Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Lektorat języka angielskiego 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-MS1-1JAN2 Kod Erasmus / ISCED: 09.151 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Lektorat języka angielskiego 2
Jednostka: Wydział Historyczno-Socjologiczny
Grupy: 3L stac. I st.studia stosunków międzynarodowych - lektoraty
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Kurs języka angielskiego opiera się o tematykę specjalistyczną z elementami tematyki ogólnej.

Pełny opis:

lektorat jęz. angielskiego: stosunki międzynarodowe stacjonarne I stopnia, I i II rok, semestr I-IV, 120 godzin

Przedmiot obowiązkowy- ćwiczenia: zaliczenie na ocenę po sem. I, II, III i IV.

punkty ECTS: 2

Ogólny nakład pracy studenta w semestrze: 50 godz. w tym: udział w ćwiczeniach: 30 godz.; przygotowanie się do zajęć, zaliczeń 15 godz.; udział w konsultacjach, zaliczeniach: 5 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

wymagającymi bezpośred. udziału nauczyciela liczba godzin - 37,5, Punkty ECTS 1,5

o charakterze praktycznym liczba godzin- 12,5 Punkty ECST - 0,5

Kurs języka angielskiego opiera się o tematykę specjalistyczną (dotyczącą stosunków międzynarodowych) z elementami tematyki ogólnej. Tematyka specjalistyczna obejmuje takie zagadnienia jak:

- wydarzenia międzynarodowe, polityka zagraniczna, dyplomacja, prawo międzynarodowe, globalizacja, migracja;

- organizacje międzynarodowe;

- Wspólnota Europejska. Członkostwo w Unii Europejskiej;

- Systemy polityczne i funkcjonowanie państwa;

Studenci uczą się ustnego przekazywania wiedzy specjalistycznej w formie referatu, dyskusji, prezentacji oraz podstawowych zwrotów i struktury zdań wykorzystywanych w publikacjach naukowych.

Tematyka ogólna obejmuje takie zagadnienia jak:

- edukacja

- praca

- podróże

- media i środki komunikacji.

- świat wokół nas

Literatura:

Literatura podstawowa:

Smith J., Exploring British Culture, Cambridge, 2012

Cullen P., Cambridge Vocabulary for IELTS advanced, Cambridge University Press, 2012

Latham – Koenig Ch., Oxenden C., English File intermediate, OUP, 2013

Latham – Koenig Ch., Oxenden C., English File advanced, OUP, 2013

O' Driscoll J., Britain, Oxford 2014

Taylor J., Zeter J., Career Paths: Business English, Express Publishing, 2012

Gairns R., Redman S., Oxford Word Skills advanced, Oxford, 2012

McCarthy M., O’Dell F., Academic Vocabulary in Use, Cambridge University Press, 2014

de Chazal E. & McCarter S., Oxford EAP, Oxford, 2012

zasoby internetowe:

www.englishgrammarsecrets.com

www.onestopenglish.com (Macmillan Publishers)

www.forum-network.org

quizlet.com

www.myenglishpages.com

aclil2climb.blogspot.com/p/useful-resources

www.esljokes.net

www.english-online.at

learnenglish.britishcouncil.org/en/word-street

www.learn-english-today.com/lessons

www.pearsonlongman.com/summit2e/members/level2/sample-units/unit10-student-edition.pdf

www.ted.com

Efekty uczenia się:

1_U potrafi sporządzić prostą wypowiedź na piśmie dotyczącą problematyki międzynarodowej w języku angielskim

2_U potrafi sformułować wypowiedź na temat aktualnej sytuacji międzynarodowej w języku angielskim

3_U posługuje się na poziomie zaawansowanym językiem angielskim ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień międzynarodowych

4_U posiada umiejętność merytorycznego argumentowania i dyskutowania w języku angielskim, przedstawiania swoich opinii i odnoszenia się do poglądów innych autorów w obszarze relacji międzynarodowych

1_K uczestniczy w wykonywaniu zadań przydzielonych zespołom w trakcie zajęć na uczelni

2_K swobodnie funkcjonuje w środowisku wielokulturowym, rozumie wartość pluralizmu i tolerancji

3_K ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, Polski, Europy

Metody i kryteria oceniania:

- regularne przygotowywanie się do zajęć,

- aktywny udział w zajęciach,

- obecność na zajęciach - student ma prawo do dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności w semestrze

- zaliczenie na ocenę minimum dostateczną testów cząstkowych i semestralnych

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.