L. Winniczuk, Od starożytności do współczesności, Warszawa 1981.

Efekty uczenia się:

W1 Student rozumie podstawowe pojęcia dyscyplin wchodzących w skład „kognitywistyki i komunikacji”;

W2 ma wiedzę na ciszy i milczenia w kontekście kulturowych, społecznych i

instytucjonalnych uwarunkowań procesów komunikacyjnych.

U1 Student posiada umiejętność rozumienia, analizy i interpretacji

zjawisk społeczno-kulturowych z perspektywy kognitywistycznej;

U2 posługuje się różnorodnymi kodami w komunikacji

społecznej i międzykulturowej.

K1 aktywie uczestniczy w życiu społecznym i kulturalnym

wykorzystując wiedzę z zakresu „kognitywistyki i

komunikacji”;

K2 cechuje go otwartość na nowe tendencje we współczesnej

Nauce i w społeczeństwie.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia na ocenę dobrą jest obecność na zajęciach (dwie nieobecności dopuszczalne). W celu otrzymania oceny bardzo dobrej należy napisać pracę opartą na wybranej pozycji książkowej i przedstawić ją na zajęciach.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.