Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komunikacja międzykulturowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-KS1-2KOM Kod Erasmus / ISCED: 14.951 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komunikacja międzykulturowa
Jednostka: Instytut Socjologii i Kognitywistyki
Grupy: 3L stac. studia I stopnia kognitywistyka - przedm. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z podstawowymi teoriami i pojęciami ludzkiej komunikacji w aspekcie ogólnym i międzykulturowym.

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie: zapoznanie studentów z historią kultur i cywilizacji, przedstawienie typologii kultur w aspekcie komunikacyjnym.

Na ćwiczeniach będą dyskutowane następujące zagadnienia: kategoryzacje, mity i stereotypy międzykulturowe, uprzedzenia, stary i nowy rasizm, nacjonalizm, patriarchat, etnocentryzm, fundamentalizm i integryzm religijny;

charakterystyka różnych kultur w aspekcie komunikacji interpersonalnej, pozawerbalnej, para-językowej;

kultury organizacyjne powstające w korporacjach, ruchach politycznych, religijnych, społecznych i zawodowych, w instytucjach państwowych;

uwarunkowania mentalne komunikacji, znaczące dla różnych kultur;

Literatura:

Rozdziały z następujących prac:

1. R. Benedict, Wzory kultury, Warszawa 1999.

2. Berne E., W co grają ludzie. Psychologia stosunków międzyludzkich, Warszawa 2002.

3. M. Castells, Władza komunikacji, Warszawa 2013.

4. J. Habermas, Teoria działania komunikacyjnego t. 1-2, Warszawa 1999.

5. J. Haidt, Prawy umysł, Sopot 2014.

6. E. T. Hall, Ukryty wymiar, Warszawa 2003.

7. D. Kahneman, Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym, Poznań 2012.

8. G. Lakoff, M. Johnson, Metafory w naszym życiu, Warszawa 2010.

9. J. Steward (red.), Mosty zamiast murów. O komunikowaniu się pomiędzy ludźmi, Warszawa 2002.

10. I. Wallerstein, Europejski uniwersalizm. Retoryka władzy, Warszawa 2007.

Efekty uczenia się:

Student zna metody badawcze stosowane w naukach o komunikacji społecznej (K_W05).

Ma wiedzę na temat kulturowych, społecznych i

instytucjonalnych uwarunkowań procesów komunikacyjnych (K_W10).

Ma wiedzę o roli języka i innych systemów semiotycznych jako narzędzi komunikacji (K_W13).

Student ma wiedzę o mechanizmach poznawczych komunikacji

społecznej i kulturowej (K_W14).

Posługuje się różnorodnymi kodami w komunikacji

społecznej i międzykulturowej (K_U14).

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, aby sprostać wyzwaniom w wielokulturowym świecie (K_01).

Student aktywie uczestniczy w życiu społecznym i kulturalnym

wykorzystując wiedzę z zakresu teorii komunikacji (K_K06).

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: egzamin ustny, ocenianie ciągłe aktywności poznawczej w trakcie wykładu.

Ćwiczenia: ocena aktywności podczas dyskusji, ocena prezentacji referatu na podstawie wybranej literatury, ocena z kolokwium, zaliczenie ustne.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Bieńkowska, Ryszard Gaj
Prowadzący grup: Ryszard Gaj, Karolina Radłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.