Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polska polityka zagraniczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-MS1-2PPZ Kod Erasmus / ISCED: 14.152 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polska polityka zagraniczna
Jednostka: Instytut Historii i Nauk Politycznych
Grupy: 3L stac.I st.studia stosunków międzynarodowych - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien nabyć wiedzę z zakresu polityki zagranicznej Polski w latach 1989-2013, wykształcić umiejętność krytycznej analizy koncepcji oraz praktyki, opanować umiejętność analizy uwarunkowań relacji Polski z sąsiadami oraz położenia geopolitycznego III Rzeczypospolitej

Skrócony opis:

Polityka zagraniczna Polski w XX w., ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Trzeciej Rzeczpospolitej

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplin,a nauki: nauki polityczne

II rok studiów

Wymagania wstępne: zaliczone dwa semestry studiów

30 godzin wykładu

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach 30 godz.

Samodzielne studiowanie literatury i przygotowanie do egzaminu 69 godz.

Konsultacje z prowadzącym i udział w egzaminie 1 godz.

Literatura:

R Kuźniar, Polityka zagraniczna III Rzeczpospolitej, Warszawa 2012

Radosław Grodzki, Polska polityka zagraniczna w XX i XXI wieku, Wierzbowo 2009

R. Zięba, Główne kierunki polityki zagranicznej Polski po zimnej wojnie, Warszawa 2010

Polityka zagraniczna Polski po wstąpieniu do NATO i do Unii Europejskiej, red. S. Bieleń, Warszawa 2010

Polityka zagraniczna Polski w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej, red. R. Podgórzańska, Toruń 2009

Efekty uczenia się:

Student:

- Ma podstawową wiedzę na temat procesów decyzyjnych w polskiej polityce zagranicznej, uwarunkowań relacji z sąsiadami oraz stosunków z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi

- Zna uwarunkowania położenia geopolitycznego Polski po 1989 r.

- Zna podstawową strukturę organizacyjną polskiej służby dyplomatycznej oraz najważniejsze procedury dyplomatyczne

- Potrafi interpretować ogólne i szczegółowe zagadnienia relacji Polski z poszczególnymi państwami i organizacjami międzynarodowymi

- Potrafi doszukiwać się związków przyczynowo skutkowych w relacjach Polski z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi

- Potrafi zinterpretować i ocenić bieżące relacje Polski z poszczególnymi państwami i organizacjami międzynarodowymi

- Student powinien na bieżąco śledzić rozwój relacji Polski z sąsiadami oraz innymi państwami, wnikliwie dociekać przyczyn zmian w polskiej polityce zagraniczne

- Student powinien dostrzegać priorytety polskiej polityki zagranicznej

Metody i kryteria oceniania:

egzamin ustny

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Buchowski
Prowadzący grup: Krzysztof Buchowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Student powinien nabyć wiedzę z zakresu polityki zagranicznej Polski w latach 1989-2013, wykształcić umiejętność krytycznej analizy koncepcji oraz praktyki, opanować umiejętność analizy uwarunkowań relacji Polski z sąsiadami oraz położenia geopolitycznego III Rzeczypospolitej

Pełny opis:

Polityka zagraniczna Polski w XX w., ze szczególnym uwzględnieniem okresu Trzeciej Rzeczpospolitej. Wprowadzenie obejmuje analizę położenie geopolitycznego Polski oraz główne założenia jej polityki zagranicznej w okresie przedrozbiorowym, a także podstawowe informacje o dyplomatycznej aktywności polskich środowisk politycznych w XIX w.

Literatura:

R Kuźniar, Polityka zagraniczna III Rzeczpospolitej, Warszawa 2012

Radosław Grodzki, Polska polityka zagraniczna w XX i XXI wieku, Wierzbowo 2009

R. Zięba, Główne kierunki polityki zagranicznej Polski po zimnej wojnie, Warszawa 2010

Polityka zagraniczna Polski po wstąpieniu do NATO i do Unii Europejskiej, red. S. Bieleń, Warszawa 2010

Polityka zagraniczna Polski w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej, red. R. Podgórzańska, Toruń 2009

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.