Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Emocje, interakcje i struktury społeczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-KS1-3EIS Kod Erasmus / ISCED: 14.953 / (0319) Programy i kwalifikacje związane z naukami społecznymi, gdzie indziej niesklasyfikowane
Nazwa przedmiotu: Emocje, interakcje i struktury społeczne
Jednostka: Instytut Socjologii i Kognitywistyki
Grupy: 3L stac. studia I stopnia kognitywistyka - przedm. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest zapoznanie uczestników ze społecznymi koncepcjami emocji, ze szczególnym naciskiem na ich rolę w procesie interakcji oraz zarządzanie emocjami w ramach różnych kontekstów społecznych i kulturowych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie uczestników ze społecznymi koncepcjami emocji, ze szczególnym naciskiem na ich rolę w procesie interakcji oraz zarządzanie emocjami w ramach różnych kontekstów społecznych i kulturowych.

Pełny opis:

1. Biologiczne podstawy emocji, funkcje emocji;

2. Emocje i racjonalne myślenie – błąd Kartezjusza;

3. Emocje w procesie ewolucji – empatia i altruizm;

4. Rozwój umysłu – emocje w socjalizacji

5. Emocje w interakcjach społecznych

6. Emocje i społeczeństwo, emocje w zachowaniach zbiorowych;

7. Kulturowy i społeczny wymiar emocji – emocje w sztuce, religii, sporcie, e-emocje;

Literatura:

1. Turner, Jonathan. 2009. Socjologia emocji, Warszawa: PWN;

2. Russel, Arlie. 2009. Zarządzanie emocjami, Warszawa: PWN;

3. Binder, Piotr, Hanna Palska, Wojciech Pawlik. 2009. Emocje a kultura i życie społeczne, Warszawa: IFiS;

4. Damasio, Antonio. 2002. Błąd Kartezjusza, Poznań: Rebis;

5. Bauer, Joachim. 2008. Empatia, Warszawa: PWN;

6. Kolańczyk, Anna, Aleksandra Fila-Jankowska, Monika Pawłowska-Fusiara, Radosław Sterczyński.2004. Serce w rozumie, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne;

7. Ekman, Paul, Richard J. Davidson. 1999. Natura emocji, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne;

8. Davidson, Richard, Sharon Begley. 2013. Życie emocjonalne mózgu, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu jagiellońskiego.

Efekty uczenia się:

1. Ma wiedzę dotyczącą funkcji emocji w życiu społecznym, ich wpływu na procesy poznawcze oraz ich roli w tworzeniu (funkcjonowaniu) struktur społecznych i instytucji. Weryfikacja – wypowiedź pisemna, kolokwium, referat

2. Umie przeprowadzić analizę kultury emocjonalnej, reguł odczuwania i reguł wyrażania emocji charakterystycznych dla społeczeństwa polskiego. Weryfikacja – referat

3. Potrafi pracować w grupie i przygotować zadanie jako uczestnik zespołu. Weryfikacja – realizacja zadania w grupie.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład – zaliczenie na ocenę na podstawie wypowiedzi pisemnej;

Ćwiczenia – zaliczenie na ocenę na podstawie: pracy nad zadaniem grupowym, referatu oraz kolokwium

Formy zaliczenia przedmiotu: egzamin, zaliczenie na ocenę, zaliczenie.

Warunki zaliczenia ćwiczeń – obecność na min. 6 zajęciach, przygotowanie referatu, napisanie kolokwium, przygotowanie zadania grupowego, uzyskanie min. oceny dostatecznej, jako średniego wyniku z wszystkich ocen cząstkowych.

Warunki zaliczenia wykładu – uzyskanie min. oceny dostatecznej z wypowiedzi pisemnej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Porankiewicz-Żukowska
Prowadzący grup: Aleksandra Porankiewicz-Żukowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie uczestników ze społecznymi koncepcjami emocji, ze szczególnym naciskiem na ich rolę w procesie interakcji oraz zarządzanie emocjami w ramach różnych kontekstów społecznych i kulturowych.

Pełny opis:

1. Biologiczne podstawy emocji, funkcje emocji;

2. Emocje i racjonalne myślenie – błąd Kartezjusza;

3. Emocje w procesie ewolucji – empatia i altruizm;

4. Rozwój umysłu – emocje w socjalizacji

5. Emocje w interakcjach społecznych

6. Emocje i społeczeństwo, emocje w zachowaniach zbiorowych;

7. Kulturowy i społeczny wymiar emocji – emocje w sztuce, religii, sporcie, e-emocje;

Literatura:

1. Turner, Jonathan. 2009. Socjologia emocji, Warszawa: PWN;

2. Russel, Arlie. 2009. Zarządzanie emocjami, Warszawa: PWN;

3. Binder, Piotr, Hanna Palska, Wojciech Pawlik. 2009. Emocje a kultura i życie społeczne, Warszawa: IFiS;

4. Damasio, Antonio. 2002. Błąd Kartezjusza, Poznań: Rebis;

5. Bauer, Joachim. 2008. Empatia, Warszawa: PWN;

6. Kolańczyk, Anna, Aleksandra Fila-Jankowska, Monika Pawłowska-Fusiara, Radosław Sterczyński.2004. Serce w rozumie, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne;

7. Ekman, Paul, Richard J. Davidson. 1999. Natura emocji, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne;

8. Davidson, Richard, Sharon Begley. 2013. Życie emocjonalne mózgu, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu jagiellońskiego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.