Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Umysł w kulturach świata

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-KS1-2UKS Kod Erasmus / ISCED: 14.951 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Umysł w kulturach świata
Jednostka: Instytut Socjologii i Kognitywistyki
Grupy: 3L stac. studia I stopnia kognitywistyka - przedm. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przegląd koncepcji umysłu od umysłowości pierwotnej do współczesności.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Treści kształcenia ogólnego: Przegląd koncepcji umysłu od umysłowości pierwotnej do współczesności.

Podczas zajęć zostaną omówione następujące zagadnienia:

Nazewnictwo: umysł, świadomość, dusza, duch, jaźń, ego

Biologiczne podstawy umysłowości zwierzęcej i ludzkiej

Umysł w religiach prymitywnych i szamanizmie

Umysł w zaratusztrianizmie

Umysł w tradycjach gnostyckich

Umysł w religii starożytnej Grecji

Umysł w judaizmie, chrześcijaństwie oraz islamie

Umysł między Grecją a Indiami

Umysł w materializmie indyjskim

Umysł w dżinizmie

Umysł w hinduizmie

Umysł w buddyzmie indyjskim, tybetańskim i dzogczien

Umysł w kulturach chińskich: konfucjanizmie, taoizmie i buddyzmie

Umysł w kulturach japońskich

Umysł współczesny na styku nauki i religii

U.G. Krishnamurti czyli umysł jest mitem

Pełny opis:

Profil studiów Ogólnoakademicki

Forma studiów Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: Humanistyka

Rok studiów /semestr: Drugi, pierwszy

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): -

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 30

Metody dydaktyczne oraz ogólna forma zaliczenia przedmiotu: wykład ilustrowany przeźroczami oraz fragmentami filmowymi

Forma zaliczenia: obecność na wykładach

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta: Udział w wykładach

Wskaźniki ilościowe Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela:

Liczba godzin: 35; Punkty ECTS: 1,8

o charakterze praktycznym: liczba godzin: 30; Punkty ECTS: 1,2

Literatura:

Boas F., Umysł człowieka pierwotnego, Nomos, Kraków 2010

Chang G.C.C., Buddyjska nauka o całości istnienia, Kraków 1999

Crow K.D., The Intellect in Islamic Thought, „Katha”, 2 (2006) 1-16

Czarnik T., Starożytna filozofia chińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001

Kacchara N.L., Philosophy of Mind: A Jain Perspective, „US-China Education Review”, 8:3 (2011) 1-14

III Karmapa, Świadomość zwyczajna, świadomość przebudzona, Source, Katowice 1995

Klasyczna joga indyjska, PWN, Warszawa 1986

Lao-tsy, Wielka księga tao, http://libertarianin.org/Ebooks/Laozi/Lao_Tsy_Wielka_Ksiega_Tao.pdf

Lati Rinbochay, Mind in Tibetan Buddhism, Ithaca 1986

Levy-Bruhl L., Czynności umysłowe w społeczeństwach pierwotnych, PWN, Warszawa 1992

Nakamura H., Systemy myślenia ludów Wschodu, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005

Nisbett R.E., Geografia myślenia, Smak Słowa, Sopot 2009

Plotyn, Enneady, PWN, Warszawa 1959

Raczkiewicz M., Hymn o perle, “Studia Redemptorystowskie”, 2 (2004) 201-210

Radhakrishnan S., Filozofia indyjska, t. 1 2, Warszawa 1958 1960

Sieradzan J., Koncepcja umysłu w buddyzmie, „Idea”, 19 (2007) 13-32

Sieradzan J., Pastafarianizm: religia czy parodia religii?, „Humaniora: Czasopismo Internetowe”, 2013, nr 4, 29-36, http://humaniora.amu.edu.pl/node/6

Suzuki D.T., Zen i kultura japońska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009

Swinburne R., Czy umysł i mózg są tym samym, https://www.youtube.com/watch?v=Vt-stsmMOsE

The Mystical Brain, http://www.dailymotion.com/video/xxrm0o_the-mystical-brain_webcam

U.G. Krishnamurti, Umysł jest mitem: Niepokojące rozmowy z człowiekiem zwanym U.G., Thesaurus Press, Wrocław 1994

Wasubandhu, Dowód na wyłączne istnienie treści świadomości w 20 strofach, „Studia Indologiczne”, 6 (1999) 18-35

Efekty uczenia się:

Student rozumie synonimy pojęcia umysłu W4

Dysponuje wiedzą na temat umysłu w różnych tradycjach kulturowych, społecznych i religijnych W10

Posiada umiejętność rozumienia, analizy i interpretacji zagadnienia umysłu w różnych kulturach U10

