Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Programowanie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-KS1-2PRO Kod Erasmus / ISCED: 14.951 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Programowanie
Jednostka: Instytut Socjologii i Kognitywistyki
Grupy: 3L stac. studia I stopnia kognitywistyka - przedm. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Podstawowa znajomość zagadnień związanych z technologiami informacyjnymi i programowaniemTryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Podstawowym celem zajęć będzie zapoznanie jego słuchaczy z programowaniem komputerowym, algorytmami, strukturą i reprezentacją danych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne i humanistyczne/ nauki o poznaniu i komunikacji społecznej, filozofia

Rok studiów / semestr: II / 2

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów):

Podstawowa znajomość zagadnień związanych z technologiami informacyjnymi i programowaniem

Laboratorium: 30

Metody dydaktyczne: metody poszukujące tj. problemowa, sytuacyjna, giełda pomysłów, laboratorium

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w laboratorium – 30h

Przygotowanie teoretyczne do zajęć – 5h

Przygotowanie do kolokwium lub realizacja zadania projektowego w domu – 5h

Czas trwania kolokwium - 2h

Konsultacje (nieobowiązkowe) – 5h

Zapoznanie z literaturą - 5h

Wskaźniki ilościowe:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 32, 1ECTS

o charakterze praktycznym: 40, 1 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Mark Lutz, Python. Wprowadzenie. Helion 2011

2. Thomas H. Cormen, Algorytmy bez tajemnic, Helion 2013

3. Mark Summerfield, Python 3. Kompletne wprowadzenie do programowania. Wydanie II, Helion 2010

Literatura uzupełniająca:

1. Wybrane materiały zawarte na stronie: https://www.python.org

Efekty uczenia się:

E1 Zna podstawy techniki programowania na przykładzie wybranego języka programowania K_W07 K_W09

E2 Zna algorytmy i potrafi opisać strukturę danych. H1A_W04

S1A_W06

E3 Potrafi uruchomić i testować napisany samodzielnie program, kod. K_U07

E4 Potrafi przeanalizować algorytm i zapisać go w wybranym języku

programowania. K_U07

E5 Jest kreatywny w zakresie tworzenia i używania narzędzi wybranego języka

programowania.

K_K04

E6 Potrafi pracować zespołowo oraz zdaje sprawę z konieczności systematycznej

pracy nad projektami. K_K05

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę.

Warunki zaliczenia przedmiotu:

• obecność na zajęciach (przy czym maksymalnie dopuszczalne są 2 nieobecności nieusprawiedliwione)

• uzyskanie co najmniej 50% pkt z kolokwium końcowego

• ocena może zostać podniesiona o 0.5 oceny ostatecznej z przedmiotu w przypadku dużej aktywności studenta na zajęciach Liczba godzin nieobecności kwalifikujących do niezaliczenia przedmiotu wynosi: 6h

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Polewko-Klim
Prowadzący grup: Aneta Polewko-Klim
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Podstawowym celem zajęć będzie zapoznanie jego słuchaczy z programowaniem

komputerowym, algorytmami, strukturą i reprezentacją danych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne i humanistyczne/ nauki o poznaniu i komunikacji społecznej, filozofia

Rok studiów / semestr: II / 2

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów):

Podstawowa znajomość zagadnień związanych z technologiami informacyjnymi i programowaniem

Laboratorium: 30

Metody dydaktyczne: metody poszukujące tj. problemowa, sytuacyjna, giełda pomysłów, laboratorium

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w laboratorium – 30h

Przygotowanie teoretyczne do zajęć – 5h

Przygotowanie do kolokwium lub realizacja zadania projektowego w domu – 5h

Czas trwania kolokwium - 2h

Konsultacje (nieobowiązkowe) – 5h

Zapoznanie z literaturą - 5h

Wskaźniki ilościowe:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 32, 1ECTS

o charakterze praktycznym: 40, 1 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Mark Lutz, Python. Wprowadzenie. Helion 2011

2. Thomas H. Cormen, Algorytmy bez tajemnic, Helion 2013

3. Mark Summerfield, Python 3. Kompletne wprowadzenie do programowania. Wydanie II, Helion 2010

Literatura uzupełniająca:

1. Wybrane materiały zawarte na stronie: https://www.python.org

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.