Posługuje się różnorodnymi kodami w komunikacji społecznej i międzykulturowej U14

Aktywnie uczestniczy w życiu społecznym i kulturalnym wykorzystując nabytą wiedzę K6

Cechuje go otwartość na nowe tendencje we współczesnej nauce i w społeczeństwie K8

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne oraz ogólna forma zaliczenia przedmiotu Wykład ilustrowany przeźroczami oraz fragmentami filmowymi

Forma zaliczenia: obecność na wykładach

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Sieradzan
Prowadzący grup: Jacek Sieradzan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Treści kształcenia ogólnego: Przegląd koncepcji umysłu od umysłowości pierwotnej do współczesności.

Podczas zajęć zostaną omówione następujące zagadnienia:

Nazewnictwo: umysł, świadomość, dusza, duch, jaźń, ego

Biologiczne podstawy umysłowości zwierzęcej i ludzkiej

Umysł w religiach prymitywnych i szamanizmie

Umysł w zaratusztrianizmie

Umysł w tradycjach gnostyckich

Umysł w religii starożytnej Grecji

Umysł w judaizmie, chrześcijaństwie oraz islamie

Umysł między Grecją a Indiami

Umysł w materializmie indyjskim

Umysł w dżinizmie

Umysł w hinduizmie

Umysł w buddyzmie indyjskim, tybetańskim i dzogczien

Umysł w kulturach chińskich: konfucjanizmie, taoizmie i buddyzmie

Umysł w kulturach japońskich

Umysł współczesny na styku nauki i religii

U.G. Krishnamurti czyli umysł jest mitem

Pełny opis:

Profil studiów Ogólnoakademicki

Forma studiów Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: Humanistyka

Rok studiów /semestr: Drugi, pierwszy

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): -

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 30

Metody dydaktyczne oraz ogólna forma zaliczenia przedmiotu: wykład ilustrowany przeźroczami oraz fragmentami filmowymi

Forma zaliczenia: obecność na wykładach

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta: Udział w wykładach

Wskaźniki ilościowe Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela:

Liczba godzin: 35; Punkty ECTS: 1,8

o charakterze praktycznym: liczba godzin: 30; Punkty ECTS: 1,2

Literatura:

Boas F., Umysł człowieka pierwotnego, Nomos, Kraków 2010

Chang G.C.C., Buddyjska nauka o całości istnienia, Kraków 1999

Crow K.D., The Intellect in Islamic Thought, „Katha”, 2 (2006) 1-16

Czarnik T., Starożytna filozofia chińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001

Kacchara N.L., Philosophy of Mind: A Jain Perspective, „US-China Education Review”, 8:3 (2011) 1-14

III Karmapa, Świadomość zwyczajna, świadomość przebudzona, Source, Katowice 1995

Klasyczna joga indyjska, PWN, Warszawa 1986

Lao-tsy, Wielka księga tao, http://libertarianin.org/Ebooks/Laozi/Lao_Tsy_Wielka_Ksiega_Tao.pdf

Lati Rinbochay, Mind in Tibetan Buddhism, Ithaca 1986

Levy-Bruhl L., Czynności umysłowe w społeczeństwach pierwotnych, PWN, Warszawa 1992

Nakamura H., Systemy myślenia ludów Wschodu, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005

Nisbett R.E., Geografia myślenia, Smak Słowa, Sopot 2009

Plotyn, Enneady, PWN, Warszawa 1959

Raczkiewicz M., Hymn o perle, “Studia Redemptorystowskie”, 2 (2004) 201-210

Radhakrishnan S., Filozofia indyjska, t. 1 2, Warszawa 1958 1960

Sieradzan J., Koncepcja umysłu w buddyzmie, „Idea”, 19 (2007) 13-32

Sieradzan J., Pastafarianizm: religia czy parodia religii?, „Humaniora: Czasopismo Internetowe”, 2013, nr 4, 29-36, http://humaniora.amu.edu.pl/node/6

Suzuki D.T., Zen i kultura japońska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009

Swinburne R., Czy umysł i mózg są tym samym, https://www.youtube.com/watch?v=Vt-stsmMOsE

The Mystical Brain, http://www.dailymotion.com/video/xxrm0o_the-mystical-brain_webcam

U.G. Krishnamurti, Umysł jest mitem: Niepokojące rozmowy z człowiekiem zwanym U.G., Thesaurus Press, Wrocław 1994

Wasubandhu, Dowód na wyłączne istnienie treści świadomości w 20 strofach, „Studia Indologiczne”, 6 (1999) 18-35

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.